ДСТУ Б EN 13043:2013 Заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта (EN 13043:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17757 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 13043:2013 Заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта (EN 13043:2002, IDT)
Дата начала действия01.10.2014
Дата принятия14.01.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 14.01.2014 г. № 7 "О принятии национальных стандартов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13043:2013
РазработчикНаучно-технический комитет «БУДСТАНДАРТ»
Принявший органНаучно-технический комитет «БУДСТАНДАРТ»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БІТУМОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ І ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК ДОРІГ,
АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ТА СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 (EN 13043:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 13043:2013

 

Видання офіційне

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ "Науково-технічний комітет "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов, О. Бобунова, Г. Желудков (науковий керівник), Г. Целиковський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 14.01.2014 р. №7, чинний з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13043:2002/АС:2004 - "Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas" (Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг,аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення

4 Вимоги до крупних і дрібних заповнювачів

5 Вимоги до наповнювачів

6 Оцінка відповідності

7 Позначення

8 Маркування і супровідна документація

Додаток А Метод визначення морозостійкості заповнювачів

Додаток В Заводський виробничий контроль

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13043:2002/АС:2004 " Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas" (Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту).

EN 13043:2002/АС:2004 підготовлено технічним комітетом CEN|TK 154, "Agreggates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13043:2013 (EN 13043:2002/АС:2004, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту: "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Терміни та визначення" оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 13043:2002/АС:2004" у цей національний вступ взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на заповнювачі для бетонів і будівельних розчинів до їх скасування у встановленому порядку.

Міжнародний нормативний документ ISO 565:1990 "Test sieves - metal wire cloth, restorated metal plate and electroformed sheet - Nominal sizes of openings", на який є посилання у EN 13043:2002/АС:2004, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 565:2007 "Реше­та та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів" (ISO 565:1990, IDT)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БІТУМОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ І ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК ДОРІГ,
 АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ТА СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБРАБОТОК ДОРОГ,
 АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ И СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

AGGREGATES FOR BITUMINOUS MIXTURES AND SURFACE TREATMENTS
 FOR ROADS, AIRFIELDS AND OTHER TRAFFICKED AREAS

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до заповнювачів та наповнювачів, отриманих шляхом переробки природних матеріалів або матеріалів промислового виробництва, або матеріалів, що використовують повторно які застосовуються у бітумомінеральних сумішах та для поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту. Цей стандарт не регламентує правила використання вищезазначених бітумних сумішей.

Цей стандарт містить положення з оцінювання відповідності заповнювачів.

Примітка 1. Заповнювачі, що використовуються в будівництві, повинні відповідати всім вимогам цього стандарту. Так само, як відомі традиційні природні і штучні заповнювачі, Мандат M/125 "Заповнювачі" включає і заповнювачі, що використовують повторно матеріали з нових або невідомих джерел. Заповнювачі, що використовують повторно, включені в стандарти, і нові методи їх випробувань знаходяться на заключній стадії підготовки. Для незнайомих матеріалів вторинних джерел, тим не менше, робота по стандартизації тільки почалася нещодавно і потрібно більше часу, щоб чітко визначити походження і характеристики цих матеріалів. У той же час такий незнайомий матеріал при розміщенні на ринку заповнювачів повинен повністю відповідати цьому стандарту і національним правилам для небезпечних речовин у залежності від його призначення. Додаткові характеристики і вимоги можуть бути вказані на індивідуальній основі в залежності від досвіду використання продукту, і визначаються в конкретних договірних документах."

Примітка 2. Показники легких заповнювачів встановлені в EN 13055-1:2002.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на стандарти та положення інших документів. Нормативні посилання, наведені нижче, присутні у відповідних місцях в тексті. Для датованих посилань подальші їх зміни або перегляд використовують у цьому стандарті тільки при внесенні в нього змін або перегляді. Для недатованих посилань використовують їх останні видання (включаючи зміни).

ЕN 196-2:1994 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічний аналіз цементу

ЕN 196-6 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу

ЕN 196-21 Методи випробування цементу. Частина 21. Визначення вмісту долі хлориду, двоокису вуглецю і лугу в цементі

ЕN 459-2 Вапно будівельне. Частина 2. Методи випробувань

ЕN 932-3 Методи випробувань за визначенням загальних характеристик заповнювачів. Частина 3. Проведення і термінологія спрощеного петрографічного методу випробування

ЕN 932-5 Методи випробувань за визначенням загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування

ЕN 933-1: 1997 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення гранулометричного складу. Метод просіювання

ЕN 933-3 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерна. Коефіцієнт пластинчастості

ЕN 933-4 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення розміру зерна. Показ­ник форми зерна

ЕN 933-5 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення долі подрібнених зерен у крупних заповнювачах

ЕN 933-6: 2001 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 6. Оцінювання показників поверхні, коефіцієнта шорохуватості

 ЕN 933-9 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод метиленового синього

ЕN 933-10 Методи випробувань за визначенням геометричних характеристик заповнювачів. Частина 10. Оцінювання тонких фракцій. Гранулометричний склад наповнювачів (просіювання повітряним струменем)

ЕN 1097-1 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до стираності (мікро-Деваль)

ЕN 1097-2:1998 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод визначення стійкості до подрібнення

ЕN 1097-3: 1998 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення насипної щільності і пустотності

ЕN 1097-4 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення пустотності сухого ущільненного наповнювача

ЕN 1097-5 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначення вологості висушуванням у вентильованій печі

ЕN 1097-6 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення середньої щільності і водопоглинання

 ЕN 1097-7 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення середньої щільності наповнювача. Метод пікнометра

ЕN 1097-8 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 8. Визначення стійкості до полірування

ЕN 1097-9 Методи випробувань за визначенням механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 9. Визначення стійкості до стираності шипованими шинами. Північне випробування

ЕN 1367-1:1999 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до поперемінного заморожування і відтавання

ЕN 1367-2 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 2. Метод випробування сульфатом магнію

ЕN 1367-3 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 3. Метод кип'я­тіння для випробування базальту "сонячним опіком"

ЕN 1367-5 Методи випробувань за визначенням термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 5. Визначення термостійкості

ЕN 1744-1:1998 Методи випробувань за визначенням хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз

ЕN 1744-4:2001 Методи випробувань за визначенням хімічних характеристик заповнювачів. Частина 4. Визначення набрякання у воді наповнювачів для бітумомінеральних сумішей

ЕN 12697-11:2000 Асфальтобетон. Метод випробування асфальтобетону з гарячих сумішей. Частина 11. Визначення зчеплення бітуму із заповнювачами

ЕN 13179-1 Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішей. Частина 1. Метод дельта-кільця і кулі

ЕN 13179-2 Методи випробування мінеральних наповнювачів для бітумомінеральних сумішах. Частина 2. Бітумоємність

ISO 565: 1990 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com