ГКД 34.03.102-96. Охрана труда в проектах организации строительства и выполнения работ на энергетических объектах. Методические указания по разработке

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18728 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.03.102-96. Охрана труда в проектах организации строительства и выполнения работ на энергетических объектах. Методические указания по разработке
Дата начала действия01.07.1996
Дата принятия16.01.1996
СтатусДействующий
На заменуНормативные материалы по охране труда для разработки проектов организации строительства и проектов производства работ энергетических объектов
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.03.102-96
РазработчикОАО "Укроргэнергострой"
Принявший органОАО "Укроргэнергострой"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах.

Методичні вказівки по розробці

ГКД 34.03.102-96

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

ВАТ "Укроргенергобуд "

2 ВИКОНАВЦІ

Н М Лернер, О Г. Клименко, Н Ф Бутіна

3 УЗГОДЖЕНО

1996-05-27 Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (лист N 07-6а/1589) 1995-10-31 Президією ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (постанова П-28- 1 1 г)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

1996-01-16 Міністерством енергетики та електрифікації України, В А Лучніков

5 ЗАМІСТЬ

Нормативних материалов по охране труда для раз-работки проектов организации строительства и проектов производства работ знергетическич обьектов Затв Упралінням по техніці безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 28 12.79.- М : Информэнерго, 1981.

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2001 р.

Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці

Охрана труда в проектах организации строительства и производства работ на знергетических обьектах. Методические указания по разработке

Чинний від 1996-07-01

1 Галузь використання

Ці Методичні вказівки містять основні технічні положення і нормативні вимоги, виконання яких забезпечує охорону життя і здоров'я працівників під час спорудження енергетичних об'єктів.

Методичні вказівки є обов'язковими для виконання всіма підприємствами і організаціями, що розробляють проекти організації будівництва і проекти виконання робіт для енергетичних об'єктів галузі.

2 Нормативні посилання

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- Правила пожежної безпеки в Україні: Затв. наказом МВС України від 22.06.95 N 400 - К., 1995;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Обшиє санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Норми освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com