ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Руководство по проектированию железобетонных колонн. Расчет на огнестойкость

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Руководство по проектированию железобетонных колонн. Расчет на огнестойкость
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия15.09.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 15.09.2014 № 253 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.6-197:2014
РазработчикГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)
Принявший органГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН РОЗРАХУНОК НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014

Мінрегіон України

Київ 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ТК 304 «Захист будівель і споруд», ПК 2 «Вогнестійкість будівельних конструкцій»

РОЗРОБНИКИ: П. Бакін; X. Коник; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Поклонський, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Расюк; В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Фесенко

За участю:

Харківський національний університет будівництва і архітектури (С. Фомін, д-р техн. наук; П. Резник)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України (УкрНДІЦЗ) (Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (О. Гладиш ко; В. Сокол)

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України (С. Поздєєв, канд. техн. наук)

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України (П. Круковський, д-р техн. наук)

Національний університет «Львівська політехніка» (Б. Демчина, д-р техн. наук; Т. Шналь, канд. техн. наук)

Донецька національна академія будівництва і архітектури (В. Корсун, д-р техн. наук) Варминсько-Мазурський університет (Польща) (С. Клованіч, д-р техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 15.09.2014 р. № 253, чинний з 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВСТУП

Цей стандарт визначає основні положення і правила проектування залізобетонних колон на випадок вогневого впливу в умовах пожежі і розроблений у розвиток основних вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будинків і споруд, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-14 і ДБН В.2.6-98 стосовно захисту від пожежі, обмеження ризику небезпеки для людини й суспільства, майна і навколишнього середовища, яке безпосередньо піддається вогневому впливу під час пожежі.

Відповідальним за цей стандарт є Технічний комітет (ТК) 304 «Захист будівель і споруд».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН РОЗРАХУНОК НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН РАСЧЕТ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

GUIDANCE TODESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS STRUCTURAL FIRE DESIGN

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування залізобетонних колон, що зазнають вогневого впливу, та використовується разом з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.2.6-98, ДСТУ Б В.2.6-154, ДСТУ Б В.2.6-156, ДСТУ 3760 і ГОСТ 10884. Стандарт визначає відмінності або доповнює вимоги до проектування колон за нормальної температури.

1.2 Стандарт не розглядає активних засобів вогнезахисту.

1.3 Дія цього стандарту поширюється на залізобетонні колони з метою збереження їх несучої здатності у разі пожежі протягом визначеного часу.

1.4 Методи, що наведені у цьому стандарті, застосовують для важкого бетону класу міцності від С8/10 до С50/60 включно згідно з ДБН В.2.6-98.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти і нормативні документи:

«Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд», затверджений постановою КМУ від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні, принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-154:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт з вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1x7. Технические условия (Канати сталеві арматурні 1x7. Технічні умови)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 будівельний матеріал

Матеріал, який використовується в будівництві, наприклад, бетон, сталь, деревина, кам’яна кладка тощо

3.2 конструкція

Розроблена комбінація поєднаних між собою елементів, запроектована, щоб сприймати розрахункові навантаження та забезпечувати відповідну жорсткість

3.3 розрахунковий критерій

Кількісні показники, що описують для кожного граничного стану умови, які повинні бути виконані

3.4 сполучення навантажень

Погоджені схеми навантажень, сукупностей деформацій та дефектів, заданих змінних (тимчасових) та постійних дій, що одночасно розглядаються при конкретній перевірці

3.5 граничні стани за несучою здатністю

Граничні стани, пов’язані з руйнуванням або іншими схожими формами відмови конструкції

3.6 міцність

Механічна властивість матеріалу, що відображає його здатність опиратися діям, яка, зазвичай, вимірюється в одиницях напруження

3.7 надійність

Здатність конструкції або конструкційного елемента задовольняти встановлені вимоги, включаючи проектний строк експлуатації, для якого вони були запроектовані. Надійність, як правило, виражається в імовірнісних термінах

3.8 характеристичне значення Xk або Rk

Значення властивості матеріалу або виробу, що має задану вірогідність його недосягнення у гіпотетично необмеженій серії випробувань. Це значення загалом відповідає визначеному квантилю допустимого статистичного розподілення відповідної властивості матеріалу або виробу. В деяких обставинах номінальне значення використовується як характеристичне значення

3.9 розрахункове значення властивості матеріалу або виробу Xd або Rd

Значення, що отримане шляхом ділення характеристичного значення на частковий коефіцієнт надійності γm або γM, чи, за особливих обставин, задане безпосередньо

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com