ДСТУ ISO 12957-1:2007 Геосинтетики. Метод определения характеристик трения. Часть 1. Испытание направленным сдвигом (ISO 12957-1:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19630 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 12957-1:2007 Геосинтетики. Метод определения характеристик трения. Часть 1. Испытание направленным сдвигом (ISO 12957-1:2005, IDT)
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия05.07.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 05.07.2007 № 143 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменения в приказ Госпотребстандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12957-1:2007
РазработчикТехнический комитет «Легкая промышленность» (ТК 125)
Принявший органТехнический комитет «Легкая промышленность» (ТК 125)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геосинтетики
МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРТЯ
Частина 1. Випробування спрямованим зсувом

(ISO 12957-1:2005, IDT)
ДСТУ ISO 12957-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125), Акціонерне товариство закритого типу «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (AT «УкрНДІПВ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельева, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Чугунова; К. Савельева, канд. фіз.-мат. наук (Київський державний університет технології та дизайну)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 143 з 2009-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 12957-1:2005 Geosynthetics — Determination of friction characteristics — Part 1: Direct shear test (Геосинтетики. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Випробні зразки

6 Кондиціювання

7 Апаратура

8 Процедура

9 Обчислення

10 Протокол випробувань

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 12957-1:2005 Geosynthetics — Determination of friction characteristics — Part 1: Direct shear test (Геосинтетики. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— назву стандарту подано згідно з вимогами національної стандартизації України. Термінологія у цьому стандарті — згідно з ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОСИНТЕТИКИ
МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРТЯ
Частина 1. Випробування спрямованим зсувом

ГЕОСИНТЕТИКИ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕНИЯ
Часть 1. Испытание направленным сдвигом

GEOSYNTHETICS
METHOD FOR DETERMINATION OF FRICTION CHARACTERISTICS
Part 1. Direct shear test

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує індексний метод випробовування для визначання характеристик тертя геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів у контакті зі стандартним піском, тобто визначеної щільності і вологості, за нормального напруження і за постійним показником зміщення з використанням приладу спрямованого зсуву.

Метод можна також використовувати для випробовування геосинтетичних бар’єрів.

Коли геограти випробувані жорсткою основою, результати, залежні від тертя об основу, не обов’язково є реальними. Точність випробовування перевіряють калібрувальними випробовуваннями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

ISO 6344-2 Coated abrasives — Grain size analysis — Part 2: Determination of grain size distribution of macrogrits P12 to P220

EN ISO 9862 Geotextiles — Sampling and preparation of test specimens (ISO 9862:2005).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 554 Стандартні атмосфери для кондиціювання та (або) випробовуванння. Технічні вимоги

ISO 6344-2 Покривні абразиви. Аналіз розміру зерна. Частина 2. Визначання розподілу розміру зерна макрогратами Р12 до Р220

EN ISO 9862** Геосинтетитка. Відбирання проб та готування випробних зразків (ISO 9862:2005) (чинний як ДСТУ EN ISO 9862:2008 (EN ISO 9862:2005, IDT)).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com