ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 Руководство по строительству, монтажу и контролю качества тепловых сетей

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 Руководство по строительству, монтажу и контролю качества тепловых сетей
Дата начала действия01.10.2013
Дата принятия28.12.2012
СтатусДействующий
На заменуСНиП 3.05.03-85
Утверждающий документПриказ от 28.12.2012 г. № 666 "О принятии национальных стандартов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.5-66:2012
РазработчикТК 306 "Инженерные сети сооружений"
Принявший органТК 306 "Инженерные сети сооружений"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З БУДІВНИЦТВА, МОНТАЖУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012

Київ

Мінрегіон України 2013


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний центр "Полімерні трубопроводи в будівництві" ПК 9 "Системи з полімерних трубопроводів ТК 306 "Інженерні мережі споруд"

РОЗРОБНИКИ: Б. Морозов, О. Пономарьова, О. Семенець (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 28.12.2012 р. № 666, чинний з 01.10.2013 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ з втратою чинності на теритирії України СНиП 3.05.03-85


ВСТУП

Цей стандарт встановлює вимоги з будівництва (у тому числі проведення земляних робіт), монтажу та контролю якості зовнішніх теплових мереж постачання гарячої води та опалення, який розроблений з метою перегляду та актуалізації СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" у розвиток чинного в Україні ДБН В.2.5-39 "Теплові мережі".

У цьому стандарті встановлено вимоги, що стосуються трубопроводів, у тому числі, попе­редньо теплоізольованих спіненими полімерними матеріалами. Наведено вимоги до проведення земляних робіт, спорудження будівельних конструкцій, монтажу трубопроводів та контролю якості монтажних робіт, порядок проведення гідравлічних та пневматичних випробувань, вимоги безпеки й охорони навколишнього середовища.

При розробленні стандарту були використані матеріали чинних в Україні національних стан­дартів, гармонізованих з вимогами стандартів Європейського Союзу, настанов з проектування, монтажу та експлуатації трубопроводів та положення СНиП 3.05.03-85, що не втратили актуаль­ності станом на час розроблення цього ДСТУ-Н.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАСТАНОВА З БУДІВНИЦТВА, МОНТАЖУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОНТАЖУ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

GUIDELINES FOR CONSTRUCTION, INSTALLATION AND QUALITY CONTROL

HEAT NETWORKS


Чинний від 2013-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на будівництво нових, розширення та реконструкцію діючих теплових мереж, що транспортують гарячу воду температурою не більше 200 °С і тиском не більше 2,5 МПа (25 кгс/см

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com