СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 01. Ремонт паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования. Методические рекомендации. Изменение № 1

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17830 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 01. Ремонт паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования. Методические рекомендации. Изменение № 1
Дата начала действия01.01.2013
Дата принятия09.11.2012
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 09.11.2012 № 880 О внесении изменения № 1 в Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Часть 01. Ремонт паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования. Методические рекомендации
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-00130044-602/56:2011
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ

ЗМІНА №1

ДО НОРМ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 01 РЕМОНТ ПАРОВИХ КОТЛІВ, ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ І ДОПОМІЖНОГО КОТЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Методичні рекомендації

СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011

Видання офіційне

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ЛЬВІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО”
Львів 2013

ЗМІСТ

З Терміни та визначення понять

5 Загальні положення

6 Нормативна частина

1 Поверхні нагріву

101 Екрани

102 Заміна труб екранів прямоточних і барабанних котлів, труб настінних, радіаційних і стельових пароперегрівників, труб кип'ятильного пучка

103 Виготовлення труб екранів радіаційних, настінних і стельових пароперегрівників, труб кип’ятильного пучка

104 Пароперегрівники, економайзери, перехідні зони

105 Заміна вузлів (елементів) поверхонь нагріву (пароперегрівників, економайзерів, перехідних зон) 

106 Виготовлення вузлів (елементів) поверхонь нагріву (пароперегрівників, економайзерів, перехідних зон) 

2 Колектори і камери

203 Заміна колекторів (камер)

204 Виготовлення колекторів (камер)

205 Окремі роботи, які виконуються при ремонті колекторів (камер)

3 Барабани

0301 Ремонт барабанів

4 Пароохолодники

0405 Впорскувальний пароохолодник

5 Трубопроводи

502 Заміна прямих ділянок

503 Заміна згинів трубопроводів

504 Виготовлення трубопроводів

505 Інші роботи, що виконуються при ремонті трубопроводів

0507 Розкріплення трубопроводів

6 Пилопроводи

601 Ремонт пилопроводів

602 Ремонт окремих елементів пилопроводів

7 Гарнітура котла

702 Заміна окремих елементів гарнітури котла

703 Виготовлення окремих елементів гарнітури

8 Газоповітропроводи

801 Ремонт газоповітропроводів

802 Заміна ділянок і елементів газоповітропроводів

803 Виготовлення ділянок і елементів газоповітропроводів

9 Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркаса 36 котла та інші металоконструкції

901 Зовнішня обшивка котла

902 Сходи і площадки

903 Каркас і металоконструкції котла і тепломеханічного обладнання

10 Шлакозоловидалення

1006 Вузли пристроїв гідрозоловидалення

12 Пальники

1201 Ремонт пальників

1202 Заміна пальників

1203 Інші роботи по ремонту пальників

13 Регенеративні обертові повітропідігрівники (РВВ)

1302 Ротор

1303 Радіальні ущільнення

1307 Ходова частина

1310 Корпус, газоповітряні патрубки

14 Рекуперативні трубчасті повітропідігрівники

1401 Обстеження і усунення дефектів

1402 Заміна і виготовлення кубів

1404 Ремонт кубів повітропідігрівника з скляними (емальованими) трубками

1406 Ремонт компенсаторів теплового розширення

1407 Інші роботи, що виконуються при ремонті повітропідігрівника

15 Млини кульові барабанні

1501 Підготовчі роботи

1510 Заключні та інші роботи

19 Млинові вентилятори

1903 Ротор, корпус підшипників, муфта

21 Лопатеві живильники пилу

2101 Підготовчі роботи

2102 Дозатор, бункер

24 Бункери і гіротічки палива

2401 Ремонт бункерів і протічок палива

25 Димососи двостороннього всмоктування

2503 Ротор, підшипники, робоче колесо

27 Димососи осьові

2702 Розбирання димососа

33 Підготовчо-заключні роботи

3301 Підготовчі роботи

34 Водогрійні котли

3403 Ремонт екранів

3404 Заміна труб екранів

3405 Виготовлення екранних труб гладкостінних

35 Парові котли промислових котелень

3501 Ремонт котлів: ДКВР-2,5/13, ДКВР-4/13, ДКВР-6,5/13, ДКВР—10/13, ДКВР-20/13, Е-1/9М, ТВГ-8М, КВГ-6,5-150, КВГ-10-150

36 Відновлення вузлів обладнання наплавленням (напилюванням), захист вузлів обладнання від зносу

ЗМІНА № 1

Сторінка 1
Сторінок 65

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Частина 01
Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання Методичні рекомендації

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Львівське конструкторське бюро»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09 листопада 2012 р. № 880

1 У Розділі 3 «Терміни та визначення понять»:

1Л Визначення терміну пункту 3.1 викласти й новій редакції:

«3.1 Важкодоступні місця (простір) - простір, що не забезпечує вільний доступ до ремонтного обладнання при ремонтних прорізах для круглих перерізів діаметром менше 0,8 м та прямокутних перерізів менше 0,6 м у ширину і менше 0,8 м у висоту».

1.2 Доповнити розділ термінами:

«1.2.1 Такелаж — набір засобів, механізмів і пристосувань для кріплення й переміщення вантажів (троси, карабіни, канати, ланцюги, гаки, мотузки, стропи тощо)

1.2.2 Такелажні операції — дії, спрямовані на навантаження або вивантаження тих або інших вантажів і включають такелажні роботи (комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їхнього навантаження або вивантаження з застосуванням спеціальних пристосувань і механізмів) та такелажні послуги (допоміжні операції - такі як попереднє упакування, виготовлення піддонів або опорних металоконструкцій, контейнерів для перевезення вантажу)

1.2.3 Тісні умови — це умови виконання робіт лежачі, на колінах і інших обмежених умовах»

2 У Розділі 5 «Загальні положення»

2.1 Пункти 5.8 і 5.9 викласти в новій редакції:

«5.8 В Нормах часу розділів 01-05 враховано час на контроль металу у відповідності з СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401.

При ремонті підрядником обладнання (вузлів) без послуг по контролю за металом, в разі наявності у складі робіт вказаних послуг (або в складі бригади - дефектоскопіста), до корм часу розділів 01-05 застосовується коефіцієнт К=0,9.

5.9 При проведенні ремонтних робіт до норм часу застосовуються коефіцієнти:

— К= 1,10 - при роботі з риштувань і при виконанні робіт, при яких робітшік знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя;

— К= 1,15 — при проведенні робіт в тісних і важкодоступних місцях.»

2.2 Доповнити розділ 5 пунктом 5.22 такого змісту:

«5.22 При проведенні ремонтних робіт в умовах підвищеної температури понад плюс 30°С відповідно до режиму праці і відпочинку, передбаченому „Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99” до норм часу застосовуються коефіцієнти:

— К=1,15 - при температурі повітря на робочому місці від 30°С до 40°С

— К=1,20 - при температурі повітря на робочому місці понад 40°С.»

6 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

З Розділ 01 «ПОВЕРХНІ НАГРІВУ»

3.1 Підрозділ 0101 «Екрани»

3.1.1В таблиці 010102 «Ремонт екранів барабанних котлів» замінити склад бригади і середній розряд:

Для позицій 01010201, 01010204

Склад бригади: слюсар 5р. - 1, Зр. - 1,

дефектоскопіст 5р. - 1, 4р. - 1

Середній розряд - 4,3

Для позицій 01010202, 01010203

Склад бригади: слюсар 6р. - 1, 4р. - 1, Зр. - 2, газорізальник 4р. - 1, електрозварник 5р. - 1

Середній розряд - 4,2.

3.1.2 Примітку до таблиці 010104 «Заміна газощиіьних панелей» викласти в новій редакції:

«При заміні газощільних панелей з труб діаметром 42 мм і більше товщиною стінки 6 мм до норм часу таблиці 010104 застосовується коефіцієнт К= 1,1».

3.1.3 В таблиці 010105 «Заміна вставки (труби) газощільної панелі (контрольний зразок)» замінити норму часу позиції 01010503 «24,0 люд.-год.» на «27,0 люд.-год.».

3.1.4 В таблиці 010107 «Заміна д'ілянок газощільної панелі»

замінити норму часу позиції 01010702 «88,0 люд.-год.» на «90,0 люд.-год.».

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com