ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оценка соответствия. Общие требования к органам аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия (ISO/IEC 17011:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19121 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оценка соответствия. Общие требования к органам аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия (ISO/IEC 17011:2004, IDT)
Дата начала действия01.10.2006
Дата принятия14.04.2005
Дата отмены действия 30.11.2020
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ ISO/IEC 17011:2017
На заменуДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001, ДСТУ EN 45002-98, ДСТУ EN 45003-98, ДСТУ EN 45010-2001
Утверждающий документПриказ от 14.04.2005 № 90 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17011:2005
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 28.12.2017 № 494


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності

 

(ISO/IEC 17011:2004, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2006

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бібік; С. Гавриленко; А. Косенюк, какд. техн. наук; В. Яновський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи з оцінювання відповідності)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001, ДСТУ EN 45002-98, ДСТУ EN 45003-98, ДСТУ EN 45010-2001

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

Передмова до ISO/IEC 17011

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Орган акредитації

4.1 Юридична відповідальність

4.2 Структура

4.3 Неупередженість

4.4 Конфіденційність

4.5 Зобов’язання та фінансування

4.6 Діяльність з акредитації

5 Управління

5.1 Загальні положення

5.2 Система управління

5.3 Управління документацією

5.4 Реєстрування даних

5.5 Невідповідності і коригувальні дії

5.6 Запобіжні дії

5.7 Внутрішні аудити

5.8 Аналізування з боку керівництва

5.9 Скарги

6 Людські ресурси

6.1 Персонал органу акредитації

6.2 Персонал, що залучається до процесу акредитації

6.3 Моніторинг

6.4 Реєстрація даних щодо персоналу

7 Процес акредитації

7.1 Критерії акредитації та інформація

7.2 Заявка на акредитацію

7.3 Аналіз ресурсів

7.4 Субпідрядні угоди на оцінювання

7.5 Готування до оцінювання

7.6 Перевірка документів та зареєстрованих даних

7.7 Оцінювання на місці

7.8 Аналізування отриманих даних та звіт за результатами оцінювання

7.9 Прийняття рішень та надання акредитації

7.10 Апеляції

7.11 Наглядання та повторне оцінювання

7.12 Розширення акредитації

7.13 Призупинення, скасування та скорочення акредитації

7.14 Зареєстровані дані щодо ООВ

7.15 Перевірка компетентності шляхом міжлабораторних повіряльних випробувань

8 Обов’язки органу акредитації і ООВ

8.1 Обов’язки ООВ

8.2 Обов’язки органу акредитації

8.3 Посилання на акредитацію та використання емблем

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад міжнародного стандарту ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності), розроблений Комітетом ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 89 «Оцінка відповідності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001, ДСТУ EN 45002-98, ДСТУ EN 45003-98, ДСТУ EN 45010-2001.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

- долучено структурний елемент «Національний вступ»;

- у розділах 2 «Нормативні посилання» і «Бібліографія» подано національні пояснення, виділені рамкою;

- слова «міжнародний стандарт» замінено на «стандарт».

Усі нормативні документи, на які є посилання, за винятком ISO/IEC 17000:2004, VIM: 1993, ISO/IEC Guide 43-1:1997, ISO/IEC Guide 43-2:1997, ISO/IEC Guide 66:1999, прийнято в Україні як національні стандарти. Про це зазначено в національних поясненнях.

 

ВСТУП

У регуляторному секторі державна влада впроваджує закони, що вимагають підтвердження відповідності продукції (охоплюючи послуги) для забезпечення безпеки, охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища, ринкової чесності або запобігання шахрайству. В добровільному секторі багато галузей промисловості як всередині галузі, так і глобально, впровадили системи для оцінювання та підтвердження відповідності, спрямовані на досягнення мінімального технічного рівня, надання можливості порівняння, а також забезпечення рівноправної конкуренції.

Передумовою для рівноправної торгівлі є те, що будь-яка продукція/послуга, дозволена офіційно в одній господарській структурі, повинна також вільно циркулювати в інших структурах без обов’язкового трудомісткого повторного випробування, повторного інспектування, повторної сертифікації тощо. Це повинно бути у будь-якому випадку, незалежно від того, чи продукція/послуга підпадає цілком або частково під так званий регуляторний сектор.

У сучасному суспільстві часто потрібно об’єктивно встановити відповідність продукції/послуг установленим вимогам. Органи оцінювання відповідності (далі - ООВ) можуть об’єктивно встановити таку відповідність. Ці ООВ здійснюють діяльність, яка охоплює калібрування, сертифікацію, інспекцію та випробування.

Покупцям, регуляторним органам та суспільству важливо знати, що такі ООВ компетентні виконувати ці завдання. З цієї причини зростає потреба в неупередженому підтвердженні їх компетентності. Таке підтвердження здійснюють авторитетні органи акредитації, які є неупередженими як відносно ООВ, так і їх клієнтів, і які звичайно працюють на безприбутковій основі (див. рисунок 1).

Система акредитації ООВ та оцінювання відповідності їх послуг повинна забезпечувати довіру покупців та регуляторних органів. Така система повинна сприяти подоланню бар'єрів у торгівлі, як торгівельним органам, так і організаціям. Кінцевою метою є досягнення одноразової акредитації та одноразового оцінювання відповідності.

Така система полегшення «подолання бар’єрів» для торгівлі може працювати добре, якщо органи акредитації та ООВ працюють за загальноприйнятими вимогами еквівалентним способом і беруть до уваги інтереси всіх зацікавлених сторін.

У цьому стандарті встановлено загальні вимоги до органів акредитації. Механізми взаємного оцінювання, що створені на регіональному та міжнародному рівнях, забезпечують впевненість у тому, що органи акредитації працюють згідно з цим стандартом. Ті органи, що пройшли таке оцінювання, можуть стати учасниками договору про взаємне визнання. Через регулярне переоцінювання забезпечують продовження дотримання вимог цього стандарту.

Учасники договору про взаємне визнання сприяють одноразовості процедури через визнання, сприяння та прийняття один одним акредитованих оцінок відповідності. Це означає, що ООВ не має необхідності бути акредитованим більше одного разу у тій самій сфері різними органами акредитації.

Примітка. Слово «постачальник» використовують для позначення розповсюджувача продукції (охоплюючи послуги).

 

ПЕРЕДМОВА ДО ISO/IEC 17011

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія) формують спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. Національні органи - члени ISO або ІЕС беруть участь у розробленні міжнародних стандартів через технічні комітети, засновані відповідними організаціями, що мають справу з конкретними сферами технічної діяльності. Технічні комітети ISO та ІЕС співпрацюють у сферах взаємних інтересів. Інші міжнародні організації як урядові, так і неурядові, які підтримують зв'язок з ISO та ІЕС, також беруть участь у роботі. За розроблення міжнародних стандартів та настанов у сфері оцінювання відповідності відповідальним є Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Міжнародні стандарти розробляють згідно з правилами, викладеними в Директивах ISO/IEC, частина 2.

Головним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилаються органам-членам для голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % органів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за визначення будь-якого або всіх таких патентних прав.

ISO/IEC 17011 підготовлено Комітетом ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Численні органи акредитації пропонували цей перегляд, оскільки для цілком подібних видів діяльності вони повинні були дотримуватися трьох документів, а саме: ISO/IEC Guide 58, ISO/IEC Guide 61, ISO/IEC/TR 17010, які значною мірою повторюють один одного, але містять трохи різні вимоги для тих самих характеристик.

 

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Общие требования к органам аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия

CONFORMITY ASSESSMENT
General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

Чинний від 2006-10-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до органів акредитації, що оцінюють та акредитують органи оцінювання відповідності (далі - ООВ). Його також можна використовувати як нормативний документ для процесу взаємного оцінювання, для договорів взаємного визнання між органами акредитації.

Органи акредитації, що працюють за цим стандартом, не обов’язково мають надавати акредитацію для всіх типів ООВ.

У цьому стандарті ООВ використовується для позначення організацій, що надають такі послуги з оцінювання відповідності: калібрування, випробування, інспектування, сертифікація систем управління, сертифікація персоналу, сертифікація продукції.

Примітка. Для таких органів встановлені загальні вимоги, наприклад, в міжнародних стандартах та настановах, приклади яких наведено в Бібліографії.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles

VIM: 1993 International vocabulary of basic and general terms in metrology, issued by BIPM, IEC IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML.

НАЦІОНАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:20001) Системи управління якістю. Основні положення і словник

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник та загальні принципи

VIM:1993 Міжнародний словник основних та загальних термінів у метрології, виданий ВІРМ, ІЕС, IFCC, ISO, IUРАС, IUPAP та OIML.

________________
1) Стандарт ISO 9000:2000 прийнятий в Україні як ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення І словник.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com