ДСТУ 7300:2013 Качество почвы. Классификация почв. Термины и определения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19016 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7300:2013 Качество почвы. Классификация почв. Термины и определения
Дата начала действия01.01.2014
Дата принятия14.10.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 14.10.2013 № 1231 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7300:2013
РазработчикИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук
Принявший органИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ

Терміни та визначення понять

ДСТУ 7300:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: В. Величко, канд. с.-г. наук; М. Полупан, д-р с.-г. наук; В. Соловей, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. № 1231

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Загальне пояснення

3 Загальні поняття

4 Таксономічні одиниці класифікації

Додаток А Типи ґрунтів за параметрами профільного гумусонакопичення через показник КПНГ

Додаток Б Таксономічні одиниці на рівні роду за градаціями вмісту фізичної глини

Додаток В Таксономічні одиниці на рівні виду

Додаток Г Підтипи ґрунтів за параметрами інтенсивності гумусонакопичення в шарі 0—30 см через показник КВАГ

Додаток Д Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Е Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток Ж Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток К Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Л Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ
Терміни та визначення понять

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ
Термины и определения

SOIL QUALITY
SOIL CLASSIFICATION
Terms and definitions

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно класифікації ґрунтів.

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах нормативної документації, наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури, що стосуються ґрунтознавства, агрономії, агрохімії, агроекології та рільництва, а також для робіт зі стандартизування.

1.3 Терміни цього стандарту не поширюються на ґрунти, затоплені водосховищами.

1.4 Положення стандарту чинні для застосування в роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств.

2 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни у межах одного документа, рекомендовано вживати лише один з термінів-синонімів.

2.2 Наявність квадратних дужок у терміні означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст.

2.3 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com