ДСТУ EN 1561:2010 Литье. Серый чугун. Технические условия (EN 1561:1997, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19694 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 1561:2010 Литье. Серый чугун. Технические условия (EN 1561:1997, IDT)
Дата начала действия01.07.2012
Дата принятия28.12.2010
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.12.2010 № 633 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1561:2010
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали» (ТК 4)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, металлические изделия, другая продукция из чугуна и стали» (ТК 4)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Литво
СІРИЙ ЧАВУН
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

(EN 1561:1997, IDТ)
ДСТУ EN 1561:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП «УкрНДНЦ»

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут чорної металургії НАН України, Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві виро­би, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 633 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1561:1997 Founding — Grey cast iron (Литво. Сірий чавун) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використовуван­ня європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Сірий чавун (grey cast iron)

3.2 Відносна твердість (relative hardness)

3.3 Відповідна товщина стінки (relevant wall thickness)

4 Познака

5 Інформація замовлення

6 Виготовляння

7 Вимоги 

7.1 Механічні властивості

7.2 Властивості під час розтягання

7.3 Твердість

8 Відбирання проб

8.1 Загальні положення

8.2 Випробовування на розтяг

8.3 Випробовування на твердість

9 Методи випробовування

9.1 Випробовування на розтяг

9.2 Випробовування твердості за Брінеллем

10 Повторні випробовування

Додаток А Додаткова інформація про механічні й фізичні властивості до наведених у таблицях 1 та 2

Додаток В Додаткова інформація стосовно взаємозв’язку між твердістю і тимчасовим опором

Додаток С Додаткова інформація стосовно взаємозв'язку між тимчасовим опором, твердістю і товщиною стінки виливків сірого чавуну

Додаток D Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1561:1997 Founding. Grey cast iron (Литво. Сірий чавун).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чаву­ну та сталі».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— назву стандарту доповнено видом стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено додатковий матеріал «Вступ»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

У таблиці А.2 характеристики фізичних властивостей наведено згідно з ДСТУ 3651.1-97.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИТВО
СІРИЙ ЧАВУН
Технічні умови

ЛИТЬЄ
СЕРЫЙ ЧУГУН
Технические условия

FOUNDING
GREY CAST IRON
Specification

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює властивості нелегованого та низьколегованого сірого чавуну для виливків, виготовлених у піщаних формах або формах порівнянного термічного режиму.

Цей стандарт установлює характерні властивості сірого чавуну через:

a) тимчасовий опір окремо відлитих проб або, якщо узгоджено виробником і покупцем під час замовляння, приливних проб або проб, відрізаних від виливків (див. таблицю 1); або

b) якщо узгоджено виробником і покупцем під час замовлення, твердість матеріалу, виміряну на виливку (див. таблицю 2) або на приливному виступі.

Цей стандарт не поширюється на сірий чавун для труб і фітингів згідно з prEN 877-1.

Цей стандарт установлює шість видів сірих чавунів залежно від тимчасового опору (див. та­блицю 1) і шість видів сірого чавуну залежно від твердості за Брінеллем (див. таблицю 2).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано ниж­че. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосують­ся цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 1559-1 Founding— Technical conditions of delivery — Part 1 : General requirements

EN 1559-3 Founding — Technical conditions of delivery — Part 3: Additional requirements for iron castings

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Parti: Method of test (at ambient temperature)

EN 10003-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1559-1 Литво. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1559-3 Литво. Технічні умови постачання. Частина 3. Додаткові вимоги для чавунних ви­ливок

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовуван­ня (за кімнатної температури)

EN 10003-1 Металеві матеріали. Випробовування твердості за Брінеллем. Частина 1. Ме­тод випробовування.

Примітка. Довідкові посипання, застосовані під час готування цього стандарту і наведені у відповідних місцях тексту, наведе­но в «Бібліографії», див. додаток D.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ