ДСТУ EN 10244-2:2006 Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 2. Покрытия цинком или цинковым сплавом (EN 10244-2:2001, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18699 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10244-2:2006 Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 2. Покрытия цинком или цинковым сплавом (EN 10244-2:2001, IDT)
Дата начала действия01.10.2007
Дата принятия26.09.2006
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.06.2006 № 180 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта Украины от 11.01.2005 № 10
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10244-2:2006
РазработчикНациональная металлургическая академия Украины
Принявший органНациональная металлургическая академия Украины

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИИ І ДРОТЯНІ ВИРОБИ
ПОКРИВИ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ НА СТАЛЕВОМУ ДРОТІ

Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом
(EN 10244-2:2001, IDТ)

ДСТУ EN 10244-2:2006

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національна металургійна академія України, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Пройдак, д-р техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України 29 червня 2006 р. № 180 з 2007-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10244-2:2006 ідентичний з EN 10244-2:2001 Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings (including correction notice) (Дріт сталевий і дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом). Correction notice (Поправка) від 2001-04-11 і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використовування Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використовування без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до покриву

5 Вимоги до випробовування

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським і міжнародним стандартам, на які є посилання в EN 10244-2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10244-2:2001 Steel wire and wire products — Non- ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings (including correction notice) (Дріт сталевий і дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом), охоплюючи поправку.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт уміщує вимоги, які відповідають чинному національному законодавству України.

Багаточастинний EN 10244 складається з таких частин:

— Частина 1. Загальні вимоги

— Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом

— Частина 3. Покривання алюмінієм

— Частина 4. Покривання оловом

— Частина 5. Покривання нікелем

— Частина 6. Покривання міддю, бронзою і латунню.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— з «Передмови до EN 10244-2» у цей національний вступ взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— слова «ця частина європейського стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— одиниці виміру «ті», «І» замінені на «мм3», «дм3» відповідно до міжнародної системи одиниць (SI);

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділено в тексті рамкою;

— пронумеровані формули згідно з ДСТУ 1.5:2003

Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським і міжнародним стандартам, посилання на які є в EN 10244-2:2001, наведено в додатку НА.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИЙ І ДРОТЯНІ ВИРОБИ
ПОКРИВИ З КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ НА СТАЛЕВОМУ ДРОТІ
Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ
ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКЕ
Часть 2. Покрытия цинком или цинковым сплавом

WIRE STEEL AND WIRE PRODUCTS
NON-FERROUS METALLIC COATINGS ON STEEL WIRE
Part 2. Zinc or zinc alloy coatings

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до маси, інших властивостей і випробовування покривів із цинку та цинкових сплавів на сталевому дроті й сталевих дротяних виробах круглого та іншого перерізу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях у тексті і надруковані після цього тексту. Наступні зміни і доповнення до датованих посилань використовують в цьому стандарті лише у випадку, коли зміна або доповнення внесені в текст стандарту під час перевидання. У недато- ваних посиланнях треба використовувати найостанніші публікації (охоплюючи зміни).

EN 1179 Zinc and zinc alloys — Primary zing

EN 10218-1 Steel wire and wire products — General — Part 1: Test methods

EN 10244-1 Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: General principles

ISO 7989 Zinc coatings for steel wire

ASTM В 750 Standard Specification for Zinc-5 % Aluminium-Mischmetal Alloy in Ingot Form for Hot-Dip Coatings

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1179 Цинк і цинкові сплави. Первинний цинк

EN 10218-1 Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 1. Методи випробування

EN 10244-1 Дріт сталевий і дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 7989 Цинкове покриви на сталевому дроті

ASTM В 750 Технічні вимоги до сплаву цинк-алюміній із умістом алюмінію 5 % — «мішметал» у зливку для гарячого цинкування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com