Закон Украины от 19.10.2010 № 2608-VI О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19799 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 19.10.2010 № 2608-VI О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности
Дата начала действия28.06.2015
Дата принятия19.10.2010
СтатусДействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа2608-VI
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Митним кодексом України
 від 13 березня 2012 року № 4495-VI,
 Законами України
 від 6 вересня 2012 року № 5204-VI,
 від 2 березня 2015 року № 222-VIII

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово "(ліцензії)" виключити;

2) в абзаці першому частини третьої статті 82 7 слова "мають ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють діяльність";

3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового зв'язку" виключити.

2. Пункт 2 розділу І втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності Митним кодексом України від 11.07.2002 р. № 92-IV згідно з Митним кодексом України від 13.03.2012 р. № 4495-VI)


3. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2006 р., № 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.

4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362) викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею пестицидами та агрохімікатами

Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.

Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України".

5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., № 22, ст. 184):

1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово "виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;

2) у статті 4:

у частині першій слово "виробництво" і слова "виготовлення виробів з них" виключити;

у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;

3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;

4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слово "виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.

6. Абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209, № 30, ст. 247; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199; 2010 р., № 18, ст. 136) виключити.

7. Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України".

8. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 29, ст. 391):

1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;

2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов" виключити,

9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37; 2010 р., № 37, ст. 494) слова "з виробництва племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів" виключити.

10. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):

1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;

2) абзац восьмий статті 16 виключити;

3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;

4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.

11. Пункт 11 розділу I втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності Законом України від 01.06.2000 р. № 1775-III згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)


12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39; 2010 р., № 34, ст. 482):

1) абзац п'ятий статті 7 виключити;

2) у статті 8:

абзац другий частини шостої виключити;

у частині восьмій:

пункт 2 виключити;

у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;

частину тринадцяту виключити;

3) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.

13. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180):

1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;

2) у статті 17:

у частині першій слова "та турагентської" виключити;

у другому реченні частини другої слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";

у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;

3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами "наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";

4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".

14. Пункт 14 розділу І втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності Законом України від 02.06.2005 р. № 2630-IV згідно із Законом України від 06.09.2012 р. № 5204-VI)


15. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421):

1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії";

2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію".

16. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273):

1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";

2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".

17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279; 2010 р., № 1, ст. 6, № 33, ст. 471):

1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;

2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8 виключити;

3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;

4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити;

5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.

18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 17 і 18 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.09.2012 р. № 5204-VI)

2. Зупинити дію статті 27 1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80; 2006 р., № 22, ст. 184).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 жовтня 2010 року
№ 2608-VI

 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ