ГКД 34.03.805-97 Типовая инструкция по охране труда для жестянщиков, занятых на работах по покрытию тепловой изоляции металлическим листом

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19051 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.03.805-97 Типовая инструкция по охране труда для жестянщиков, занятых на работах по покрытию тепловой изоляции металлическим листом
Дата начала действия01.01.1998
Дата принятия18.12.1997
СтатусДействующий
На заменуТиповая инструкция по технике безопасности для жестянщиков, занятых на работах по покрытию тепловой изоляции металлом. - Утв. Управлением по ТБ и ПС Минэнерго СРСР от 12.09.74
Утверждающий документПриказ от 18.12.1997 № 51
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.03.805-97
РазработчикОАО «Укроргэнергострой»
Принявший органОАО «Укроргэнергострой»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

Міністерство енергетики України

 

ГКД 34.03.805-97

 

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці для жерстяників, зайнятих на роботах з покриття теплової ізоляції металевим листом

 

НДІЕнергетики
Київ 1998

 

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ВАТ «Укроргенергобуд»

2 ВИКОНАВЕЦЬ Л.В Луцишина, Є Ф Ніколаєв

3 УЗГОДЖЕНО 1997-09-07 Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, І.Д Сорокін 1997-04-23 Центральним комітетом профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, Постанова Президії № П-9-14

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1997-12-18 Міністерством енергетики України, наказ № 51

5 ЗАМІСТЬ «Типовой инструкции по технике безопасности для жестянщиков, занятых на работах по покрытию тепловой изоляции металлом» - Затв. Управлінням по ТБ і ПС Міненерго СРСР від 12.09.74

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2003 рік

 

УДК 658 382 3:62-758(083)

ГКД 34 03.805-97

 

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
 з охорони праці для жерстяників, зайнятих на роботах з покриття теплової ізоляції металевим листом

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
 по охране труда для жестянщиков, занятых на работах по покрытию тепловой изоляции металлическим листом

Чинний від 1998-01-01

Вступ

Жерстяники, які виконують роботи з покриття теплової ізоляції металевим листом, працюють у найрізноманітніших умовах: на висоті, поблизу ліній електропередачі, на апаратах і трубопроводах з високим тиском і температурою, у незручних умовах, що потребує ретельного додержання технології, безпечних методів праці та додаткових заходів безпеки.

Вимоги цієї типової інструкції поширюються на жерстяників, зайнятих на роботах із покриття теплової ізоляції металевим листом, що виконуються на підприємствах та в організаціях Міненерго України.

На кожному підприємстві галузі до початку виконання робіт з покриття теплової ізоляції металевим листом необхідно опрацювати, узгодити і затвердити інструкцію для жерстяників, зайнятих на роботах з покриття теплової ізоляції металевим листом на підставі даної типової інструкції, з урахуванням специфіки конкретного підприємства.

 

1 Нормативні посилання

У цій типовій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;

- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания;

- СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве;

- ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів - Затв. наказом Держнагпядохоронпраці від 16.12.93 № 128;

- ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях*). - Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623;

- ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. - Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170;

- ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. - Затв. наказом Мінохорони здоров’я України від 31.03 94 № 45;

- РД 34.03.106 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР. - Затв. Міненерго СРСР 30.10.87;

- РД 34.10.601 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР. - Затв Міненерго СРСР 26.01 84;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е изд., перераб. и доп. - 3 наступними змінами.

________________
*)  З 01.07.98 - у редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923. - Ред

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com