ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 Руководство по организации системы управления качеством строительства

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 Руководство по организации системы управления качеством строительства
Дата начала действия01.10.2014
Дата принятия22.01.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.01.2014 г. № 21 "О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 "Руководство по организации системы управления качеством строительства"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.3.1-24:2013
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013

Мінрегіон України
Київ 2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", ТК 309 "БудтехнологіГ ПК 3 "Технічне утримання, обстеження будівель і споруд та якість будівництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук; А. Котляренко; М. Москаленко; О. Пресіч; за участі С. Бєлугіна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 22.01.2014 р. № 21, чинний 3 2014-10-01

3 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів А.3.1 "Управління, організація і технологія"

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВСТУП

Цей стандарт конкретизує настанови, подані в ДСТУ ISO серії 9000, щодо управління якістю будівництва. У ньому стисло викладено принципи та практику управління якістю, запровадження яких, унаслідок їх впливу, є важливим для досягнення цілей у сфері якості будівництва.

Цей стандарт призначений для широкого кола користувачів. Він застосовний до об'єктів різної складності, від простих до унікальних, зведення яких відбувається в звичайних умовах або на територіях в ущільненій забудові тощо. Його може використовувати персонал, який має досвід у керуванні будівництвом і який забезпечує застосування організацією практики, наведеної в стандартах ДСТУ ISO серії 9000, а також ті, хто має досвід в управлінні якістю і хто має взаємодіяти з зацікавленими організаціями, застосовуючи свої знання та досвід до конкретного будівництва.

Світовою практикою визнано, що є два напрямки застосування управління якістю будівництва: напрямок стосовно процесів будівництва, і напрямок стосовно результатів виконання цих процесів. Ці аспекти також зосереджують увагу на тому, що відповідальність за досягнення цілей у сфері якості покладається саме на керівництво, вимагаючи, щоб зобов'язання стосовно досягнення цілей у сфері якості було доведено до усіх рівнів організацій, залучених до будівництва і за кожним рівнем визначалась відповідальність за конкретні процеси та їх результати.

Опис процесів щодо управління якістю будівництва і взаємопов'язаної діяльності щодо управління цими процесами наведено у розділах 5-8 цього стандарту, блок-схему процесів - у додатку А, зразок їх розподілу між підрозділами організації - у додатку Б.

Стандарт містить також зразок Політики у сфері якості будівництва (додаток В), структуру та короткий зміст Настанови щодо якості (додаток Г), методики системи управління якістю будівництва (додаток Д), програми з якості будівництва (додаток Е) та структуру і короткий зміст бізнес-плану (додаток Ж).

Цей стандарт розроблено з урахуванням принципів управління якістю, сформульованих в ДСТУ ISO 9001. Для забезпечення сумісності обох стандартів розділи мають ідентичні назви.

Комплект підготовлених документів створює можливість практичного використання цього стандарту організаціями щодо постійного поліпшення ефективності своєї діяльності та замовниками будівництва з метою оцінки здатності організації дотримувати їх вимоги.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
 ЯКІСТЮ БУДІВНИЦТВА

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

GUIDANCE ON ORGANIZATION OF CONTROL SYSTEM
BY BUILDING QUALITY

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила щодо створення та/або поліпшення системи управління якістю в будівельній організації незалежно від її типу, розміру, структури, орієнтації на внутрішньому або зовнішньому ринку.

Цей стандарт у жодному разі не передбачає однаковості структури систем управління якістю чи однаковості документації.

Цей стандарт не встановлює правила щодо "керування будівництвом". У цьому стандарті викладено принципи управління якістю, яка забезпечується в процесах "керування будівництвом".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Введено: "ИМЦ" (м. Київ, просп. Червонозоряний, 51; т/ф. 391-42-10)

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В. 1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В. 1.2-12-2008 СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви ради 89/106/ЄЕС

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001: 2008, IDТ)

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDТ)

ДСТУ ISO 10005:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості (ISO 10005:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDТ)

ДСТУ ISO/TR 10013-2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 10014:2008 Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг (ISO 10014:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 10015:2008 Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDТ)

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 10014:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDТ)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com