ДСТУ EN 10083-1:2008 Стали для закалки и отпуска. Часть 1. Общие технические условия поставки (EN 10083-1:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10083-1:2008 Стали для закалки и отпуска. Часть 1. Общие технические условия поставки (EN 10083-1:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия04.08.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 04.08.2008 № 268 "Об утверждении национальных стандартов Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10083-1:2008
РазработчикТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ
ТА ВІДПУСКАННЯ
Частина 1. Загальні технічні умови постачання
(EN 10083-1:2006, IDТ)

ДСТУ EN 10083-1:2008

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Буділова; Є. Рибалка; Г. Левченко, д-р техн. наук; Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 04 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Стандарт відповідає EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering — Part 1: General technical delivery condition (Сталі для гартування та відпускання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять. Класифікація та познака

4.1 Класифікація

4.2 Познака

5 Інформація, яку повинен надавати покупець

5.1 Обов’язкова інформація

5.2 Додаткові вимоги

6 Процес виробництва

6.1 Загальні вимоги

6.2 Розкислювання

6.3 Термічне обробляння і стан поверхні під час постачання

6.4 Розділення плавок

7 Вимоги

7.1 Хімічний склад, прогартовність і механічні властивості

7.2 Придатність до механічного обробляння

7.3 Придатність до зрізування напівфабрикатів і прутків

7.4 Структура

7.5 Відсутність внутрішніх дефектів

7.6 Якість поверхні

7.7 Розміри, допуски на розміри й форму

8 Контролювання

8.1 Проведення випробування та види документів

8.2 Частота випробовувань

8.3 Випробовування для специфічного контролювання

9 Готування проб і випробних зразків

9.1 Відбирання й готування проб для хімічного аналізу

9.2 Місця розташування та орієнтування проб і випробних зразків для механічних випробовувань

9.3 Місця розташування та орієнтування проб для визначення твердості та прогартовності

9.4 Ідентифікація проб і випробних зразків

10 Методи випробовувань

10.1 Хімічний аналіз

10.2 Механічні випробовування

10.3 Визначення твердості та прогартовності

10.4 Повторні випробовування

11 Маркування, етикетування, пакування

Додаток А Поточні перерізи для механічних властивостей

Додаток В Додаткові вимоги

Додаток С Інші відповідні стандарти

Додаток D Стандарти на розміри, застосовні до виробів, на які поширено цей стандарт

Додаток Е Визначення вмісту неметалевих включень

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering — Part 1: General technical delivery condition (Сталі для гартування та відпускання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали й до нього не вносили технічних відхилів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і додатках С, D, Е подано «Національні пояснення», виділені рамкою.

У цьому стандарті є посилання на EN 10020:2000, EN 10021, EN 10027-1, EN 10027-2, EN 10079:1992, EN 10163-2, EN 10204, які в Україні прийнято як ДСТУ EN 10020-2002, ДСТУ EN 10021-2002, ДСТУ EN 10027-1:2004, ДСТУ EN 10027-2:2004, ДСТУ EN 10079-2002, ДСТУ EN 10163-2:2005 і ДСТУ EN 10204-2001 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ ТА ВІДПУСКАННЯ
Частина 1. Загальні технічні умови постачання

СТАЛИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА
Часть 1. Общие технические условия поставки

STEELS FOR QUENCHING AND TEMPERING
Part 1. Technical delivery conditions

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до:

— гарячездеформованих напівфабрикатів, наприклад блюмів, заготовок, слябів (див. примітки 2 і 3);

— прутків (див. примітку 2);

— стрижнів;

— широких плоских виробів;

— гарячекатаної штаби і листового прокату;

— поковок (див. примітку 2),

виготовлених зі зміцнених нелегованих сталей для гартування й відпускання (див. EN 10083-2), зміцнених легованих сталей для гартування й відпускання (див. EN 10083-3), нелегованих сталей з полуменевим та індукційним зміцнюванням (див. EN 10083-3) і підданих одному з термічних оброблянь, наведених для різних видів виробів у відповідних таблицях EN 10083-2 та EN 10083-3 та з одним зі станів поверхні, наведених у відповідних таблицях EN 10083-2 та EN 10083-3.

Сталі загалом призначені для виготовлення загартованих і відпущених деталей машин, підданих полуменевому або індукційному зміцнюванню, але можуть також бути використані в нормалізованому стані (див. EN 10083-2).

Якщо застосовно, вимоги до механічних властивостей, наведені в EN 10083-2 та EN 10083-3, обмежені відповідними таблицями в цьому документі.

В особливих випадках можна узгодити під час замовляння варіанти цих технічних умов постачання або додатки до них (див. додаток В).

Якщо не узгоджено іншого, як доповнення до технічних вимог цього стандарту застосовні загальні технічні вимоги постачання, наведені в EN 10021.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10020:2000 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

EN 10052:1993 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10079:1992 Definition of steel products

EN 10083-2:2006 Steels for quenching and tempering — Part 2: Technical delivery conditions for non alloy steels

EN 10083-3:2006 Steels for quenching and tempering — Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method)

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plates and wide flats

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods — Technical delivery conditions

CR 10261, ECISS Information Circular 11 — Iron and steel — Review of available methods of chemical analysis

EN 10308 Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars

EN ISO 377:1997 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 642 Steel — Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)

EN ISO 643 Steels — Micrographie determination of the apparent grain size (ISO 643:2003)

EN ISO 3887 Steels — Determination of depth of decarburization (ISO 3887:2003)

EN ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6506-1:2005)

EN ISO 6508-1:2005 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)

EN ISO 14284:2002 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10020 Сталі. Визначення та класифікація

EN 10021:2000 Загальні технічні вимоги постачання виробів зі сталі та чавуну

EN 10027-1 Системи позначання сталі. Частина 1. Назви сталі

EN 10027-2 Системи позначання сталі. Частина 2. Система нумерації

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування

EN 10052:1993 Термічне оброблення виробів з чорних металів. Словник термінів

EN 10079:1992 Вироби сталеві. Номенклатура

EN 10083-2:2006 Сталі для гартування та відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей

EN 10083-3:2006 Сталі для гартування та відпускання. Частина 3. Технічні умови на постачання легованих сталей

EN 10160 Контроль ультразвуковий плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод відбиття)

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10221 Класи якості поверхні гарячекатаних прутків і стрижнів. Технічні умови постачання

CR 10261 ECISS Інформація циркуляра 11. Чавун і сталь. Огляд придатних методів хімічних аналізів

EN 10308 Контроль неруйнівний. Контроль ультразвуковий сталевих прутків

EN ISO 377:1997 Сталь і сталеві вироби. Відбирання та готування проб і зразків для механічних випробовувань

EN ISO 642 Сталі. Визначення прогартовності загартованих кінців (випробовування за Джоміні) (ISO 642:1999)

EN ISO 643 Сталі. Мікрографічне визначення дійсного розміру зерна (ISO 643:2003)

EN ISO 3887 Сталі. Визначення глибини зневуглецювання (ISO 3887:2003)

EN ISO 6506-1 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробовування (ISO 6506-1:2005)

EN ISO 6508-1:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробовування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, H, К, N, Т)

EN ISO 14284:2002 Сталь та чавун. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу (ISO 14284:1996).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com