ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 5. Определение азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторного и потокового процесса с использованием трех колонок (ISO 6974-5:2000, IDT )

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20428 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 6974-5:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 5. Определение азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторного и потокового процесса с использованием трех колонок (ISO 6974-5:2000, IDT )
Дата начала действия01.01.2023
Дата принятия24.12.2007
Дата отмены действия 01.01.2024
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN ISO 6974-5:2021 (EN ISO 6974-5:2014, IDT; ISO 6974-5:2014, IDT)
Утверждающий документПриказ от 24.12.2007 № 386 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменения в приказ Госпотребстандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа6974-5:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Анализ газов, жидких и твердых веществ» (ТК 122)
Дополнительные данные Действие документа отменено с 01.07.2021 согласно приказу от 26.02.2021 № 73. Дата отмены перенесена согласно приказу от 26.04.2021 № 158. Действие документа было возобнено с 01.01.2023 до 01.01.2024 согласно приказу от 30.12.2022 № 290
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДСТУ ISO 6974-5:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+
для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок

(ISO 6974-5:2000, IDT)

 

Видання офіційне

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6974-5:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography- Part 5: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and online process application using three columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Матеріали

5 Устатковання

6 Методика проведення аналізування

7 Вираження результатів

8 Протокол аналізування

Додаток А Метод установлення моменту відкривання або закривання крана й обмежувача

Додаток В Типові значення точності

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6974-5:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 5: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and online process application using three columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

- до розділу «Нормативні посилання» додано «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

- вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Міжнародні стандарти, на які є посилання у розділі 2, чинні в Україні як ДСТУ ISO 6142:2003, ДСТУ ISO 6974-1:2007, ДСТУ ISO 6974-2:2007, ДСТУ ISO 7504-2003.

Копії нормативних документів, на які є посилання в тексті цього стандарту, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ISO 6974 складається з таких частин за загальною назвою «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії»:

- Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування.

- Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних.

- Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок.

- Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок.

- Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок.

- Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок.

Додатки А та В цієї частини ISO 6974 є лише довідковими.

ВСТУП

У цій частині ISO 6974 наведено опис точного і достовірного методу визначення складу природного газу. Одержані дані про компоненти газу використовують для обчислення теплоти згоряння, відносної густини й числа Воббе.

У цьому методі застосовується автоматичне перемикання кількох хроматографічних колонок, обраних за їх розподільчою здатністю у відношенні певних груп компонентів.

У цій частині ISO 6974 наведено один з методів, який можна застосовувати для визначення складу природного газу відповідно до частин 1 і 2 стандарту ISO 6974.

 

ДСТУ ISO 6974-5:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 та С6+
 для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии
 Часть 5. Определение азота, углекислого газа и углеводородов от C1 до С5 и С6+
 для лабораторного и потокового процесса с использованием трех колонок

NATURAL GAS

Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography
Part 5. Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C6 and C6+
 hydrocarbons for a laboratory and on-line process application using three columns

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині ISO 6974 подано опис газового хроматографічного методу для кількісного визначення компонентів природного газу з використанням трьох насадкових колонок. Цей метод застосовний до природних газів із обмеженими складниками, оперативних аналізувань на потокових установках із регулярним автоматичним градуюванням для зразків газу, що не містять будь-якого вуглеводневого конденсату та (або) води. Його застосовують для аналізування компонентів газів у межах діапазонів молярних часток, наведених у таблиці 1. Ці діапазони не є межами виявлення, але вони визначають рамки, в яких застосовна заявлена точність методу. Хоч один чи більше наявних у газі компонентів може бути не виявлено, все ж таки цей метод можна вважати прийнятним. Цю частину ISO 6974 застосовують разом з частинами 1 і 2 цього документа.

Таблиця 1 - Діапазони застосування

Компонент

Діапазон молярної частки, %

Азот

Від 0,001 до 15,0

Вуглекислий газ

» 0,001 » 8,5

Метан

» 75 »100

Етан

» 0,001 » 10,0

Пропан

Від 0,001 до 3,0

Ізобутан (2-метилпропан)

» 0,001 » 1,0

n-Бутан

»0,001 » 1,0

Неопентан (2,2-диметилпропан)

» 0,001 » 0,5

Ізопентан (2-метилбутан)

» 0,001 » 0,5

n-Пентан

» 0,001 » 0,5

Гексани + сума всіх С6 і важчих вуглеводнів

» 0,001 » 1,0

Примітка 1. Вуглеводні, вищі за n-пентан, виражені «псевдокомпонентом» С6+, який вимірюють як один сумісний пік і градуюють як такий. Реальний склад С6+ визначають за даними всебічного аналізування окремих компонентів С6 а важчі вуглеводні - за даними розширеного аналізування або на основі інформації за минулий період.

Примітка 2. Кисень не є нормальною складовою частиною природного газу, тому в газоподібній пробі, взятій для аналізування потоковим хроматографом, зазвичай його немає. Якщо кисень наявний у результаті забруднення повітрям, то його потрібно вимірювати разом з азотом. Отримане значення (азот + кисень) буде до деякої міри помилковим через незначну відмінність у відгуках детектора на кисень і азот. Проте, результат аналізування природного газу з домішкою повітря буде досить точним, жоден з цих компонентів не впливає на теплотворну здатність природного газу.

Примітка 3. Зазвичай, вміст гелію чи аргону у природному газі є незначним і постійним, тому немає необхідності в його визначенні.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стандарті становлять положення цієї частини ISO 6974. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод на основі цієї частини ISO 6974 необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань необхідно використовувати останнє видання нормативного документа. Країни-члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6142 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Gravimetric method

ISO 6974-1:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2:[1] Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for data treatment

ISO 7504:1984 Gas analysis - Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6142 Аналізування газів. Приготування газових сумішей для калібрування. Гравіметричний метод

ISO 6974-1 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ISO 6974-2 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ISO 7504 Аналіз газу. Словник.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ