ДСТУ 4319:2004. Воздушные фильтры для общего вентилирования. Определение характеристик фильтрования (EN 779:2002, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17757 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4319:2004. Воздушные фильтры для общего вентилирования. Определение характеристик фильтрования (EN 779:2002, MOD)
Дата начала действия01.10.2005
Дата принятия05.07.2004
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 05.07.2004 г. № 132
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4319:2004
РазработчикТехнический комитет по стандартизации ТК 57 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»
Принявший органТехнический комитет по стандартизации ТК 57 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ

Визначання характеристик фільтрування

(EN 779:2002, MOD)

ДСТУ 4319:2004

БЗ № 5-2004/186

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005

 


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції» (ТК 57) та Відкрите акціонерне товариство «НДІкондиціонер» (ВАТ «НДІкондиціонер»)

РОЗРОБНИКИ: В. Літовка (науковий керівник); В. Соловйов, канд. техн. наук; В. Трипольський; В. Коляденко; Г. Михайловська

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту від 5 липня 2004 р. № 132 з 2005-10-01

3  Національний стандарт відповідає EN 779:2002 Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration performance (Повітряні фільтри для загального вентилювання. Ви­значання характеристик фільтрування) з доповненнями в розділах 1, 3, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 779:2002 Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration performance (Повітряні фільтри для загального вентилювання. Визначання характе­ристик фільтрування) з окремими технічними відхилами (доповненнями). Технічний комітет, відпо­відальний за цей стандарт, — ТК 57 «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції». Стан­дарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт містить класифікацію повітряних фільтрів, методи визначання характеристик фільтрування і маркування, відповідних сучасним міжнародним вимогам, які відсутні в чинних нор­мативних документах на вітчизняні фільтри систем вентилювання і кондиціювання повітря. До стандарту було долучено окремі технічні відхили (доповнення), викликані конкретними потребами промисловості України і врахуванням реальних умов і можливостей його впровадження. Додаткову інформацію і технічні відхили (доповнення) було долучено безпосередньо до розділу і пункту, яко­го вони стосуються. У розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», а тех­нічний відхил (доповнення) позначено написом «Технічний відхил».

Перелік технічних відхилів та їх пояснення наведено в додатку НА.

Європейський стандарт підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 195 «Повітряні фільтри для загального очищення повітря». Він поширюється на випробовування витрати повітряних фільтрів і повністю замінює EN 779:1993 «Повітряні фільтри для загального вентилювання. Вимо­ги, випробовування, маркування», в якому наведено застарілий метод випробовування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com