ДСТУ EN 15086:2009 Продукты пищевые. Методы определения содержания изомальта, лактита, мальтита, маннита, сорбита и ксилита в пищевых продуктах (EN 15086:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19057 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 15086:2009 Продукты пищевые. Методы определения содержания изомальта, лактита, мальтита, маннита, сорбита и ксилита в пищевых продуктах (EN 15086:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2011
Дата принятия29.04.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.04.2009 № 175 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и изменения в приказы Госпотребстандарта Украины от 27.12.2006 № 375, от 06.07.2007 № 147 и от 13.02.2009 № 72
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15086:2009
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Продукция кондитерская и пищеконцентратная» (ТК 152)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Продукция кондитерская и пищеконцентратная» (ТК 152)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Метод визначення вмісту ізомальту, лактиту,
мальтиту, маніту, сорбіту та ксиліту
у харчових продуктах
(EN 15086:2006, IDT)

ДСТУ EN 15086:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ЗАТ «Укркондитер», «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Кожанов, І. Шніпер

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 квітня 2009 р. № 175 з 2011-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 15086:2009 ідентичний EN 15086:2006 Foodstuffs — Determination of isomalt, lactitol, maltitol, sorbitol and xylitol in foodstuffs (Продукти харчові. Визначання вмісту ізомальту, лактиту, мальтиту, маніту, сорбіту і ксиліту у харчових продуктах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Проведення випробувань

7 Обчислення

8 Точність

9 Звіт щодо випробування

Додаток А Дані щодо точності

Додаток В Альтернативна ВЕРХ-система

Додаток С Приклади хроматограм

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 15086:2006 Foodstuffs — Determination of isomalt, lactitol, maltitol, sorbitol and xylitol in foodstuffs (Продукти харчові. Визначення вмісту ізомальту, лактиту, мальтиту, маніту, сорбіту і ксиліту у харчових продуктах).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення» та «Національну примітку», виділені рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову»,«Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Метод визначення вмісту ізомальту, лактиту, мальтиту, маніту,
сорбіту та ксиліту у харчових продуктах

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Метод определения содержания изомальта, лактита, мальтита, манита,
сорбита и ксилита в пищевых продуктах

FOODSTUFFS
Determination of isomalt, iactiol, maltitol, sorbitol
and xylitol in foodstuffs

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод ВЕРХ для визначання ізомальту та інших поліолів, таких як лак- тит, мальтит, маніт, сорбіт та ксиліт у харчових продуктах. За хімічним складом ізомальт є сумішшю 6-О-α-глюкопіранозил-й-сорбіту (1,6-ГПС) та 1-0-α-D-глюкопіранозил-D-маніту (1,1-ГПМ)

Цей метод був валідований у міжлабораторних дослідженнях для ізомальту (суміш ГПС та ГПМ) у печиві, жувальній гумці, шоколаді та в твердих цукерках. Результати валідації для ГПС та ГПМ подані в розділі 8, додатку А, таблицях А.1 і А.2.

У подальших лабораторних дослідженнях цей метод був валідований для визначання інших цукрових спиртів. Зразки були такі: пудинг (лактит, маніт, ксиліт), печиво (лактит, мальтит, маніт, сорбіт та ксиліт), карамель (лактит, маніт, ксиліт, сорбіт) та жувальна гумка (мальтит, маніт, сорбіт). Дані подані в розділі 8 і у додатку А, таблицях А.З—А.7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недаггованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3696 Вода для аналітичного лабораторного використання. Технічні умови та методи випробування (ISO 3696:1987).

Національна примітка

В Україні використовують воду для аналітичного лабораторного використання згідно з ДСТУ ISO 3696:2003

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com