ДСТУ 4790:2007 Крупяные культуры (гречиха, просо). Технология выращивания. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4790:2007 Крупяные культуры (гречиха, просо). Технология выращивания. Общие требования
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия18.05.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 18.05.2007 № 104 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4790:2007
РазработчикНациональный научный центр "Институт земледелия Национальной академии аграрных наук"
Принявший органНациональный научный центр "Институт земледелия Национальной академии аграрных наук"


ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. С изменением № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.019-86 Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ 2293-99. Охрана труда. Термины и определения основных понятий

ДСТУ 4691:2006 Земледелие. Термины и определения понятий

ДСТУ ISO 4691:2006 Руды железные. Определение титана спектрофотометрическим методом с применением диантипирилметана (ISO 4691:1985, IDT)

ДСТУ prEN 14017:2004 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений. Требования безопасности

Закон Украины от 02.03.1995 № 86/95-ВР О пестицидах и агрохимикатах

РСН 75-90 . Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРУП’ЯНІ КУЛЬТУРИ (ГРЕЧКА, ПРОСО)
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

ДСТУ 4790:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут землеробства Української академії аграрних наук», Національний університет біоресурсів та природокористування Кабінету Міністрів України

РОЗРОБНИКИ: В. Сайко, д-р с.-г. наук; В. Камінський, канд. с.-г. наук (науковий керівник); М. Драган, канд. с.-г. наук; А. Голодна, канд. с.-г. наук; П. Вишнівський, канд. с.-г. наук; В. Каленський, канд. с.-г. наук; С. Дворецька, канд. с.-г. наук; Р. Грищенко, канд. с.-г. наук; П. Гринчук, канд. с.-г. наук; С. Каленська, д-р с.-г. наук; В. Нідзельський, канд. с.-г. наук; Д. Шляхтуров; О. Любчич

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 травня 2007 р. № 104

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до робіт у технологічному процесі

5.1 Ґрунти. Попередники

5.2 Обробляння ґрунту

5.3 Внесення добрив

5.4 Готування насіння до сівби

5.5 Сівба круп’яних культур

5.6 Догляд за посівами

5.7 Вирощування круп’яних культур (гречки, проса) у післяукісних і післяжнивних посівах

5.8 Збирання врожаю

5.9 Очищання та досушування зерна

6 Методи контролювання

7 Оцінювання якості робіт

8 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Норми добрив під круп’яні культури залежно від типу ґрунту

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРУП’ЯНІ КУЛЬТУРИ (ГРЕЧКА, ПРОСО)
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ (ГРЕЧИХА, ПРОСО)
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Общие требования

GROAT CROPS (BUCKWHEAT, MILLET)
GROWING TECHNOLOGY
General requirements

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технологічні операції в тій послідовності, якої потрібно дотримуватись під час вирощування круп’яних культур, а саме гречки і проса, а також параметри щодо їх виконання, методи контролювання і оцінювання якості робіт.

1.2 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, які займаються вирощуванням круп’яних культур незалежно від форм власності.

1.3 Вимоги щодо безпеки для життя і здоров’я людини та охорони довкілля під час виконання технологічних операцій подано у розділі 8 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.95, № 86/95-ВР

ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості

ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять

ДСТУ Насіння зернових, зернобобових і круп’яних культур. Сортові та посівні якості

ДСТУ Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення

ДСТУ Насіння сільськогосподарських культур. Зберігання. Технічні умови

ДСТУ EN 632-2001 Сільськогосподарські машини. Комбайни зернозбиральні та сіно (фуражо)-підбирачі. Вимоги безпеки (EN 632:1995, IDT)

ДСТУ EN 708-2001 Сільськогосподарські машини. Машини землеобробні з приводними робочими органами. Вимоги безпеки. (ЕN 708:1996 Аmd. 1:2000, IDT)

ДСТУ EN 907-2002 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Вимоги безпеки (ЕN 907:1997, IDT)

ДСТУ EN 12761-1:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12761-1:2001, IDT)

ДСТУ ЕN 12761-2:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 2. Обприскувачі польових культур (EN 12761-2:2001, IDT)

ДСТУ ЕN 13740-1:2004 Сільськогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив багаторядні. Захист навколишнього середовища. Частина 1. Вимоги (EN 13740-1:2001, IDT)

ДСТУ рrЕN 14017:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив. Вимоги безпеки (рrЕN 14017:2000, IDT)

ДСТУ рrЕN 14018:2002 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Сівалки. Вимоги безпеки (рrЕN 14018:2000, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобреннями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com