ДСТУ EN 10083-2:2008 Стали для закалки и отпуска. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных сталей (EN 10083-2:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10083-2:2008 Стали для закалки и отпуска. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных сталей (EN 10083-2:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия04.08.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 04.08.2008 № 268 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10083-2:2008
РазработчикТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации "Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали" (ТК 4)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ
ТА ВІДПУСКАННЯ
Частина 2. Технічні умови постачання
нелегованих сталей
(EN 10083-2:2006, IDТ)

ДСТУ EN 10083-2:2008

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Рибалка; Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Стандарт відповідає EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering — Part 2: Technical delivery conditions for non alloy steels (Сталі для гартування та відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація та познака

4.1 Класифікація

4.2 Познака

5 Інформація, яку повинен надавати покупець

5.1 Обов’язкова інформація

5.2 Додаткові вимоги

6 Процес виробництва

6.1 Загальні вимоги

6.2 Розкислювання

6.3 Термічне оброблення і стан поверхні під час постачання

6.4 Розділення плавок

7 Вимоги

7.1 Хімічний склад, прогартовність і механічні властивості

7.2 Придатність до механічного обробляння

7.3 Придатність до зрізування напівфабрикатів і прутків

7.4 Структура

7.5 Відсутність внутрішніх дефектів

7.6 Якість поверхні

7.7 Розміри, допуски на розміри й форму

8 Контролювання

8.1 Проведення випробування та види документів

8.2 Частота випробовувань

8.3 Випробовування для специфічного контролювання

9 Готування проб і випробних зразків

9.1 Відбирання та готування проб для хімічного аналізу

9.2 Місця розташування та орієнтування проб і випробних зразків для механічних випробовувань

9.3 Місця розташування та орієнтування проб для визначення твердості та прогартовності

9.4 Ідентифікація проб і випробних зразків

10 Методи випробовувань

10.1 Хімічний аналіз

10.2 Механічні випробовування

10.3 Визначення твердості та прогартовності

10.4 Повторні випробовування

11 Маркування, етикетування, пакування

Додаток А Додаткові вимоги

Додаток В Порівняння марок сталі, на які поширено цей стандарт, і ISO 683-1:1987 та інших марок сталі, застандартизованих раніше в національних стандартах

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 10083-2:2006 Steels for quenching and tempering — Part 2: Technical delivery conditions for non alloy steels (Сталі для гартування та відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі».

Під час перекладу стандарту структуру стандарту не змінювали та до нього не вносили технічних відхилів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і додатках С, D, Е подано «Національні пояснення», виділені рамкою.

У цьому стандарті є посилання на EN 10020, EN 10021, EN 10027-1, EN 10027-2, EN 10163-2, EN 10204, які в Україні прийнято як ДСТУ EN 10020-2002, ДСТУ EN 10021-2002, ДСТУ EN 10027-1:2004, ДСТУ EN 10027-2:2004, ДСТУ EN 10163-2:2005 і ДСТУ EN 10204-2001 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ДЛЯ ГАРТУВАННЯ ТА ВІДПУСКАННЯ
Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей

СТАЛИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА
Часть 2. Технические условия поставки нелегированных сталей

STEELS FOR QUENCHING AND TEMPERING
Part 2. Technical delivery conditions for non alloy steels

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт додатково до частини 1 встановлює технічні вимоги до:

— гарячездеформованих напівфабрикатів, наприклад блюмів, заготовок, слябів;

— прутків;

— стрижнів;

— широких плоских виробів;

— гарячекатаної штаби й листового прокату;

— поковок,

виготовлених безпосереднім гартуванням нелегованих сталей, призначених для гартування й відпускання, зміцнених полуменевим та індукційним зміцнюванням і підданих одному з видів термічного обробляння.

Сталі загалом призначені для виготовлення загартованих і відпущених деталей машин, підданих полуменевому або індукційному зміцнюванню, але можуть також бути використані в нормалізованому стані.

Вимоги до механічних властивостей подано в цьому стандарті й обмежено розмірами.

В особливих випадках можна узгодити під час замовляння зміни до цих технічних умов постачання чи додатки до них (див. додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільку наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method

EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering — Part 1: General technical delivery conditions

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method)

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plate and wide flats

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods — Technical delivery conditions

CR 10261, ECISS Information Circular 11 — Iron and steel — Review of available methods of chemical analysis

EN 10308 Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars

EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 642 Steel — Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)

EN ISO 643 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003)

EN ISO 3887 Steels — Determination of depth of decarburization (ISO 3887:2003)

EN ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6506-1:2005)

EN ISO 6508-1:2005 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)

EN ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996)

EN ISO 18265 Metallic materials — Conversion of hardness values (ISO 18265:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10020 Сталі. Визначення та класифікація

EN 10027-1 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи

EN 10027-2 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування

EN 10083-1 Сталі для гартування та відпускання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання

EN 10160 Контроль ультразвуковий плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод відбиття)

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10221 Класи якості поверхні гарячекатаних прутків і стрижнів. Технічні умови постачання

CR 10261 ECISS Інформація циркуляра 11. Чавун і сталь. Огляд придатних методів хімічних аналізів

EN 10308 Контроль неруйнівний. Контроль ультразвуковий сталевих прутків

EN ISO 377 Сталь та сталеві вироби. Відбирання та готування проб і зразків для механічних випробувань

EN ISO 642 Сталі. Визначення прогартовності загартованих торців (випробування за Джоміні) (ISO 642:1999)

EN ISO 643 Сталі. Мікрографічне визначення дійсного розміру зерна (ISO 643:2003)

EN ISO 3887 Сталі. Визначення глибини зневуглецювання (ISO 3887:2003)

EN ISO 6506-1 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробовування (ISO 6506-1:2005)

EN ISO 6508-1:2005 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробовування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т) (ISO 6508-1:2005)

EN ISO 14284 Сталь та чавун. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу (ISO 14284:1996)

EN ISO 18265 Металеві матеріали. Перетворювання величин твердості (ISO 18265:2003).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com