ДСТУ EN 1092-2:2010 Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и дополнительных деталей, с указанным номинальным давлением PN. Часть 2. Чугунные фланцы (EN 1092-2:1997, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 1092-2:2010 Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и дополнительных деталей, с указанным номинальным давлением PN. Часть 2. Чугунные фланцы (EN 1092-2:1997, IDT)
Дата начала действия01.07.2012
Дата принятия28.12.2010
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.12.2010 № 634 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1092-2:2010
РазработчикАссоциация специалистов промышленной гидравлики и пневматики (АСПГП)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЛАНЦІ І ЇХ З’ЄДНАННЯ

Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей із вказаним номінальним тиском PN

Частина 2. Чавунні фланці
(EN 1092-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 1092-2:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (АСПГП)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Бадах, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Головко, канд. техн. наук; Б. Кармугін, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 634 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1092-2:1997, Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 2: Cast iron flanges (Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей із вказаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення і типи

5 Загальні вимоги

Додаток А Інформація, яку надає покупець

Додаток В Примітки до таблиць 6 — 12

Додаток С Бібліографія

Додаток НА Вітчизняні марки чавуну, які відповідають маркам чавуну іноземного виробництва, наведені у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1092-2:1997 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 2: Cast iron flanges (Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей із вказаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 108 «Трубопровідна арматура».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» та «Вступ», а також перелік таблиць і рисунків зі «Змісту»;

— до розділу «Нормативні посилання» та до додатка С «Бібліографія» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА, в якому наведено вітчизняні марки чавуну.

На цей час в Україні прийнято такі стандарти, згармонізовані з міжнародними, посилання на які є в цьому стандарті:

ДСТУ ГОСТ 28338:2008 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

ДСТУ ISO 5458-2001 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Встановлення геометричних допусків. Позиційні допуски (ISO 5458:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7005-2:2005 Металеві фланці. Частина 2. Фланці чавунні (ISO 7005-2:1988, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФЛАНЦІ І ЇХ З’ЄДНАННЯ
КРУГЛІ ФЛАНЦІ ДЛЯ ТРУБ, КЛАПАНІВ, З’ЄДНУВАЛЬНОЇ АРМАТУРИ
ТА ДОПОМІЖНИХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ВКАЗАНИМ НОМІНАЛЬНИМ ТИСКОМ PN
Частина 2. Чавунні фланці

ФЛАНЦЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ
КРУГЛЫЕ ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБ, КЛАПАНОВ, ФИТИНГОВ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, С УКАЗАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ PN
Часть 2. Чугунные фланцы

FLANGES AND THEIR JOINTS
CIRCULAR FLANGES FOR PIPES, VALVES, FITTINGS AND ACCESSORIES, PN DESIGNATED
Part 2. Cast iron flanges

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до круглих фланців, зроблених з пластичного, сірого і ковкого чавуну з діаметром від DN 10 до DN 4000 і номінальним тиском від PN 2,5 до PN 63 (див. 4.1 і 4.2).

1.2 Цей стандарт установлює типи фланців і вимоги до оброблення їх торців, розміри і допуски, розміри болтів, вимоги до якості оброблення поверхонь на стиках, маркування, перевіряння, забезпечення якості та матеріалів для відповідних характеристик тиск/температура (p/T).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 545 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines — Requirements and test methods

prEN 1092-1:1994 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories PN designated — Part 1: Steel flanges

EN 1333:1996 Pipework components — Definition and selection of PN

EN ISO 6708:1995 Pipework components — Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)

EN ISO 9002:1994 Quality systems — Model for quality assurance in production, installations and servicing (ISO 9002:1994)

ISO 185:1988 Classification of grey cast iron

ISO 468:1982 Surface roughness — Parameters, their values and general rules specifying requirements

ISO 887:1983 Plain washers for metric bolts, screws and nuts — General plan

ISO 2531:1991 Ductile iron pipers, fittings and accessories for pressure pipelines

ISO 2632-3:1979 Roughness comparison specimens

ISO 5458:1987 Technical drawings — Geometrical tolerancing — Positional tolerancing

ISO 5922:1981 Malleable cast iron

ISO 7005-2:1988 Cast iron flanges

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 545 Пластичні залізні труби, кріплення, арматура та їхні з’єднання для водопроводів. Вимоги та методи випробовування

prEN 1092-1:1994 Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та допоміжних деталей із вказаним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці

EN 1333:1996 Складові частини трубопроводів. Визначення й відбирання за номінальним тиском PN

EN ISO 6708:1995 Складові частини трубопроводів. Визначення й відбирання за DN (номінальний діаметр) (ISO 6708:1995)

EN ISO 9002:1994 Якісні системи. Моделювання для забезпечення якості під час виробництва, впровадження й обслуговування (ISO 9002:1994)

ISO 185:1988 Класифікація сірого чавуну

ISO 468:1982 Шорсткість поверхні. Параметри, їхні значення й загальні правила встановлення вимог

ISO 887:1983 Плоскі шайби для метричних болтів, гвинти і гайки. Загальний план

ISO 2531:1991 Пластичні залізні труби, фітинги й арматура для трубопроводів під тиском

ISO 2632-3:1979 Зразки для порівняння шорсткості

ISO 5458:1987 Технічні креслення. Установлення геометричних допусків. Установлення позиційних допусків

ISO 5922:1981 Ковкий чавун

ISO 7005-2:1988 Чавунні фланці.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ