ДСТУ ISO 16133:2005 Качество почвы. Руководство по учреждению и проведению мониторинговых программ (ISO 16133:2004)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 16133:2005 Качество почвы. Руководство по учреждению и проведению мониторинговых программ (ISO 16133:2004)
Дата начала действия01.10.2006
Дата принятия14.04.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 14.04.2005 № 90 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа16133:2005
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ДСТУ 1.7:2001 Национальная стандартизация. Правила и методы принятия и применения международных и региональных стандартов (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ ISO 10693-2001. Качество почвы. Определение содержания карбонатов. Объемный метод (ISO 10693:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Качество почвы. Определение содержания органического и общего углерода методом сухого сжигания (элементный анализ) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11260-2001. Качество почвы. Определение емкости катионного обмена и насыщенности основаниями с использованием раствора хлорида бария (ISO 11260:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11265-2001 Качество почвы. Определение удельной электропроводности (ISO 11265:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 11272-2001 Качество почвы. Определение плотности сложения на сухую массу (ISO 11272:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001. Качество почвы. Определение сухого вещества и влажности по массе гравиметрический метод (ISO 11465:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 13536-2001. Качество почвы. Определение потенциальной емкости. Катионного обмена и содержания обменных катионов с применением буферного раствора хлорида бария 3 рН 8,1

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
НАСТАНОВИ
ЩОДО СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
МОНІТОРИНГОВИХ ПРОГРАМ
(ISO 16133:2004, IDT)

ДСТУ ISO 16133:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» Української академії аграрних наук, ТК 142 «Ґрунтознавство»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник), Я. Пащенко, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 16133:2004 Soil quality — Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes (Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Цілі моніторингу

3.1 Загальні положення

3.2 Приклади цілей моніторингу

4 Програми моніторингу

4.1 Загальні міркування

4.2 Елементи програми моніторингу

4.3 Відбирання проб і вимірювання

5 Якість і кількість даних

Додаток А Приклади програм моніторингу

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних стандартів, які впроваджено в Україні як національні стандарти

Додаток НБ Розшифрування скорочень

Додаток НВ Перелік літерних познак

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 16133:2004 Soil quality — Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes (Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у тексті стандарту подано «Національну примітку» та «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено національні додатки НА, НБ та НВ;

— з «Передмови до ISO 16133» до «Вступу» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в ISO 16133, подано в додатку НА.

У цьому стандарті залишено без змін деякі особливості оформлення міжнародного стандарту, а саме:

— у переліках по тексту збережено літери латинської абетки;

— розташування літературних джерел не відповідає порядку посилань на них.

ВСТУП

Стандарт був підготовлений технічним комітетом ІБОЯС 190, Якість ґрунту, Підкомітетом SC 7, Оцінка ґрунту та ділянки.

Моніторинг — це процес повторюваних спостережень для певних цілей одного чи більшої кількості компонентів довкілля відповідно до заздалегідь розроблених систем на місці та в часі, з використовуванням методів, які можна порівнювати для спостереження за довкіллям та збирання даних [1]. Системи моніторингу використовують в усьому світі для великої кількості цілей.

Ґрунтовий моніторинг, зокрема, є довгостроковою справою. Якість і корисність моніторингової інформації значною мірою визначаються вибором моніторингових ділянок і їхнім обслуговуванням у ці роки та відповідним контролюванням якості на всіх стадіях процесу.

Моніторинг, пов’язаний з промисловими (забрудненими) ділянками, може охоплювати багато специфічних міркувань, зокрема, юридичні вимоги. Настанови в цьому стандарті не передбачені, вони не призначені для таких ситуацій.

ДСТУ ISO 16133:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
НАСТАНОВИ ЩОДО СКЛАДАННЯ
ТА ВИКОНАННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ПРОГРАМ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
РУКОВОДСТВО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ
И ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГОВЫХ ПРОГРАММ

SOIL QUALITY
GUIDANCE ON THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE
OF MONITORING PROGRAMMES

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано загальні настанови щодо вибирання процедур для укладання та виконання програм довгострокового моніторингу якості ґрунту. У стандарті визначено велику кількість цілей для програм ґрунтового моніторингу.

Цей стандарт призначений допомогти забезпечити підстави для діалогу між сторонами, що можуть бути залучені до системи моніторингу. Приклади програм ґрунтового моніторингу декількох країн подано в додатку А.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення:

2.1 акумуляція (accumulation)
Збільшування концентрації речовини в ґрунті, якщо її надходження перевищує винос.

2.2 антропогенний вплив (anthropogenic influence)
Змінення властивостей ґрунту, спричинені діяльністю людини
(ISO 11074-1:1996)

2.3 фонова концентрація (background concentration)
природний уміст хімічних елементів у ґрунті ( natural pedogeochemical content)
Середня концентрація речовини в досліджуваному ґрунті зумовлена геологічними або ґрунтоутворювальними чинниками
(ISO 11074-1:1996)

2.4 надходження з розсіяного джерела (diffuse source input)
надходження з неточкового джерела (non-point source input)
Надходження речовини, яка виходить з рухомих джерел, з джерел великої площі або з багатьох джерел.

2.5 вимивання (leaching)
Переміщування розчинених речовин, спричинене рухом води або інших рідин у ґрунті
(ISO 11074-1:1996)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ