СОУ-Н МПЕ 40.1.04.801:2004 Справочник цен на конструкторские, специально-конструкторские и технологические работы, которые выполняются электроэнергетическими предприятиями и компаниями

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18693 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МПЕ 40.1.04.801:2004 Справочник цен на конструкторские, специально-конструкторские и технологические работы, которые выполняются электроэнергетическими предприятиями и компаниями
Дата начала действия23.02.2005
Дата принятия23.12.2004
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 23.12.2004 № 816
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.04.801:2004
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

СОУ-Н МПЕ 40.1.04.801:2004

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДОВІДНИК ЦІН НА КОНСТРУКТОРСЬКІ, СПЕЦІАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ
 І ТЕХНОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ
 ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КОМПАНІЯМИ

Видання офіційне

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ
 2005
 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Відособленим підрозділом Державного підприємства «Львівське конструкторське бюро» «Енерготехнокон»

3 ВИКОНАВЦІ Сегін Б. Є., Іващенко Г. Ф., Жинчак А. О., Єфременкова С. Г., Юдіна Т. В.

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, Светелік О. Д.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Улітіч Ю. І.

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики, Орлов Ю. А.

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Хайдурова Г. П.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 816 від 23 грудня 2004 р., Шеберстов О. М.

6 РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 2009 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23 грудня 2004 року             м. Київ             № 816

Про затвердження нормативного документа
«Довідник цін на конструкторські, спеціально
-конструкторські і технологічні роботи, які виконуються
електроенергетичними підприємствами та компаніями»

З метою впорядкування визначення вартості конструкторських, спеціально-конструкторських і технологічних робіт, які виконуються електроенергетичними підприємствами та компаніями

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію нормативний документ «Довідник цін на конструкторські, спеціально-конструкторські і технологічні роботи, які виконуються електроенергетичними підприємствами та компаніями» (далі - Довідник цін), який набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу (додається).

2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Довідник цін до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.

3. Об’єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Довідника цін відповідно до замовлень енергетичних підприємств та компаній. Термін - 60 днів від дати підписання наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики Светеліка О.Д.

Перший заступник Міністра О. Шеберстов

 

ВСТУП

Довідник цін на конструкторські, спеціально-конструкторські і технологічні роботи, які виконуються електроенергетичними підприємствами та компаніями складається з чотирьох частин:

- частина 01 «Норми часу на конструкторські роботи на машини, механізми, конструкції та обладнання»;

- частина 02 «Норми часу на конструкторські роботи по розробці, модернізації і технічному переоснащенню котельних установок»;

- частина 03 «Норми часу на технологічні, нормативно-технічні, організаційно-методичні та економічні розробки»;

- частина 04 «Порядок визначення вартості конструкторських, спеціально-конструкторських і технологічних робіт».

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива
та енергетики України
від 23 грудня 2004 р. № 816

 

 

 


 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ДОВІДНИК ЦІН НА КОНСТРУКТОРСЬКІ, СПЕЦІАЛЬНО-
КОНСТРУКТОРСЬКІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ РОБОТИ,
ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА КОМПАНІЯМИ


Чинний від 23 лютого 2005 року

ЧАСТИНА 01

НОРМИ ЧАСУ НА КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ НА МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми часу рекомендуються для визначення вартості розробок конструкторських, спеціально-конструкторських робіт по проектуванню машин, механізмів, конструкцій та обладнання (далі - Розробки), які виконуються електроенергетичними підприємствами та компаніями.

1.2 Вартість Розробок визначається на підставі Норм часу і Порядку визначення вартості конструкторських, спеціально-конструкторських і технологічних робіт, які виконуються електроенергетичними підприємствами та компаніями (частина 04 Довідника цін на конструкторські, спеціально-конструкторські і технологічні роботи, які виконуються електроенергетичними підприємствами та компаніями (далі - Довідник цін).

1.3 Норми часу включають:

- назву і склад робіт;

- одиницю обсягу робіт;

- норми часу в людино-годинах;

- склад виконавців;

- примітки;

- коригуючі коефіцієнти і особливості їх застосування.

1.4 Норми часу розроблені на основі:

- Типовых норм времени на разработку конструкторской документации, Центральное бюро нормативов по труду при НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Москва, 1983 г.

- Прейскуранта цен на конструкторские, специально-конструкторские и технологические работы, выполняемые организациями и предприятиями Минэнерго СССР, Москва, 1981г.;

- пропозицій проектних, конструкторсько-технологічних організацій та енергетичних підприємств.

1.5 Обсяг конструкторської документації і порядок її розгляду визначаються згідно ГОСТ 2.111, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.116, ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119, ГОСТ 2.120, ОСТ 34.025-82 і відповідними договорами на виконання робіт, які укладаються між Виконавцями і Замовниками.

1.6 Норми часу передбачають виготовлення організацією-Виконавцем технічної документації в наступній кількості примірників:

- технічне завдання - 2 примірники, з них Замовнику - один примірник;

- технічна пропозиція, ескізний проект -4 примірники;

- технічний проект - 4 примірники, з них Замовнику видається 3 примірники в тому випадку, коли робоча документація розробляється самим Замовником, і один примірник, коли робоча документація розробляється організацією-Виконавцем;

- робоча документація - 4 примірники.

1.7 При використанні у роботі раніше розробленої документації норми часу визначаються із застосуванням понижуючого коефіцієнта, який узгоджується Виконавцем і Замовником в залежності від обсягу використаної документації, але не більше ніж К = 0,75.

1.8 При розробленні робочої документації, яка не передбачає підготовку технічного проекту, норми часу на роботу визначаються по нормах, наведених в підрозділі 0304 Нормативної частини. Роботи, не враховані в підрозділі 0304, визначаються по даних розділу 04.

1.9 Норми часу на авторський нагляд по заводським і приймальним випробуванням визначаються по нормах часу робочої документації із застосуванням понижуючих коефіцієнтів, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ

Понижуючий коефіцієнт

1

Авторський нагляд при виготовленні

0,25

2

Участь в заводських випробуваннях

0,07

3

Авторський нагляд при проведенні виробничих випробувань

0,20

4

Участь в приймальних випробуваннях

0,08

1.10 При виконанні ескізного проекту норми часу визначаються по нормах часу підрозділу 0304 Нормативної частини.

Для загального виду і схеми виробу в цілому вводиться коефіцієнт К = 1,3-1,6.

1.11 Всі вузли та деталі кожного виробу відносяться до тієї ж групи складності, до якої віднесений виріб в цілому.

1.12 При виконанні креслень до норм часу підрозділу 0304 і розділу 04 Нормативної частини застосовуються наступні коефіцієнти:

- К=1,25 - для креслень загальних видів, складальних креслень і схем, розробка яких вимагає додаткового часу для врахування особливостей роботи до існуючих машин

і обладнання;

- К=1,3-1,6 - для креслень загальних видів, складальних креслень і схем спеціальних пристосувань, інструментів, механізмів для слюсарно-монтажних і зварювальних робіт, а також креслень корпусних деталей, що вимагають збільшення витрат на проектування для використання їх у тісних і специфічних умовах (вузькі прорізи, наявність змінних агрегатних голівок, змінного інструмента тощо).

1.13 При проектуванні апаратів, механізмів і пристроїв, проекти яких підлягають узгодженню в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Державний комітет України з нагляду за охороною праці, до норм часу підрозділу 0304 нормативної частини застосовується підвищуючий коефіцієнт К = 1,1.

Узгодження цих проектів у встановленому порядку враховується вищевказаним коефіцієнтом.

1.14 До норм часу підрозділу 0304 нормативної частини застосовується коефіцієнт К = 1,1 при розробленні проектів:

- виробів у пиловологозахисному виконанні,

- виробів призначених для робіт при температурах нижче мінус 40°С і вище + 35°С;

- обладнання у вибухопожежобезпечному виконанні;

- інша частота, що відрізняється від загально-промислової (50 Гц).

1.15 Норми часу робіт з коригування конструкторських документів за результатами виготовлення і випробування дослідного зразка або дослідної партії:

- за результатами попередніх випробувань (літера «О»);

- за результатами приймальних випробувань (літера «О1»);

- по зауваженнях підприємства-Виготовлювача (літера «О2»);

- за результатами виготовлення установочної серії (літера «А»);

- за результатами виготовлення головної серії (літера «Б») визначаються згідно норм розділу 04 нормативної частини із застосуванням коефіцієнта К=0,2-0,4 в залежності від кількості змін. Коефіцієнт встановлюється Виконавцем.

Норми часу на вузли, що розробляються вперше, визначаються без застосування понижуючого коефіцієнта.

1.16 До передачі конструкторської документації у виробництво Замовник та Виконавець зобов’язані забезпечити внесення змін у конструкторську документацію, пов’язаних з наданням чинності новим нормативним документам.

Робоча документація не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних документів, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних документах вимог щодо електро-, вибухо- та пожежобезпеки об’єкта.

Відповідні зміни конструкторської документації виконуються Виконавцем на договірній основі з Замовником.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах часу є посилання на таки нормативні документи:

ГОСТ 2.111 -68 ЕСКД. Нормоконтроль

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. Привила построения, изложения и оформления

ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции

ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект

ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем

ОСТ 34.025-82 Система разработки и постановки продукции на производство. Изделия Министерства энергетики и электрификации СССР

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com