ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Руководство по определению состава тяжелого бетона

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Руководство по определению состава тяжелого бетона
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия26.11.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 26.11.2013 № 555 О принятии национального стандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.7-299:2013
РазработчикГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)
Принявший органГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

М 42.1-37641918-772:2018 Методика определения гранулометрического состава цементобетонных дорожных смесей

МР В.3.1-37641918-907:2019 Методические рекомендации по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию цементобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ

 

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013

 

Київ

Мінрегіон України

2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 1 "Конструкції бетонні і залізобетонні"

2 РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук; Г. Гірштель, канд. техн. наук; І. Ігнатова, канд. техн. наук; Д. Іонов; О. Киричок, канд. техн. наук; М. Миколаєць, канд. техн. наук; М. Мудрик; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; П. Попруга, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; J1. Шейніч, д-р техн. наук (науковий керівник)

За участю: TOB "Будіндустрія, ЛТД": Т. Бабаєвська, канд. техн. наук

Одеська державна академія будівництва і архітектури: В. Бабиченко, д-р техн. наук; С. Коваль, д-р техн. наук

ТОВ "МЦ Баухемі": А. Приймаченко; В. Метелюк

ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської": Л. Пашина; С. Щербина TOB з іноземними інвестиціями "Дікергофф Україна": Л. Іценко Національний університет водного господарства та природокористування: Л. Дворкін, д-р техн. наук; О. Дворкін, д-р техн. наук

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 26.11.2013 р. № 555, чинний з 2014-07-01

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Вимоги до матеріалів для виготовлення бетону

7 Вихідні дані для розрахунку складу бетону

8 Розрахунково-експериментальний метод визначення складу важкого бетону

9 Прискорений метод оцінки якості цементу у бетоні і визначення складу бетону

10 Визначення складу бетону за таблицями, графіками, номограмами

11 Визначення складу самоущільнюючого бетону

12 Експериментальна перевірка і коригування розрахункового складу бетону, визначення виробничого складу бетону (з врахуванням вологості заповнювачів) і розрахунок матеріалів на один заміс бетонозмішувача

13 Визначення, контроль і оцінка характеристик сировинних матеріалів, бетонної суміші та бетону при проектуванні його складу

Додаток А Особливість визначення складу важких бетонів різних видів на різних сировинних матеріалах

Додаток Б Планування експериментів і вибір складу бетонів із застосуванням математично-статистичних методів

Додаток В Співвідношення між класами і характеристиками бетону за міцністю на стиск і розтяг

Додаток Г Визначення водопотреби заповнювачів у бетонній суміші

Додаток Д Співставлення вимог ДСТУ Б В.2.7-46:2010 і ДСТУ Б EN 197-1:2008 до цементів

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Стандарт розроблено у розвиток положень ДСТУ Б В.2.7-215:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу" та містить основні вимоги і рекомендації, наведені в "Руководство по подбору составов тяжелого бетона" (Настанова з підбору складу важкого бетону), яке було розроблено Науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом бетону та залізобетону (НИИЖБ) Держбуду СРСР.

В даному стандарті використане позначення класів бетону у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.7-176 та ДБН В.2.6-98, а класів цементів у відповідності з вимогами ДСТУ Б EN 197-1.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 303 "Будівельні конструкції".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

GUIDELINES FOR APPOINTMENTS OF THE HEAVY CONCRETE

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює правила вибору матеріалів (складових) бетону і методи розрахунку складів важкого бетону різних класів за міцністю, марок за водонепроникністю, морозостійкістю та іншими властивостями бетону, що виготовляються на цементах різних типів та видів і важких заповнювачах, що застосовуються для виготовлення збірних конструкцій і зведення монолітних споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А 3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б А.1.1-59-95 Система стандартизації та нормування в будівництві. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні умови (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної і кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожувані та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

ДСТУ Б В.2.7-186:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ДСТУ Б В.2.7-189:2009 Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стиранності

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDТ)

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)

ДОДАТОК Е

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов (к ГОСТ 27006-86), М., ЦИТП, 1990 (Рекомендації з підбору складу важких і дрібнозернистих бетонів).

2 Болотских О.Н. Европейские методы физико-механических испытаний бетона, Первое издание 2010, Харьков, 144 с. (Европейські методи фізико-механічних випробувань бетону).

3 Дворкин О.Л. Многопараметрическое проектирование составов бетонов: Монография: - Ровно: Издательство РДТУ, 2001. - 121 с. (Багатопараметричне проектування складів бетонів).

4 ТУ 21-20-18-74 МПСМ СССР. Технические условия на напрягающий цемент с малой энергией самонапряжения (НЦ-20). (Технічні умови на напружуючий цемент з малою енергією самонапруження).

5 Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях, М., Статистика, 1974,192 с. (Статистичні методи планування експерименту у техніко-економічних випробуваннях).

6 Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Горячих М.В., Шмигальський В.Н. Проектування і аналіз ефективності складів бетону, НУВГП, Рівне, 2009, 173 с.

7 ВБН 234 Украины 536-93 Инструкция по применению золошлаковых отходов ТЭС Украины в производстве тяжелых бетонов и конструкций. (Інструкція щодо застосування золошлакових відходів ТЕС України у виробництві важких бетонів і конструкцій).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com