СОУ-Н МПЕ 40.1.04.403:2005 Службы (лаборатории, секторы) диагностики, изоляции, защиты от перенапряжений электрооборудования субъектов электроэнергетики Украины. Типовое положение

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19056 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МПЕ 40.1.04.403:2005 Службы (лаборатории, секторы) диагностики, изоляции, защиты от перенапряжений электрооборудования субъектов электроэнергетики Украины. Типовое положение
Дата начала действия05.11.2005
Дата принятия06.09.2005
СтатусДействующий
На заменуРД 34.04.415-78
Утверждающий документПриказ от 06.09.2005 № 452 Об утверждении и введении в действие нормативного документа Службы (лаборатории, сектора) диагностики, изоляции, защиты от перенапряжений электрооборудования субъектов электроэнергетики Украины. Типовое положение
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.04.403:2005
РазработчикГосударственное предприятие ДонОРГРЕС
Принявший органГосударственное предприятие ДонОРГРЕС


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

СОУ-Н МПЕ 40.1.04.403:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СЛУЖБИ (ЛАБОРАТОРІЇ, СЕКТОРИ) ДІАГНОСТИКИ, ІЗОЛЯЦІЇ, ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Типове положення

 

Видання офіційне

 

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ 2006

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО ДП «ДонОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ В. І. Бочаров

4 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики, Ю. В. Продан

Заступником Міністра палива та енергетики, С. М. Тітенко

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 452 від 06.09.2005, І. В. Плачков

6 НА ЗАМІНУ РД 34.04.415 Типовое положение о службах (группах) изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний электрооборудования ПЭО (РЭУ), предприятий электрических сетей и электростанций, затверджене Головтехуправлінням Міненерго СРСР 20.01.78.

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2010 р.

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СЛУЖБИ (ЛАБОРАТОРІЇ, СЕКТОРИ) ДІАГНОСТИКИ, ІЗОЛЯЦІЇ, ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Чинний з 06.09.2005

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний документ поширюється на всі суб’єкти та об’єкти електроенергетики Мінпаливенерго України незалежно від форм власності і підпорядкованості всіх ступенів управління.

Типове положення про служби (лабораторії, сектори) діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг - далі Положення, призначається для персоналу, який виконує роботи з діагностики електрообладнання, експлуатації ізоляції та захисту від перенапруг.

Цей нормативний документ є основою для складання Положень для відповідних служб (лабораторій, секторів) діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг по всій вертикалі підпорядкованості суб’єктів та об’єктів електроенергетики з урахуванням місцевих умов.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 28.08.2002 № 503

ГКД 34.35.512-2002 Засоби захисту від перенапруг у електроустановках 6-750 кВ, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 17.12.2002 № 731

ГКД 34.51.101-96 Інструкція з вибору та експлуатації зовнішньої ізоляції електроустановок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України, затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 28.10.1996

РД 34.04.415 Типовое положение о службах (группах) изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний электрооборудования ПЭО (РЭУ), предприятий электрических сетей и электростанций, утверждено Главным Техническим Управлением Минэнерго СССР 20.01.1978 (Типове положення про служби (групи) ізоляції, захисту від перенапруг та випробувань електрообладнання ВЕО (РЕУ), підприємств електричних мереж та електростанцій, затверджене Головним Технічним Управлінням Міненерго СРСР 20.01.1978)

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 6-е издание, переработанное и дополненное - М. Энергоатомиздат, 1987, утверждено Главным Техническим Управлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР (Правила улаштування електроустановок. 6-е видання, перероблене та доповнене - М.: Енергоатомвидання, 1987, затверджене Головним Технічним Управлінням та Держенергонаглядом Міненерго СРСР)

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджене наказом № 26 Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.02.98 № 24 Справочник квалификационных характеристик работников (Довідник кваліфікаційних характеристик робітників)

Наказ Міненерго України від 05.08.99 № 234 «Про призначення ВАТ НІЦ ЗТЗ «Сервіс» головною організацією по діагностиці трансформаторного устаткування».

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com