ДСТУ 4754:2007. Системы кабельных лотков и лестниц. Общие требования и методы испытания (ІЕС 61537:2001, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18693 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4754:2007. Системы кабельных лотков и лестниц. Общие требования и методы испытания (ІЕС 61537:2001, MOD)
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия30.03.2007
Дата отмены действия 01.01.2016
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN 61537:2014
Утверждающий документПриказ от 30.03.2007 № 71 "Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4754:2007
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МЧС Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ ЛОТОКІВ І ДРАБИН

Загальні вимоги та методи випробування

(ІЕС 61537:2001, MOD)

ДСТУ 4754:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України, Технічний комітет зі стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

РОЗРОБНИКИ: Р. Кравченко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Коваленко; М. Спірідончев;   Харченко, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 березня 2007 р. № 71 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61537:2001 Cable tray systems and cable ladder systems for cable management (Системи кабельних потоків та системи кабельних драбин для кабельних ліній) у частині розділів 1, 3, 4, 5.1-5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 6.1-6.9, 7.2, 7.3, розділів 8, 9, 10.1-10.8, 11.1,

   2, 11.2.2, 11.2.3, 13.1.1, 13.2, 14.1, розділу 15, додатків А-І

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ІЕС 61537:2001 Cable tray systems and cable ladder systems for cable management (Системи кабельних лотоків та системи кабельних драбин для кабельних ліній) з окре­мими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Стандарт необхідний для нормативної підтримки «Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання».

До стандарту внесено окремі технічні зміни, зумовлені вимогами національних нормативних документів у сфері випробовування на пожежну небезпеку. Технічні відхили і додаткову інформацію по тексту позначено рамкою і заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» та «Національна примітка». Перелік усіх змін разом з обґрунтованням наведено в додатку НБ.

До стандарту внесено додаток НА, в якому встановлені класифікаційні коди, призначені для марковання систем кабельних лотоків та драбин.

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які не прийняті як національні:

ІЕС 60068-2-75:1997, ІЕС 60364-5-523:1999, ІЕС 60695-2-1/1:1994.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт (MC), який прийнятий як національний стандарт (НС):

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com