ГКД 34.03.601-95 Распределительные устройства и воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 330, 400, 500 и 750 кВ. Правила защиты обслуживающего персонала от воздействия электрического поля

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19012 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.03.601-95 Распределительные устройства и воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 330, 400, 500 и 750 кВ. Правила защиты обслуживающего персонала от воздействия электрического поля
Дата начала действия01.06.1996
Дата принятия20.09.1995
СтатусДействующий
На заменуРД 34.03.604-81
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.03.601-95
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ГКД 34.03.601-95

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ НАПРУГОЮ 330, 400, 500 і 750 кВ
Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля

 

НДІ енергетики
Київ 1996

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ "ЛьвівОРТРЕС" УНВО "Енергопрогрес"

2 ВИКОНАВЕЦЬ: Н.В.Медведчук

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: 1995-09-20 Міністерством енергетики та електрифікації Україна, Насєдкін Ю.О.

4 ЗАМІСТЬ: Руководящих указаний по защите персонала, обслуживающего распределительные устройства а воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 400, 600 и 760 кВ, от воздействия электрического поля, затверджених Управлінням по техніці безпеки та промисловій санітарії Міненерго СРСР 29.12.1980 М.: СПО Союзтехенерго, 1981

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ: 1999 р.

Підготовлено до друку НДІ енергетики (Слободяник І.П.) за участю Інституту електроенергетики УАННП (професор, доктор технічних наук Кравченко А.М.).

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Загальна частина

5 Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля і час перебування в ньому

6 Вимірювання напруженості електричного поля

7 Вимоги при проектуванні відкритих розподільчих пристроїв

8 Захисні заходи при експлуатації відкритих розподільчих пристроїв

9 Захисні заходи на повітряних лініях електропередачі

10 Вимоги до засобів захисту

11 Експлуатація засобів захисту

12 Охорона праці працівників електричних мереж

Додаток А Конструкція та розміри засобів захисту

РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
ЗМІННОГО СТРУМУ НАПРУГОЮ 330, 400, 500 і 750 кВ
Практика захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНІЕ УСТРОЙСТВА И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ
330, 400, 500 и 750 кВ
Правила защиты обслуживающего персонала от воздействия электрического поля

Чинний від 1996-06-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 У цих Правилах наведено основні вимоги до проектування та експлуатації відкритих розподільчих пристроїв і повітряних ліній електропередачі напругою 330 - 750 кВ у зв'язку з необхідністю захисту обслуговуючого персоналу Міненерго України від шкідливого впливу електричного поля.

1.2 Відповідальність за виконання цих Правил покладається на керівників енергетичних підприємств і підрозділів.

1.3 Правила не стосуються виконання робіт під напругою на потенціалі струмоведучих частин, а також заходів по захисту персоналу від впливу магнітної складової електромагнітного поля.

1.4 Про всі порушення цих Правил та про несправність засобів захисту кожний працівник повинен повідомити безпосереднього керівника свого підприємства, а в разі його відсутності - вищого за посадою.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах;

- ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры;

- ГОСТ 12.4.172-87 ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля;

- ГКД 34.03.502-95 Психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах Міненерго України. Положення. Київ: 1995;

- ГКД 34.12.102-95 Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення, Київ: 1995;

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Київ: Бюлетень міністерств та відомств, 1994, вип. 14(39);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1989;

- Правила устройства электроустановок.- М.: Энергоатомиздат, 1988;

- Нормы испытания электрооборудования.- М.: Атомиздат, 1978.

3 ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах подані такі позначення та скорочення:

- ВРП - відкритий розподільчий пристрій;

- ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

- ЕП - електричне поле.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com