ДСТУ ISO 7005-1:2005 Металлические фланцы. Часть 1. Стальные фланцы (ISO 7005-1:1992, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19717 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 7005-1:2005 Металлические фланцы. Часть 1. Стальные фланцы (ISO 7005-1:1992, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия21.10.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.10.2005 № 306 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены национального и межгосударственного стандартов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7005-1:2005
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Трубопроводная арматура» (ТК 108)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Трубопроводная арматура» (ТК 108)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ ФЛАНЦІ
Частина 1. Сталеві фланці
(ISO 7005-1:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 7005-1:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трубопровідна арматура» (ТК 108)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Воробйова; С. Кундін (науковий керівник), Л. Потомська; Ю. Хазік

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 жовтня 2005 р. № 306 з 2007-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11 квітня 2007 р. № 82 чинність встановлена з 2008-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7005-1:1992 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges (Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

Розділ 1. Загальна інформація

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Терміни та визначення понять

1.4 Позначання типів, компонентів та сполучень

Розділ 2. Загальні вимоги

2.1 Ряди «тиск/температура» (P/T)

2.2 Матеріали та кріпильні деталі

2.3 Ремонт

2.4 Розміри

2.5 Сполучення фланців

2.6 Цекування або обробляння тильної частини

2.7 Допуски

2.8 Маркування

2.9 Контроль і випробовування

2.10 Оформлювання замовлення

Розділ 3. Розміри

Розділ 4. Допуски

Додатки

Додаток А Розміри розробки кромок залежно від товщини стінки від 5 мм до 22 мм включно, та більше 22 мм

Додаток В Конструкція кромок у випадку неоднакової товщини стінок (стосовно трубопроводів)

Додаток С Рекомендовані розміри підготовки кромок під зварювання у випадку однакової товщини стінки t кінця горловини фланця та труби, від 5 мм до 22 мм включно, та понад 22 мм

Додаток D Настанова щодо матеріалів фланців

Додаток Е Настанова щодо рядів «тиск/температура»

Додаток F Конструктивні критерії (залежно від приєднуваних труб)

Додаток G Бібліографія

Додаток НА Визначення аналогів вітчизняних матеріалів стосовно матеріалів, наведених у таблицях додатка D

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7005-1:1992 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges (Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці).

Технічний комітет, який відповідає за цей стандарт, — ТК 108 «Трубопровідна арматура».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— долучено додаток НА щодо визначення аналогів вітчизняних матеріалів стосовно матеріалів, аналогічних наведеним у таблицях додатках D;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до додатка D долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

В Україні чинний ДСТУ 2485:1994, розроблений на основі ISO 6708:1980 зі ступінню відповідності «Нееквівалентний» (NEQ).

Іншими частинами стандарту ISO 7005 є:

ISO 7005-2 Чавунні фланці;

ISO 7005-3 Фланці з мідних сплавів;

ISO 7005-4 Фланці з алюмінію та з алюмінієвих сплавів.

ВСТУП

У світовій практиці використовують різні види фланців, конструкції яких відрізняються по критеріях стандартів, прийнятих у різних країнах.

Виходячи з такої ситуації, ISO/TS 5 «Стальні труби і металеві з’єднання», ISO/TS 67 «Матеріали і устатковання для нафто-газової промисловості» та ISO/TS 153 «Трубопровідна арматура» розробили критерії для розробляння міжнародного стандарту, що базується на єдиному ряді типорозмірів металевих фланців (далі по тексту — фланці).

Цей стандарт базується на системах стандартизації, прийнятих у США та Європейському союзі, з внесенням деяких змін у розмірні ряди фланців, прийнятих у цих системах.

Фланці, призначені для роботи з номінальним тиском PN 20, PN 50, PN 110, PN 150, PN 260 та PN 420, наведені у цьому стандарті, не ідентичні з фланцями за американськими стандартами ANSI/ASME В 16.5 та MSS SP 44, але за своїми розмірами взаємозамінні.

У цьому стандарті прийнято до уваги неопубліковану до 1972 р. роботу Європейського Комітету зі стандартизації CEN/TC 74, «Фланці», зі змінами, які були внесені під час перегляду ISO 2229 на основі перегляду ANSI/ASME В 16.5 до 1988 р. та MSS SP 44:1985, а також зміну позначення величини номінального тиску з американської системи (клас) на європейську (PN).

Еквівалентні познаки величин номінального тиску:

клас 150 — PN 20;

клас 300 — PN 50;

клас 600 — PN 110;

клас 900 — PN 150;

клас 1500 — PN 260;

клас 2500 — PN 420.

Вимоги цього стандарту не поширюються на матеріали фланців та ряди «тиск/температура», але у довідкових додатках D та Е наведено рекомендації щодо цих вимог. У додатку D містяться настанови щодо вибору матеріалів фланців за німецькими стандартами (DIN), на яких базується європейська система, за американськими (ASTM) та міжнародними (ISO). Це дозволить користувачам цього стандарту вибирати матеріали для фланців з номенклатури матеріалів, використовуваних у даній країні, задовольняючи вимоги європейських, американських та міжнародних стандартів,

У додатку Е наведено вимоги до рядів «тиск/температура», для фланців, виготовлених з матеріалів, наведених у додатку D, і дана оцінка щодо обмеження застосування певних матеріалів (див. Е.1 і таблиці від Е.1 до Е.4).

Мета цього стандарту — повний перехід на виробництво фланців з матеріалів, які б за своїми хімічними характеристиками та вимогами до рядів «тиск/температура» відповідали вимогам міжнародних (ISO) стандартів. Ця мета буде досягнута після перегляду чинних стандартів(ISO) щодо досягнення підвищених температурних властивостей матеріалів.

Цей стандарт — перша частина групового стандарту ISO 7005, який складається з трьох частин. Конструктивні елементи фланців в усіх частинах стандарту мають однакове позначення величини номінального тиску (PN), номінального розміру (DN) та конструкцію приєднувальних поверхонь.

У таблиці 20 вміщено допуски на розміри фланців, відповідно до систем стандартизації DIN та ANSI.

Ідентифікація фланців здійснюється за номером типу та літерою, що позначає приєднувальну поверхню.

Конструкції фланців, наведені в цьому стандарті, відповідають всім вимогам чинних стандартів.

Конструкція фланців, які виготовляють за вимогами ISO 2084, ISO 2229 та ISO 2441, взаємозамінна з конструкцією згідно з ISO 7005.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ ФЛАНЦІ
Частина 1. Сталеві фланці

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЛАНЦЫ
Часть 1. Стальные фланцы

METALLIC FLANGES
Part 1. Steel flanges

Чинний від 2008-01-01

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до круглих сталевих фланців, призначених для застосовування за наступних величин номінальних тисків:

Ряд 1 * Ряд 2 *
PN 10 PN 2,5
PN 16 PN 6,0
PN 20 PN 25,0
PN 50 PN 40,0
PN 110  
PN 150  
PN 260  
PN 420  
* Ряд 1 — основні значення.
  Ряд 2 — значення обмеженого застосування.

Цей стандарт визначає типи сталевих фланців та їх приєднувальних поверхонь, розміри, допуски, розміри кріпильних деталей, розміри кінцевих поверхонь, вимоги до маркування, випробовування та контролювання.

Цей стандарт не визначає вимоги до рядів «тиск/температура» та матеріалів фланців. Однак у додатку D містяться настанови щодо вибору матеріалів, а у додатку Е — вимоги до рядів «тиск/температура» для фланців, виготовлених з матеріалів, наведених у додатку D.

Цей стандарт не установлює вимоги до фланців, точених із круглого прокату.

Цей стандарт не установлює вимоги до фланців типів 11, 12, 13, 14 та 15, виготовлених із листового матеріалу.

Цей стандарт не установлює вимоги до прокладок, їх розмірів, конструктивних характеристик та матеріалів.

1.2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені далі нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинні. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених далі. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 7-1:1982 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 7: Designation, dimensions and tolerances

ISO 7-2:1982 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 2: Verification by means of limit gauges

ISO 261:1973 ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 887:— Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes — General plan

ISO 6708:1980 Pipe components — Definition of nominal size

ISO 7268:1983 Pipe components — Definition of nominal pressure

ISO 7483:1991 Dimensions of gaskets for use with flanges to ISO 7005

ANSI/ASME B1.20.1:1983 Pipe threads, general purpose (inch).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7-1:1982 Трубні нарізі для нарізевих герметичних З'єднань під тиском. Частина 7. Розміри та допуски

ISO 7-2:1982 Трубні нарізі для нарізевих герметичних З'єднань під тиском. Частина 2. Контроль за допомогою граничних калібрів

ISO 261:1973 Метричні нарізі загальної призначеності. Загальні положення

ISO 887:— Шайби для метричних болтів, гвинтів та гайок з метричною наріззю загальної призначеності. Загальні положення

ISO 6708:1980 Трубні деталі. Визначання номінального розміру

ISO 7268:1983 Трубні деталі. Визначання номінального тиску

ISO 7483:1991 Розміри ущільнювачів, застосованих із фланцями згідно з ISO 7005

ANSI/ASME В1.20.1:1983 Трубні нарізі загальної призначеності (дюймові).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ