ДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистический контроль. Руководство по осуществлению статистического контроля за процессом. Часть 1. Элементы статистического контроля за процессом (ISO 11462-1:2001, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19329 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистический контроль. Руководство по осуществлению статистического контроля за процессом. Часть 1. Элементы статистического контроля за процессом (ISO 11462-1:2001, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия27.12.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 27.12.2006 № 375 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа11462-1:2006
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Применение статистических методов» (ТК 70)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Применение статистических методов» (ТК 70)


ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистический контроль. Выборочный контроль по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля, определяемые приемочным уровнем качества для последовательного контроля партий (ISO 2859-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 3534-3:2005. Статистика. Словарь терминов и обозначения. Часть 3. Планирование эксперимента (ISO 3534-3:1999, IDT)

ДСТУ ISO 8258-2001 Статистический контроль. Контрольные карты Шухарта (ISO 8258:1991, IDТ)

ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению

ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 2. Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 И ДСТУ ISO 9003-95

ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.

ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерения (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Статистичний контроль
НАСТАНОВИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
СТАТИСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ПРОЦЕСОМ
Частина 1. Елементи статистичного контролю
за процесом
(ISO 11462-1:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 11462-1:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України і Технічний комітет стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Мішура, д-р фіз.-мат. наук; Г. Шевченко, канд. фіз.-мат. наук; Р. Ямненко, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 375 з 2008-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11462-1:2001 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) — Part 1: Elements of SPC (Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Застосування СКП

4.1 Характеристики процесу

4.2 Характеристики продукції

4.3 Технічні засоби контролювання та моделі процесів

5 Мета та облаштування статистичного контролю за процесами

5.1 Мета СКП

5.2 Фінансове обґрунтування СКП

5.3 Взаємозв’язки

5.4 Організація СКП

6 Умови для проведення СКП

6.1 Підтримка з боку менеджменту

6.2 Розуміння засобів та методів СКП

6.3 Система керування якістю

7 Елементи системи статистичного контролю за процесом

7.1 Документація процесу та контрольний план

7.2 Визначання запланованих значень та меж процесу

7.3 Оцінювання вимірювальної системи та її контролювання

7.4 Документовані робочі інструкції

7.5 Навчання персоналу та залучення його до роботи з даними процесу

7.6 Запис та збирання даних про процес

7.7 Можливість відстежування та розпізнавання послідовності виробничих операцій

7.8 Оцінювання роботи субпідрядника

7.9 Послідовний підхід до вхідних складників процесу

7.10 Протоколювання перебігу процесу

7.11 Надійність процесу

7.12 Система моніторингу вихідних продуктів процесу

7.13 Система контролю за процесом

7.14 Оцінювання короткострокової мінливості

7.15 Оцінювання довгострокової мінливості

7.16 Розповсюдження результатів аналізування процесу

7.17 Інформаційна система для споживача

7.18 Внутрішній аудит статистичного контролю за процесом

7.19 Проекти та робочі групи статистичного контролю за процесом

7.20 Поліпшення, оптимізація та полагодження процесу

Додаток А Терміни та визначення понять

Бібліографія Статистичні методи та стандарти якості

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11462-1:2001 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) — Part 1: Elements of SPC (Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом (СКП). Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 70 «Застосування статистичних методів».

Цей стандарт дає можливість забезпечити застосування статистичних методів у системі управління якістю продукції і послуг, а також в інших сферах діяльності. За допомогою цього стандарту можна вибрати найбільш доцільні елементи статистичного контролю за процесом виробництва або надання послуг.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву для узгодження її з чинними національними стандартами України. Цьому стандарту надано національну назву «Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистично го контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом»;

— вилучено «Передмову» з міжнародного стандарту;

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 11462» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведені «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою. Міжнародні стандарти ISO 3534-1:1993 та ISO 3534-2:1993, на які є посилання в цьому стандарті, на цей час в Україні не чинні як національні стандарти, однак вони на даний час чинні як міжнародні стандарти.

Міжнародні стандарти ISO 5725-1:1994, ISO 5725-2:1994, ISO 5725-3:1994, ISO 5725-4:1994 та ISO 5725-6:1994, на які є посилання в цьому стандарті, чинні в Україні як національні стандарти: ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005, ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005.

Міжнародні стандарти ISO 2859-0:1995, ISO 2859-1:1999, ISO 3534-3:1999, ISO 3951:1989, ISO 7870:1993, ISO/TR 7871:1997, ISO 7873:1993, ISO 7966:1993, ISO 8258:1991, ISO 9000-2000, ISO 9001-2001 та ISO 9004-4:1993, на які є посилання в цьому стандарті, на даний час чинні в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ ISO 2859-0-2001, ДСТУ ISO 2859-1-2001, ДСТУ ISO 3534-3:2005, ДСТУ ISO 3951-2001, ДСТУ ISO 7870:2004, ДСТУ ISO/TR 7871:2004, ДСТУ ISO 7873:2004, ДСТУ ISO 7966-2001, ДСТУ ISO 8258-2001, ДСТУ ISO 9000-1-95, ДСТУ ISO 9000-2-96, ДСТУ ISO 9000-2001, ДСТУ ISO 9001-2001, ДСТУ ISO 9004-4-98.

Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

ВСТУП

Цей стандарт містить настанови щодо здійснення системи статистичного контролю за процесом (СКП). Ці настанови в першу чергу націлені на зростання ефективності і потужності виробництва та зменшення часу і вартості виробництва.

Цей стандарт містить елементи, потрібні для організації планування, розвинення, впровадження та/чи оцінювання системи статистичного контролю за процесом. Якщо виробник і споживач визначають ці елементи придатними і застосовними та здійснюють їх, то відповідна організація буде такою, що впровадила зрозумілу і дієву систему СКП. Якщо організація додатково розгорнула си стему контролювання за якістю, щоб задовольнити вимоги споживача відносно продукції та послуг (систему, визначену стандартом ISO 9001), то вона може поліпшити інфраструктуру таким чином, щоб підтримувати постійні доходи від своєї системи СКП.

Цей стандарт узагальнює визначення контролю за процесом таким чином, щоб звести докупи традиційні визначення статистичного контролю за процесом, алгоритмічного статистичного контролю за процесом та методів контролювання, що базуються на моделі процесу.

Це різні підходи, розроблені з тією самою метою — зменшити відхили як самих процесів, так і їх продуктів.

Цей стандарт також розповсюджує визначення і використовування терміна «параметр» так, щоб його можна було застосовувати як до параметра процесу, так і до параметра продукту; розрізняти параметр продукту, що перебуває під дією процесу і параметр остаточного продукту. Якщо умови вимірювання визначені, параметр продукту може бути еквівалентним характеристиці продукту.

Прокоментуємо деякі положення цього стандарту:

a) елементи частини 1 цього стандарту містять настанови щодо того, як організувати і впровадити систему СКП. Засоби і технічні прийоми, що, як показав досвід, є корисними під час застосування цих елементів до процесів, будуть перераховані у частині 2 цього самого стандарту;

b) користувачі цього стандарту мають знати, що в обох частинах слово «повинен» означає таке:

1) серед кількох можливостей одну або більше рекомендують як найбільш придатні та ефективні, без згадування чи вилучення інших;

2) бажаною є деяка послідовність дій, але її необов’язково вимагають для того, щоб встановити економічний контроль за продукцією.

Такий вибір способу висловлюватися не встановлює ці вимоги, яких треба обов'язково дотримуватись, щоб узгодити дії за цим стандартом і від яких не можна відхилитись.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
НАСТАНОВИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
СТАТИСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ
Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
РУКОВОДСТВО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕССОМ
Часть 1. Элементы статистического контроля за процессом

STATISTICAL INSPECTION SYSTEM
GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION
OF STATISTICAL PROCESS CONTROL
Part 1. Elements of statistical process control

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Статистичний контроль за процесом (СКП) полягає у використовуванні статистичних методів та/чи статистичних і стохастичних алгоритмів для виконання одного або кількох з таких поставлених завдань:

a) збагатити знання щодо перебігу процесу;

b) змусити процес протікати бажаним чином;

c) зменшити відхил параметрів остаточного продукту або іншими методами поліпшити перебіг процесу.

Дані настанови містять елементи впровадження системи СКП для досягнення вказаних цілей. Загальною економічною метою статистичного контролю за процесом є збільшення якісної (гарної, ба жаної) продукції та надходжень, одержаних у результаті цього процесу за заданого обсягу ресурсних витрат.

Цей стандарт містить настанови щодо використовування системи СКП у таких випадках:

— коли вже встановлена або поліпшена здатність виробника зменшувати відхил параметрів тих процесів, що пов’язані з потребами проектування або виробництва;

— коли виробник розпочинає здійснювати СКП, щоб досягти цієї здатності.

Дані настанови не призначені для укладання контрактів, регуляторної або сертифікаційної діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих ви дань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3534-1:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms

ISO 3534-2:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Statistical quality control

ISO 3534-3:1999 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 3: Design of experiments

ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3534-1:1993 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірності

ISO 3534-2:1993 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика

ISO 3534-3:1999 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 3. Планування експерименту

ISO 9000:2000 Системи управління якістю. Основні положення і словник.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com