ДСТУ Б В.2.4-7:2013 Определение земельного отвода для сооружения геологоразведочных скважин (СН 462-74, MOD)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18753 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б В.2.4-7:2013 Определение земельного отвода для сооружения геологоразведочных скважин (СН 462-74, MOD)
Дата начала действия01.11.2014
Дата принятия14.01.2014
СтатусДействующий
На заменуСН 462-74
Утверждающий документПриказ от 14.01.2014 № 5
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаВ.2.4-7:2013
РазработчикГП "Научно-исследовательский и проектный институт "Донецкий ПромстройНИИпроект" государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрстрой"
Принявший органГП "Научно-исследовательский и проектный институт "Донецкий ПромстройНИИпроект" государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрстрой"
Дополнительные данные Изменение даты вступления в силу: приказ Минрегиона от 02.06.2014 № 160


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДВОДУ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН

(СН 462-74, MOD)

ДСТУ Б В.2.4-7:2013

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут «Донецький Промбудндіпроект» державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», ТК 310 «Промислове будівництво», ПК 2 «Інженерно-транспортна інфраструктура промислової забудови»

РОЗРОБНИКИ: А. Червонобаба (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

накази Мінрегіону України від 14.01.2014 р. № 5 та від 02.06.2014 р. № 160, з 2014-11-01

3 Національний стандарт відповідає СН 462- 74 «Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин»

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СН 462-74)

5 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.4 «Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001 «Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)» методом перевидання (передруку) зі ступенем відповідності - модифікований до СН 462-74 «Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин».

Цей стандарт розроблено відповідно до СН 462-74 «Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин».

Вимоги цього стандарту поширюються на спорудження геологорозвідувальних свердловин, розміщення технологічних майданчиків і житлових селищ на місцях виробництва геологорозвідувальних робіт.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Положення нормативно-правових актів Союзу PCP та Української PCP, посилання на які є у тексті стандарту, застосовуються відповідно до вимог Закону України «Про правонаступництво України», постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу PCP» та чинного законодавства України.

У додатку А до Національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на чинні станом на 1 червня 2012 року національні нормативні документи України або на міждержавні стандарти.

Супровід цього стандарту здійснює ПК 1 «Промислово-будівельні об'єкти і комплекси» ТК 310 «Промислове будівництво».

ДОДАТОК А до Національного вступу
(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в СН 462-74 «Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин»

Міждержавні НД, прийняті до 1992 р.

Відповідні національні НД (станом на 01.06.2012)

ГОСТ 7959-74

ГОСТ 29233-91 Установки и станки для бурения на твердые полезные ископаемые. Основные параметры

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

СН 462-74

Издание официальное

РАЗРАБОТАНЫ проектным институтом «Гипрогеолстрой», Специальным конструкторским бюро и Всесоюзным институтом методики и техники разведки (ВИТР) НПО «Геотехника» Министерства геологии СССР.

ВНЕСЕНЫ Министерством геологии СССР.

СОГЛАСОВАНЫ с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 5 июня 1974 года

Строительные нормы СН 462-74

Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин

1. Настоящие нормы устанавливают площадь земель для сооружения геологоразведочных скважин, размещения технологических площадок и жилых поселков на местах производства геологоразведочных работ, а также ширину полос земель для инженерных коммуникаций.

2. При выборе, отводе и использовании земель для сооружения геологоразведочных скважин, размещения технологических площадок, жилых поселков и инженерных коммуникаций необходимо соблюдать Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

3. Представление земельных отводов для сооружения геологоразведочных скважин различного назначения производится во временное пользование на период поиска или разведки полезных ископаемых, по окончании которого нарушенные земли должны быть восстановлены в соответствии с действующими положениями.

4. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных структурно-поисковых скважин установлены в табл.1.

Таблица 1

Тип буровой установки

Площадь земель, кв.м

Рельеф местности

равнинный

горный

Привод буровой установки - дизельный

ІБА-15В

2500

3600

БУ-50Бр

11 000
21 000

16500

Примечание. В числителе - норма отвода земель на безлесных площадях и на площадях, покрытых лиственными лесами, в знаменателе - на площадях, покрытых хвойными и смешанными лесами.

5. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые установлены в табл. 2.

Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 5 июня 1974 года Дата введения 1975-01-01

Таблица 2

Буровые установки по ГОСТ 7959-74

Площадь земель, кв.м

класс

тип

глубина бурения, м

Рельеф местности

твердыми сплавами

алмазами

равнинный

горный

Привод буровой установки

дизельный

электрический

дизельный

электрический

1

УКБ-1

12,5

25

50

50

-

-

2

УКБ-2

50

100

1200

800

2100

1800

3

УКБ-3

200

300

1500

1000

2700

1800

4

УКБ-4

300

500

1500

1100

3100

2300

5

УКБ-5

500

800

2300

1500

3100

2300

6

УКБ-6

800

1200

2300

1500

3100

2300

7

УКБ-7

1200

2000

3500

2600

4100

3600

8

УКБ-8

2000

3000

3500

2600

4100

3600

6. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных гидрогеологических скважин установлены в табл. 3.

Таблица 3

Буровые установки

Площадь земель, кв.м

класс

тип

грузоподъемность, тс, не менее

Рельеф местности

равнинный

горный

Привод буровой установки - дизельный

1

ВС-1; ВПП-1

4

1300

3100

2

ВС-2; ВПП-3

5

1700

3400

3

ВПП-3; УК-3

6,3

2300

3600

4

ВПП-4; УК-4

12,5

2300

3600

5

ВПП-5

32

3100

4000

Примечания.

1. При проведении длительных откачек из скважин норма отвода земель увеличивается на 350 кв.м для сооружения котлована емкостью 100 куб.м.

2. Для буровых установок УК-3; УК-4 с электроприводом норма отвода земель уменьшается на 30 %.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com