ДСТУ IEC 60809:2012 Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам (IEC 60809:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20278 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC 60809:2012 Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам (IEC 60809:2002, IDT)
Дата начала действия01.03.2013
Дата принятия28.11.2012
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 4318:2004, ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85)
Утверждающий документПриказ от 28.11.2012 № 1354 Об утверждении национальных стандартов Украины, принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа60809:2012
РазработчикПолтавский университет потребительской кооперации Украины
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛАМПИ ДЛЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів
(ІЕС 60809:2002, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60809:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Полтавський університет споживчої кооперації України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Басова, Л. Гусаченко, Г. Кожушко (науковий керівник), Н. Смірнова, В. Ткаченко, С. Шпак

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2012 р. № 1354 з 2013-03-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60809:2002 Lamps for road vehicles — Dimensional, electrical and luminous requirements (Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів) зі зміною 4 (2009)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ ДСТУ 4318:2004 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85))

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Терміни та визначення понять

1.4 Система нумерації листів з параметрами ламп

2 Вимоги та умови випробовувань ламп розжарювання

2.1 Загальні вимоги

2.2 Маркування лампи

2.3 Колби

2.4 Колір

2.5 Розміри лампи

2.6 Цоколі та основи

2.7 Вимоги до початкових значень електричних і світлових параметрів

2.8 Перевіряння оптичної якості

2.9 УФ-випромінювання

2.10 Номінальні лампи розжарювання

3 Вимоги та умови випробовувань розрядних ламп

3.1 Загальні вимоги

3.2 Маркування лампи

3.3 Колби

3.4 Цоколі

3.5 Розташування та розміри електродів, дуги і чорних смуг

3.6 Параметри запалювання, розгоряння та перезапалювання

3.7 Електричні та світлові параметри

3.8 Колір

3.9 УФ-випромінювання

3.10 Номінальні розрядні лампи

4 Відбирання зразків та умови відповідності

5 Листи з параметрами ламп

5.1 Перелік окремих категорій ламп

Додаток А Форма, довжина та розташування тіла розжарення

Додаток В Методика вимірювань колірних параметрів ламп розжарювання

Додаток С Умови вимірювань електричних і світлових параметрів

Додаток D Порядок визначення розмірів внутрішніх елементів ламп R2

Додаток Е Порядок визначення розмірів внутрішніх елементів ламп Н4 і HS1

Додаток F Порядок визначення розмірів внутрішніх елементів ламп НВ1

Додаток G Оптична установка для контролю розташування і форми дуги та розташування електродів розрядних ламп

Додаток Н Порядок вимірювань електричних і світлових параметрів розрядних ламп

Додаток J Огляд категорій ламп та їх використання

Додаток К Умови випробовувань на стабільність колірних параметрів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60809:2002 Lamps for road vehicles — Dimensional, electrical and luminous requirements (Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів) зі зміною 4 (2009).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— в 1.1 і далі слова «максимальні контури лампи» замінено на «вільний простір для лампи»;

— в 1.1 і далі абревіатуру «ЕСЕ» замінено на «ЕКЄ» (Економічна комісія ООН по Європі);

— в 1.3.16 і далі термін «стандартна (еталонна) лампа» замінено на «номінальна лампа»;

— у 2.4.1 і далі абревіатуру «СІЕ» замінено на «МКО» (Міжнародна комісія з освітлення);

— у 2.4.1 термін «лінія Планка» замінено на «лінія чорного тіла»;

— у 2.9 і далі термін «спектральний розподіл» замінено на «густина спектрального розподілу»;

— у 3.8 термін «червоний складник світла» замінено на «червоне відношення»;

— у 3.9 термін «спектральна вагова функція» замінено на «функція відносної спектральної ефективності».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛАМПИ ДЛЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів

ЛАМПЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Требования к размерам, электрическим и световым параметрам

LAMPS FOR ROAD VEHICLES
Dimensional, electrical and luminous requirements

Чинний від 2013-03-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Цей стандарт застосовують до замінюваних ламп (ламп розжарювання та розрядних ламп), які використовують у фарах, і до протитуманних та сигнальних ламп для дорожніх транспортних засобів.

Головним чином його застосовують до тих ламп, які є об’єктами технічного регулювання. Зокрема, він охоплює лампи, яких стосуються Правила[1]* № 37 і № 99 Женевської угоди від 20 березня 1958 року Економічної комісії ООН у Європі (ЕКЄ). Проте стандарт можна використовувати для інших ламп, на які поширюється сфера застосування цього стандарту.

Стандарт установлює технічні вимоги та методики випробовувань і значення основних параметрів взаємозамінності (розмірів, електричних і світлових параметрів) серійних і номінальних ламп.

Стосовно більшості вимог у цьому стандарті подано посилання на «Відповідні листи з параметрами». Стандарт містить листи з параметрами для ламп, перелічених у розділі 5. Відповідні параметри інших ламп забезпечує виробник ламп або відповідальний продавець. Це може ґрунтуватися на національній системі технічного регулювання.

Вимоги до інших характеристик, таких як тривалість горіння, стабільність світлового потоку, стійкість до скручування і стійкість до вібрацій та ударів установлено в ІЕС 60810. У ньому також подано інформацію розробникам освітлювального обладанання стосовно температурних обмежень і вільних просторів для ламп.

На лампи спеціального призначення для дорожніх транспортних засобів, які не є об'єктами технічного регулювання, поширюється сфера застосування ІЕС 60983.

У країнах, де є технічне регулювання, наприклад у межах зазначених вище Правил ЕКЄ, для оцінювання відповідності пропонують посилатися на цей стандарт. ІЕС 60810 та ІЕС 60983 для цього не призначені.

Примітка. У різних словниках та стандартах по-різному трактують терміни «лампа розжарювання» (IEV 845-07-04) та «розрядна лампа» (IEV 845-07-17). У цьому стандарті також застосовують терміни «лампа розжарювання» та «розрядна лампа». Однак, якщо вживають лише «лампа», то мають на увазі обидва види, крім випадків, коли з контексту не зрозуміло, що це стосується лише одного виду.

1.2 Нормативні посилання

Зазначені нижче посилальні документи є обов’язковими під час застосування цього стандарту. В разі датованих позначень застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих позначень — останні видання посилальних документів (разом з усіма змінами).

ІЕС 60050 (845) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 845: Lighting

IEC 60051 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories

IEC 60061-1 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety — Part 1: Lamp caps

IEC 60810 Lamps for road vehicles — Performance requirements

IEC 60983 Miniature lamps.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050(845) Міжнародний словник електротехнічних термінів (МЕС). Глава 845. Світлотехніка

ІЕС 60051 Аналогові електричні вимірювальні прилади прямої індикації та пристрої до них

ІЕС 60061-1 Цоколі ламп і патрони разом з калібрами для перевірки їхньої взаємозамінності і безпечності. Частина 1. Цоколі ламп

ІЕС 60810 Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до характеристик

ІЕС 60983 Мініатюрні лампи.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ