ДСТУ EN 13253:2006 Геотекстиль и отнесенные к геотекстилю изделия. Характеристики, необходимые для использования в работах по контролю эрозии (защита побережья, береговые покрытия) (EN 13253:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18846 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13253:2006 Геотекстиль и отнесенные к геотекстилю изделия. Характеристики, необходимые для использования в работах по контролю эрозии (защита побережья, береговые покрытия) (EN 13253:2000, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия07.11.2006
Дата отмены действия 01.10.2017
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 13253:2017
Утверждающий документПриказ от 07.11.2006 № 320 "Об утверждении национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту и отмене межгосударственного стандарта"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13253:2006
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт по переработке искусственных и синтетических волокон (УкрНИИПВ)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт по переработке искусственных и синтетических волокон (УкрНИИПВ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТАХ З КОНТРОЛЮВАННЯ ЕРОЗІЇ

 (ЗАХИСТ УЗБЕРЕЖЖЯ, БЕРЕГОВІ ПОКРИВИ)

(EN 13253:2000, IDT)

ДСТУ EN 13253:2006

 

Видання офіційне

 

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2009

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Акціонерне товариство закритого типу «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (AT УкрНДІПВ), Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Боброва; Р. Рождественська; О. Савельева, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 р. № 320 з 2008-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13253:2006 ідентичний з EN 13253:2000 Geotextiles and geotextile- related products — Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments) (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в роботах щодо контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви)) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять і скорочення

4 Необхідні характеристики і відповідні методи випробовування

5 Оцінювання відповідності

6 Маркування

Додаток А Схема фабричного контролювання виробництва

Додаток В Аспекти довговічності

Додаток С Керівні настанови для вибирання стандарту, відповідного сфері застосовування

Додаток D Блок-схема оцінювання довговічності

Додаток ZA Структурні елементи цього стандарту, які відповідають Директивам ЄС у частині будівельних виробів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13253:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments) (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в роботах щодо контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» виділене в тексті рамкою;

— європейський стандарт EN 963:1995, впроваджений як національний стандарт ДСТУ EN 963:2005 «Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробних зразків» (EN 963:1995, IDТ).

Структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», Зміст», «Національний вступ» — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби», вжиті в цьому стандарті повністю відповідають цим же термінам та їх визначенням, наведеним у чинному національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 «Геотекстиль. Словник термінів» (ISO 10318:1990, IDТ).

У тексті стандарту вжито такі ініціальні абревіації:

— СЄ означає відповідність європейським вимогам, яку маркують на пакованні й супровідній документації знаком «СЄ»;

— ЄЕА означає «Європейська Економічна Асоціація».

 

ДСТУ EN 13253:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТАХ З КОНТРОЛЮВАННЯ ЕРОЗІЇ
(ЗАХИСТ УЗБЕРЕЖЖЯ, БЕРЕГОВІ ПОКРИВИ)

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТАХ ПО КОНТРОЛЮ ЭРОЗИИ
(ЗАЩИТА ПОБЕРЕЖЬЯ, БЕРЕГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ)

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
CHARACTERISTICS REQUIRED FOR USE IN EROSION CONTROL WORKS
(COASTAL PROTECTION, BANK REVETMENTS)

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, використовувані в роботах з контролювання ерозії для запобігання зміни якості матеріалу до нового стану, який призводить до відповідної зміни гідравлічного градієнту. Цей стандарт також установлює відповідні методи випробовування під час визначання цих характеристик.

Цей стандарт треба застосувувати у випадках використовування геотекстилю для захисту узбережжя та берегових покривів.

Цей стандарт не поширюється на поверхневі ерозії, де геотекстиль або віднесені до геотекстилю вироби зафіксовані на поверхні.

Допустимо, що використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів можуть виконувати одну або більше із таких функцій: фільтрування, відокремлювання або армування.

Функцію відокремлювання завжди використовують разом із фільтруванням або армуванням, відповідно відокремлювання ніколи не зазначають як виняткове (поодиноке).

Цей стандарт не поширюється на геомембрани.

Цей стандарт прийнятний для оцінювання відповідності виробу і для процедур фабричного контролювання виробництва.

Цей стандарт встановлює вимоги до властивостей виробу, з якими мають бути ознайомлені виробники і дистриб’ютори.

Примітка 1. Особливі випадки застосовування чи національні технічні умови можуть мати вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу стандартизованим методам випробування, якщо вони технічно прийнятні і не суперечать Європейським стандартам.

Примітка 2. Цей стандарт можна застосовувати, щоб отримати проектні величини на основі чинників у межах визначень, наведених у Єврокодексі 7. Наприклад, чинники безпеки. Проектний строк служби виробу треба визначати, оскільки його функція може бути або тимчасовою в частині доцільності будівництва, або постійною в частині тривалості використовуванн споруди.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products — Dynamic perforation test (cone drop test)

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test spesimens

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering

EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products — Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to hydrolysis

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their spesial characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles-Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Geotextiles — Tensile test for joints|seams by wide-width method (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products- Procedure for simulating damage during installation — Part 1: Installation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the characteristic opening size (IS012956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 2: Inclined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to liquids (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products— Determination of tensile creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related products

ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextiles — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічного перфорування (випробовування падінням конуса)

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і підготовлення випробних зразків

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання погодотривкості

EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначання мікробіологічної тривкості випробовують закопуванням у ґрунт

EN 12447 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначання тривкості до гідролізу у воді

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні познаки й скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробоаування на розтягування широкою смугою (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікування на місці використовування (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Геотекстиль. Випробування на розтягування для стиків/швів широкосмуговим методом (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Методика моделювання пошкодження під час укладання. Частина 1. Монтування на гранульованих матеріалах (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик водопроникності перпендикулярної до площини без навантаження (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробовування на прокол (Випробування CBR) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання типового розміру отворів (ISO 12956:1999)

prEN ISO 12957-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробовування направленим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 2. Випробовування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання поведінки повзучості під час розтягування і руйнування (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності

ENV ISO 13438 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбраковувального випробування для визначання тривкості до окиснювання (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com