ДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Руководящие указания по прослеживаемости при анализе (ISO 14111:1997, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20429 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Руководящие указания по прослеживаемости при анализе (ISO 14111:1997, IDT)
Дата начала действия01.10.2008
Дата принятия24.12.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 24.12.2007 г. № 386 "Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменения в приказ Госпотребстандарта"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14111:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Анализ газов, жидких и твердых веществ» (ТК 122)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Настанови щодо простежності під час аналізування
(ISO 14111:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14111:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьєв

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14111:1997 Natural gas — Guidelines to traceability in analysis (Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні принципи простежності в метрології

5 Особливості концепції простежності

6 Хімічний склад та система SI

7 Простежність в аналізуванні природного газу

8 Підпорядкованість зразків газових сумішей

9 Роль простежності в оцінюванні невизначеності

10 Простежність у міжнародних стандартах щодо аналізування природного газу

11 Приклади

12 Підсумок

Додаток А Додаткові терміни та визначення

Додаток В Приклад типових міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань

Додаток С Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні стандартів (ДСТУ, ГОСТ), гармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в ISO 14111

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14111:1997 Natural gas — Guidelines to traceability in analysis (Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в ISO 14111:1997, наведено у національному додатку НА.

Додатки А, В, С і НА цього стандарту довідкові.

Міжнародні стандарти ISO 5168, ISO 6974-1, ISO 6974-2 чинні як ISO 5168:1998, ISO 6974-1:2000, ISO 6974-2:2001.

Стандарти ISO 5725-6:1994, ISO 6142:1981, ISO 6143:1981, ISO 9001:1994, ISO Guide 33:1989 не чинні. Замість них чинні ISO 5725-6:1998, ISO 6142:2001, ISO 6143:2001, ISO 9001:2000, ISO Guide 33:2000 відповідно.

ВСТУП

За умов, коли вимоги до впевненості у точності результатів вимірювання під час аналізування природного газу постійно зростають, кожний хімік-аналітик, відповідальний за розробку та використання систем для таких аналізувань, повинен знати, який спосіб реалізувати, щоб забезпечити таку впевненість. Це означає, що аналітик повинен використовувати атестовані методики, кожний результат яких чітко прив’язаний через послідовний ряд звірень зразків матеріалів (еталонних газових сумішей) до загальновизнаних метрологічних еталонів. Формальну структуру, яку створює аналітик під час такої діяльності, називають ланцюгом простежності. Лише таким способом аналітик у змозі одержати обґрунтовану точність вимірювання (невизначеність).

Таку на перший погляд просту концепцію детально розглянуто у цьому стандарті. Практичні міркування щодо ланцюга простежності порушують низку важливих проблем у галузі аналізування природного газу, але водночас деякі корисні поради, що стосуються справи взагалі, також викладено в цьому документі.

На сьогодні простежність результатів вимірювання в загальному визначають через існування неперервних ланцюгів звіряння, що завершуються на рівні міжнародних або національних вимірювальних еталонів, які відтворюють відповідні одиниці SL Ця концепція походить із галузі фізичної метрології, де її було успішно впроваджено. Перенесення метрологічної схеми на хімічний аналіз та деяких методів із галузі випробувань, однак, є значно складнішим завданням, для якого типові методики ще не розроблено. Таким чином, на сьогодні не можна рекомендувати використовувати конкретні методики визначення простежності результатів вимірювання під час аналізування природного газу чи в інших галузях хімічного аналізування.

З причин, зазначених вище, в цьому стандарті не подано будь-яких конкретних рекомендацій щодо простежності. Замість цього стандарт призначено:

— пояснити основні поняття, задіяні у хімічній простежності;

— виявити основні проблеми під час застосування метрології в хімії;

— виявити придатні рішення, що ґрунтуються на матеріалах зразків;

— допомогти встановленню практичних запроваджень із застосуванням еталонних газових сумішей;

— бути нормативним документом для застосування концепції простежності в інших міжнародних стандартах у галузі аналізування природного газу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Настанови щодо простежності під час аналізування

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Рекомендации по прослеживаемости при анализе

NATURAL GAS
Guidelines to traceability in analysis

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено загальні настанови щодо впровадження та використання концепції простежності під час аналізування природного газу. Передбачено, що він буде основою для розроблення конкретних настанов з простежності за іншими міжнародними стандартами щодо аналізування природного газу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3534-1:1993 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms

ISO 5168 Measurement of fluid flow — Evaluation of uncertainties

ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions

ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

ISO 5725-3:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 3: Intermediate measures of the precision of a measurement method

ISO 5725-4:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values

ISO 6142:1981 Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures — Weighing methods (including addendum 1)

ISO 6143:1981 Gas analysis — Determination of composition of calibration gas mixtures — Comparison methods

ISO 6974-1 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2 Natural gas — Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography — Part 2: Measuring—system characteristics and statistics for data processing

ISO 6976:1995 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition

ISO 9001:1994 Quality systems — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing

ISO 10012-1:1992 Quality assurance requirements for measuring equipment — Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment

ISO 10723:1995 Natural gas — Performance requirements for on-line analytical systems

ISO Guide 30:1992 Terms and definitions used in connection with reference materials

ISO Guide 33:1989 Uses of certified reference materials

ISO Guide 35:1989 Certification of reference materials — General and statistical principles

BIPM/IEC/ISO/OIML/IFCC/IUPAC. International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM), second edition, 1993.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3534-1:1993 Статистика. Словник та позначення. Частина 1. Вірогідність та основні статистичні терміни

ISO 5168 Вимірювання потоку рідин. Оцінювання невизначеності

ISO 5725-1:1994 Точність (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення

ISO 5725-2:1994 Точність (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод для визначення збіжності та відтворюваності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-3:1994 Точність (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-4:1994 Точність (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання

ISO 5725-6:1994 Точність (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці

ISO 6142:1981 Аналізування газів. Готування повірочних газових сумішей. Гравіметричний метод (включаючи доповнення 1)

ISO 6143:1981 Аналізування газів. Визначення та перевіряння складу повірочних газових сумішей. Методи компарування

ISO 6974-1 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ISO 6974-2 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ISO 6976:1995 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу

ISO 9001:1994 Системи якості. Модель для гарантування якості під час проектування, розробки, виробництва, впровадження та обслуговування.

ISO 10012-1:1992 Вимоги гарантії якості до вимірювального обладнання. Частина 1. Метрологічне підтвердження системи для вимірювального обладнання

ISO 10723:1995 Природний газ. Вимоги до метрологічних характеристик поточної аналітичної системи

ISO Guide 30:1992 Терміни та визначення щодо стандартних зразків

ISO Guide 33:1989 Застосування стандартних зразків

ISO Guide 35:1989 Стандартні зразки. Загальні та статистичні принципи атестації

BIPM/IEC/ISO/OIML/IFCC/IUPAC. Міжнародний словник основних та загальних термінів з метрології (VIM), друге видання, 1993.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ