ДСТУ 4469-5:2010 Противопожарная техника. Системы газового пожаротушения. Часть 5. Распределительные устройства и их приводы. Общие требования (EN 12094-5:2006, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4469-5:2010 Противопожарная техника. Системы газового пожаротушения. Часть 5. Распределительные устройства и их приводы. Общие требования (EN 12094-5:2006, MOD)
Дата начала действия01.07.2012
Дата принятия28.12.2010
Дата отмены действия 01.07.2015
СтатусНедействующий
Утверждающий документПриказ от 28.12.2010 № 631 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4469-5:2010
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины


ГОСТ 15.001-88. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка

ДСТУ 3412-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации. С изменениями № 1, 2

ДСТУ 3412-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Требования к испытательным лабораториям. Изменение № 3

ДСТУ 3413-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Порядок проведения сертификации продукции (с поправками и изменениями № 2, № 3)

ДСТУ 3420-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Требования к органам по сертификации систем качества и порядок их аккредитации

ДСТУ 3498-96 Государственная система сертификации. Бланки документов. Форма и описание. Изменение № 5

ДСТУ 3498-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Бланки документов. Форма и описание

ДСТУ 3498-96 Система сертификации УкрСЕПРО. Бланки документов. Форма и описание. Изменение № 4

ДСТУ 4466-1:2008 Системы газового пожаротушения. Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования (ISO 14520-1:2006, MOD)

ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка
СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Частина 5. Розподільчі пристрої та їхні пускачі
Загальні вимоги

(EN 12094-5:2006, MOD)
ДСТУ 4469-5:2010

Видання офіційне

Київ
 ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков,.канд. техн. наук; С. Пономарьов (науковий керівник), О. Шкоруп, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 631 з 2012-07-01 по 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12094-5:2006 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valve and their actuators (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи систем газового пожежогасіння. Частина 5. Вимоги та методи випробовування для розподільчих пристроїв та їхніх пускачів), крім розділів 4, 5, 6, 7 та додатка ZA, де є відхили

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 12094-5:2006

Вступ до EN 12094-5:2006 

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Вимоги до конструкції

4.2 Вимоги до нарізевих з’єднань та фланців

4.3 Функціювання за температури довкілля

4.4 Внутрішній тиск та витоки

4.5 Міцність

4.6 Експлуатаційна надійність

4.7 Параметри потоку

4.8 Вимоги щодо стійкості до дії корозії

4.9 Вимоги щодо стійкості до дії парів аміаку, утворених із його водного розчину

4.10 Вимоги щодо стійкості до дії вібрації

4.11 Вимоги до зусилля, необхідного для приведення у дію

4.12 Вимоги до технічної документації

4.13 Маркування

5 Методи випробовування

5.1 Умови проведення випробовування

5.2 Кількість випробних зразків і послідовність проведення випробовування

5.3 Відповідність вимогам технічної документації

5.4 Функційні випробовування

5.5 Випробовування на стійкість до дії тиску

5.6 Випробовування на міцність

5.7 Випробовування на експлуатаційну надійність 

5.8 Випробовування на стійкість до дії підвищеної та зниженої температури

5.9 Випробовування з визначання параметрів потоку

5.10 Випробовування на стійкість до дії корозії

5.11 Випробовування на стійкість до дії парів аміаку, утворених із його водного розчину

5.12 Випробовування на стійкість до дії вібрації

5.13 Випробовування з визначання зусилля, необхідного для приведення у дію

6 Маркування

7 Оцінювання відповідності

7.1 Загальні положення

7.2 Випробовування первинного типу

7.3 Виробничий контроль за продукцією (ВКП)

7.4 Дані про необхідність перевіряння на відповідність технічним вимогам цього стандарту під час окремих видів випробовування

Додаток ZA Пункти цього стандарту, в яких подано посилання на вимоги Директиви Європейського Союзу щодо будівельних виробів

ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності розподільчих пристроїв і їхніх пускачів

ZA.3 Маркування знаком СЕ

Бібліографія

Додаток НА Порівняння європейського та національного стандартів

Додаток НБ Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення

Додаток НВ Перелік посилань

Додаток НГ Текст вилучених елементів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 12094-5:2006 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valve and their actuators (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи систем газового пожежогасіння. Частина 5. Вимоги і методи випробовування для розподільчих пристроїв та їхніх пускачів) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту на «Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Розподільчі пристрої та їхні пускачі. Загальні вимоги». Зміну назви стандарту пов’язано з приведенням її у відповідність до назв стандартів, чинних в Україні;

— вирази «цей європейський стандарт», «ця частина EN 12094» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», «Передмову», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено додаток НА, який містить порівняння структури та змісту європейського та національного стандартів;

— долучено додаток НБ, який містить перелік технічних відхилів та їхнє пояснення;

— долучено додаток НВ, який містить перелік посилань на національні стандарти України;

— долучено додаток НГ, який містить текст вилучених із EN 12094-5 елементів.

Стандарт перероблено з метою приведення його структури відповідно до інших національних стандартів цієї серії.

До цього стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Національні відхили, пояснення та примітки долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються та позначено рамкою і заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» або «Національна примітка».

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА ДО EN 12094-5:2006

Цей стандарт розроблено Технічним комітетом CEN/TC 191 «Стаціонарні системи пожежогасіння», секретаріат якого перебуває при Британському інституті стандартів.

Цей стандарт підготовлено за дорученням, виданим CEN Європейської комісії та Європейської асоціації вільної торгівлі, і він підтримує основні вимоги EU Directive 89/106/ EEC.

Щодо зв’язку з Директивами Європейського Союзу — див. додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Цей стандарт належить до серії європейських стандартів, який охоплює елементи систем газового пожежогасіння.

їх долучено до європейських стандартів, якими заплановано охопити:

— системи газового пожежогасіння (EN 12094);

— спринклерні системи (EN 12259 та EN 12845);

— порошкові системи (EN 12416);

— системи захисту від вибухів (EN 26184);

— пінні системи (EN 13565);

— рукавні системи (EN 671);

— системи обмежування поширення диму та тепла (EN 12101);

— системи розприскування води.

Планують видати такі частини цього європейського стандарту:

— Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices (Частина 1. Загальні вимоги та методи випробовування електричних пристроїв автоматичного контролювання та затримування);

— Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices (Частина 2. Загальні вимоги та методи випробовування неелектричних пристроїв автоматичного контролювання та затримування);

— Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices (Частина 3. Загальні вимоги та методи випробовування пристроїв ручного запускання та зупинення);

— Part 4: Requirements and test methods for high pressure container valve assemblies and actuators (Частина 4. Загальні вимоги та методи випробовування клапанних вузлів та їхніх приводів, резервуари високого тиску);

— Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valve and their actuators (Частина 5. Загальні вимоги та методи випробовування розподільчих пристроїв високого та низького тиску та їхніх пускачів);

— Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for C02 systems (Частина 6. Загальні вимоги та методи випробовування неелектричних пристроїв блокування для систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);

— Part 7: Requirements and test methods for nozzles for C02 systems (Частина 7. Вимоги та методи випробовування насадків систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);

— Part 8: Requirements and test methods for flexible connectors for C02 systems (Частина 8. Загальні вимоги та методи випробовування гнучких з’єднань систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);

— Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors (Частина 9. Загальні вимоги та методи випробовування спеціальних сповіщувачів полум’я);

— Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches (Частина 10. Загальні вимоги та методи випробовування манометрів і реле тиску);

— Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices (Частина 11. Загальні вимоги та методи випробовування ваговимірювальних приладів);

— Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices (Частина 12. Загальні вимоги та методи випробовування сигнальних приладів);

— Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves (Частина 13. Загальні вимоги та методи випробовування контрольних та незворотних клапанів);

— Part 16: Requirements and test methods for odorizing devices for C02 low pressure systems (Частина 16. Загальні вимоги та методи випробовування одоризаційних приладів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);

— Part 17: Requirements and test methods for pipe hangers (Частина 17. Загальні вимоги та методи випробовування трубних підвісок);

— Part 20: Requirements and test methods for compatibility of components (Частина 20. Загальні вимоги та методи випробовування на сумісність виробів).

ВСТУП до EN 12094-5:2006

Під час розробляння цього стандарту передбачалося, що виконувати його положення будуть особи, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи.

Усі значення величин тиску в цьому стандарті наведено як значення манометричного тиску і виражено в барах, якщо не зазначено інше.

Примітка. 1 бар = 105 н • м-2 = 100 кПа.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Частина 5. Розподільчі пристрої та їхні пускачі
Загальні вимоги

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Часть 5. Распределительные устройства и их приводы
Общие требования

FIRE PROTECTION EQUIPMENT
GASEOUS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS
Part 5. Selector valve and their actuators
General requirements

Чинний з 2012-07-01 дo 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовування до розподільчих пристроїв та їхніх пускачів систем газового пожежогасіння, в яких як вогнегасну речовину використовують діоксид вуглецю, газові вогнегасні речовини на основі інертних газів, а також газові вогнегасні речовини на основі галогенопохідних вуглеводнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або їхній перегляд не застосовують. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 60068-2-6:1996 Environmental testing — Part 2: Tests — Tests Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 60068-2-6:1996 Випробовування на вплив чинників довкілля. Частина 2. Методи випробовування. Випробовування Fc: Вібрація (синусоїдна). (ІЕС 60068-2-6:1995 + Поправка 1995)

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000).(ISO 3696:1987, IDT).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com