ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 Неразрушающий контроль. Контроль магнитопорошковый. Часть 3. Оборудование (EN ISO 9934-3:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 9934-3:2005 Неразрушающий контроль. Контроль магнитопорошковый. Часть 3. Оборудование (EN ISO 9934-3:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия05.10.2005
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN ISO 9934-3:2015
Утверждающий документПриказ от 05.10.2005 № 287 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены в Украине действия межгосударственного стандарта"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9934-3:2005
РазработчикГосударственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения (ВНИИкомпрессормаш)
Принявший органГосударственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения (ВНИИкомпрессормаш)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль
КОНТРОЛЬ МАГНІТОПОРОШКОВИЙ
Частина 3. Обладнання

(EN ISO 9934-3:2002, IDT)
ДСТУ EN ISO 9934-3:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ВАТ «НВАТ ВНДІкомпрессормаш»; ТОВ «Укртехноцентр»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Радиш, канд. фіз.- мат. наук; В.Радько, канд. техн. наук (науковий керівник); В.Цечаль; С.Щупак

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держспоживстандарту України від 05 жовтня 2005 р. № 287 з 2007-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 ідентичний з EN ISO 9934-3:2002 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 3: Equipment (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий конт­роль. Частина 3. Обладнання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом зали­шаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) забо­ронено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Вимоги безпеки

4 Типи пристроїв

4.1 Портативні електромагніти (змінний струм)

4.2 Генератори струму

4.3 Стенди для магнітного випробовування

4.4. Спеціальні випробовувальні системи

5 Джерела УФ-А випромінювання 

5.1 Загальні відомості

5.2 Технічні данi

5.3 Мінімальні вимоги

6 Система циркуляції засобу контролювання

6.1 Загальні відомості

6.2 Технічні дані

6.3 Мінімальні вимоги

7 Кабіна для огляду

7.1 Загальні відомостi

7.2 Технічні дані

7.3 Мінімальні вимоги

8 Розмагнічування

8.1 Загальні відомості

8.2 Технічні дані

8.3 Мінімальні вимоги

9 Вимірювання

9.1 Загальні відомості

9.2 Вимірювання струму

9.3 Вимірювання магнітного поля

9.4 Вимірювання інтенсивності видимого світла

9.5 Вимірювання густини УФ-А випромінювання

9.6 Перевіряння і градуювання вимірювальних приладів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 9934-3-2002 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 3: Equipment (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— частково вилучено вступ до європейського стандарту, оскільки він не містить елементів тех­нічного змісту даного стандарту;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Оди­ниці фізичних величин.

Стандарт EN ISO 9934-1:2001 впроваджено як ідентичний національний стандарт ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 «Неруйнівний контроль, Контроль магнітопорошковий. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 9934-1:2001, IDT).

Усі міжнародні стандарти, на які є посилання, чинні.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

EN ISO 9934-3:2002 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 135 «Неруйнівний контроль» у співробітництві з Технічним комітетом ISO/TC 135 «Неруйнівний контроль», секретаріат якого веде AFNOR (Французька організація стандартів).

Цей стандарт складається з таких частин:

EN ISO 9934-1 Non-destructive testing, Magnetic particle testing. Part 1: General principle (ISO 9934-1:2001) (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги);

EN ISO 9934-2 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 2: Detection media (Неруйнів­ний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю);

EN ISO 9934-3 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 3: Equipment (ISO 9934-3:2002 (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ МАГНІТОПОРОШКОВИЙ
Частина 3. Обладнання

НЄРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ
Часть 3. Оборудование

NON-DESTRUCTIVE TESTING
MAGNETIC PARTICLE TESTING
Part 3. Equipment

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує три типи обладнання для магнітопорошкового контролю:

— переносне або транспортабельне обладнання;

— стаціонарні установки;

— стаціонарні випробовувальні системи для контролювання деталей на безперервній базі, що складається з послідовного ланцюга оброблювальних установок, що утворюють технологічну лінію.

У стандарті описано також обладнання для намагнічування, розмагнічування, освітлення, вимірю­вання та контролювання.

Цей стандарт визначає властивості обладнання, що повинен забезпечувати виробник, мінімальні вимоги та методи визначання певних параметрів. У випадках, коли це необхідно, вказані також вимоги до вимірювання і калібрування, а також контролювання в процесі експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

EN 10084 Case hardening steel — Technical delivery conditions

EN ISO 3059:2001 Non-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions (ISO 3059:2001)

EN ISO 9934-1:2001 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1 : General rules (ISO 9934-1:2001)

EN 60529 Degrees of protection provides by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10084 Поверхнево-зміцнені сталі. Технічні умови постачання

EN ISO 3059:2001 Неруйнівний контроль. Капілярний і магнітопорошковий контроль. Умови огляду (ISO 3059:2001)

EN ISO 9934-1:2001 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні ви­моги (ISO 9934-1:2001)

EN 60529 Рівні захисту, забезпечені кожухом (ідентифікаційний код) (ІЕС 60529:1989).

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 473 Qualification and Certification of NDT Personnel — General principles EN 1330-1 Non-destructive testing — Terminology — Part 1: General terms

EN 1330-2 Non-destructive testing — Terminology — Part 2: Terms common to non-destructive methods

prEN ISO 9934-2:2001 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 2: Detection media

prEN ISO 12707:2000 Non-destructive testing — Terminology — Terms used in magnetic particle testing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 473 Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Загальні вимоги

EN 1330-1 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни

EN 1330-2 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Терміни, спільні для неруйнівних ме­тодів

prEN ISO 9934-2:2001 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролювання

prEN ISO 12707:2000 Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни, що їх використовують при магнітопорошковому контролі.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com