ДСТУ Б А.1.1-25-94 Грунты. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б А.1.1-25-94 Грунты. Термины и определения
Дата начала действия01.10.1994
Дата принятия12.04.1994
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 12.04.1994 № 83
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-25-94
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДСТУ Б А.1.1-25-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРУНТИ

Терміни та визначення

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2001


ДСТУ Б А.1.1-25-94

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Мінбудархітектури України (к.т.н. Шаврин B.I., к.т.н. Могильний B.C., к.т.н. Лучко А.Д., н.с. Стародубцева Л.В.,

н.с. Н.С. Конопко Н.П.).

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 № 83

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ


ДСТУ Б А.1.1-25-94

ЗМІСТ

1 Галузь використання ...................................................................... l

2 Основні положення ........................................................................ l

3 Грунти ............................................................................................. 2

4 Методи лабораторного визначення характеристик грунтів ...... 9

5 Методи польового визначення характеристик грунтів ............ 24

Абетковий покажчик українських термінів ................................. 30

Абетковий покажчик німецьких термінів .................................... 34

Абетковий покажчик англійських термінів .................................. 38

Абетковий покажчик французьких термінів ................................ 42

Абетковий покажчик російських термінів .................................... 46


ДСТУ Б А.1.1-25-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Грунти

Терміни та визначення

Грунты

Термины и определения

Boden

Terms and definitions

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі грунтів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

2.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве­дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що вико­ристовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визна­чених у стандарті.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com