НПАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18953 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНПАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда
Дата начала действия01.09.2017
Дата принятия29.01.1998
СтатусДействующий
На заменуДНАОП 0.00-4.15-85
Утверждающий документПриказ от 29.01.1998 № 9 Об утверждении Положения о разработке инструкций по охране труда
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Государственные Нормативные Акты по Охране Труда)
Шифр документа0.00-4.15-98
РазработчикГоснадзорохранытруда (Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций226/2666
Дата регистрации в Министерстве Юстиций07.04.1998
Принявший органГоснадзорохранытруда (Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

ДСТУ 8446:2015 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ДСТУ 8447:2015 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов

ДСТУ 8665:2016 Установки лифтовые. Требования к специализированным лифтовым организациям

ДСТУ 8704:2017 Бензины автомобильные длительного хранения. Технические условия

ДСТУ 8705:2017 Топливо дизельное длительного хранения. Технические условия

ДСТУ 8776:2018 Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

ДСТУ 8777:2018 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

ОМД 00120253.001-2005 Методика проведения экспертного обследования (технического диагностирования) кранов мостового типа

ОМД 13801244.001-2005 Методика проведения экспертного обследования (технического диагностирования) башенных кранов

ОМД 33497324.002-2005 Методика проведения экспертного обследования аттракционной техники

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебень черный для дорожных работ. Технические условия

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 16 сентября 2019 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 16 января 2019 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 24 мая 2018 года

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України
29 січня 1998 року № 9
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
30 березня 2017 року № 526)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 квітня 1998 р. за № 226/2666


НПАОП 0.00-4.15-98

ПОЛОЖЕННЯ
про розробку інструкцій з охорони праці

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації (далі - інструкція).

2. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

3. Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі - підприємство), що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу (далі - роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

4. Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств - виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Інструкції затверджуються роботодавцем і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

5. Інструкції мають відповідати законодавству про охорону праці.

6. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов'язковим. Порушення працівником цих вимог розглядається роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com