ДСТУ ISO 13938-1:2007 Материалы текстильные. Разрывные свойства тканей. Часть 1. Гидравлический метод определения сопротивления разрыву и растяжению на момент разрыва (ISO 13938-1:1999, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19803 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 13938-1:2007 Материалы текстильные. Разрывные свойства тканей. Часть 1. Гидравлический метод определения сопротивления разрыву и растяжению на момент разрыва (ISO 13938-1:1999, IDT)
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия05.07.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 05.07.2007 № 143 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменения в приказ Госпотребстандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13938-1:2007
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт текстильной промышленности (УкрНИИТП)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт текстильной промышленности (УкрНИИТП)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали текстильні

ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН ЩОДО РОЗРИВАННЯ

Частина 1. Гідравлічний метод визначення опору
розриванню та розтягуванню на момент розірвання
(ISO 13938-1:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 13938-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості» (ВАТ «УкрНДІТП»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Котелянець; А. Любомирська; В. Синельникова, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 143 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 13938-1:1999 Textiles — Bursting properties of fabrics — Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (Матеріали текстильні. Властивості тканин щодо розривання. Частина 1. Гідравлічний метод визначення опору розриванню та розтягуванню на момент розірвання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Відбирання проб

6 Апаратура

7 Атмосферні умови для кондиціювання та випробовування

8 Випробовування

9 Обчислення та опрацьовування результатів

10 Протокол випробування

Додаток А Вибір випробних ділянок

Додаток ZA Нормативні посилання на міжнародні публікації з відповідними європейськими публікаціями

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 13938-1:1999 Textiles — Bursting properties of fabrics — Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (Матеріали текстильні. Властивості тканин щодо розривання. Частина 1. Гідравлічний метод визначення опору розриванню та розтягуванню на момент розірвання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 125 «Легка промисловість», підкомітет «Текстиль», ВАТ «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Вступ» і «Передмову» до ISO 13938-1:1999;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 139:1973, ISO 3696, які впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 139:2005 і ДСТУ ISO 3696:2003.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН ЩОДО РОЗРИВАННЯ
Частина 1. Гідравлічний метод визначення опору розриванню
та розтягуванню на момент розірвання

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
РАЗРЫВНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
Часть 1. Гидравлический метод определения сопротивления разрыву
и растяжению на момент разрыва

TEXTILES
BURSTING PROPERTIES OF FABRICS
Part 1. Hydraulic method for determination of bursting strength
and bursting distension

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює гідравлічний метод для визначання опору розриванню та розтягуванню на момент розірвання текстильних матеріалів.

У цій частині гідравлічний тиск використовують як сталий коефіцієнт для нагнітального пристрою.

Примітка. EN ISO 13938-2 встановлює метод, у якому використовують пневматичний тиск.

Метод застосовують для трикотажних полотен, тканих, нетканих і багатошарових виробів. Він може бути придатний для матеріалів, вироблених іншим устаткованням. Випробовування є придатним для елементарних проб у кондиційованому чи вологому стані.

З наявних даних установлено, що немає жодної істотної різниці між результатами опору розриванню, які досягнуто під тиском до 800 кПа з використанням гідравлічного чи пневматичного розривальних приладів. Цей інтервал тиску охоплює більшість очікуваних характеристик для звичайного одягу. Для спеціальних текстильних матеріалів, для яких необхідні високі розривальні напруги, більш придатні гідравлічні прилади.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 139:1973 Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987)

EN 30012-1:1993 Quality assurance requirements for measuring equipment — Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment (ISO 10012-1:1992).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 139:1973 Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для кондиціювання та випробовування

EN ISO 3696 Вода для застосування в аналітичних лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987)

EN 30012-1:1993 Вимоги щодо гарантії якості для вимірювального устатковання. Частина 1. Система метрологічного забезпечення вимірювального устатковання (ISO 10012-1:1992).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ