ДСТУ EN 10002-5:2006 Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 5. Метод испытания при повышенной температуре (EN 10002-5:1991, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18663 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10002-5:2006 Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 5. Метод испытания при повышенной температуре (EN 10002-5:1991, IDT)
Дата начала действия01.07.2008
Дата принятия06.04.2006
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 4130-2002
Утверждающий документПриказ от 06.04.2006 № 107 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10002-5:2006
РазработчикТехнический комитет «Стандартизация методов контроля механических, металлографических и коррозионных свойств металлопродукции» (ТК 81)
Принявший органТехнический комитет «Стандартизация методов контроля механических, металлографических и коррозионных свойств металлопродукции» (ТК 81)
Дополнительные данные Согласно приказу 06.04.2006 № 107 срок действия установлен с 01.07.2008


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВІ

Випробування на розтяг

Частина 5. Метод випробування за підвищених температур

(EN 10002-5:1991, IDT)

 

ДСТУ EN 10002-5:2006

 

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Вахрушева, д-р техн. наук; О. Малиш; Л. Левченко; Н. Ярошенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10002-5:2006 ідентичний з EN 10002-5:1991 Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 5: Prüverfahren bei erhöhter Temperature (Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 5. Метод випробовування за підвищеної температури) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з німецької (de)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4130-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10002-5:1991 Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 5: Prüverfahren bei erhöhter Temperature (Матеріали металеві. Випробовування на розтяг. Частина 5. Метод випробовування за підвищеної температури).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт відповідає ГОСТ 9651-84 Металлы. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах і ГОСТ 19040-81 Трубы металлические. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах в частині основних технічних вимог.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено довідковий матеріал «Передмова», який не несе потрібної інформації;

— стандарт доповнено «Національними примітками», які виділено у тексті стандарту рамкою;

— вилучено додаток G;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Копію європейських та міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВІ

Випробування на розтяг Частина 5. Метод випробування за підвищених температур

МАТЕРИАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Испытание на растяжение Часть 5. Метод испытания при повышенной температуре

MATERIALS METALLIC

Tensile testing Part 5. Method of testing at elevated temperature

Чинний від 2007-07-01

ВСТУП

Стандарт EN 10002 складається з таких частин:

Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури.

Частина 2. Контролювання приладів для вимірювання зусилля, установлених на машинах для випробовування на розтяг.

Частина 3. Калібрування приладів для вимірювання зусилля на випробовувальних машинах з одноосною навантагою.

Частина 4. Контролювання приладів для вимірювання видовження на машинах з одноосною навантагою.

Частина 5. Метод випробовування за підвищених температур.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті викладено метод випробовування на розтяг для металевих матеріалів. Надано визначення характеристик механічних властивостей, які можуть бути встановлені за допомогою цього випробовування за підвищеної температури.

Для певних металевих матеріалів та для особливих галузей використання випробовування на розтяг може бути викладено у спеціальних стандартах або обумовлено особливими умовами.

Необхідно зауважити, що за однакової температури проведення випробовування на розтяг (згідно зі стандартом на випробовування на розтяг за кімнатної температури EN 10002-1 і проведення випробовування згідно з цим стандартом) на підставі різних умов проведення випробовувань, наприклад, швидкості підвищення напруження, можуть привести до різних результатів.

Гармонізація умов випробовування для обох методів випробовувань повинна бути проведена у разі наступного перегляду відповідних стандартів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 10002-1 Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 1: Prufverfahren bes Raumtemperatur

EN 10002-2 Prufung der Kraftmesseinrichtungen von Zugprufmaschinen

ISO 2566-1-1984 Stahl – Umrechnung von Bruchdehnungswerten – Teil 1: Unlegierte und niedrig legierte Stahle

ISO 2566-2-1984 Stahl – Umrechnung von Bruchdehnungswerten – Teil 2: Austenitische Stahle

EN 10002-4 Metallische Werkstoffe – Prüfung von Längenдnderungs – Meβeinrichtungen für einachsige Beanspruchung

EU 18-1979 Entahme und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben aus Stahl und Stahlerzeugnissen.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10002-2 Контролювання приладів для вимірювання зусилля, установлених на машинах для випробовування на розтяг

ISO 2566-1-1984 Сталь. Перераховування значень відносного видовження під час розірвання. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі

ISO 2566-2-1984 Сталь. Перераховування значень відносного видовження під час розірвання. Частина 2. Аустенітні сталі

EN 10002-4 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 4. Контролювання приладів для вимірювання видовження на машинах з одноосною навантагою

EU 18-1979 Відбирання та готування відрізків зразків та проб зі сталевих виробів.

ДОДАТОК F

(довідковий)

СПИСОК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЄВРОНОРМІ, НА ЯКУ Є ПОСИЛАННЯ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

Доки Євронорма не перекладена в Європейський стандарт, допустимо використовувати її й надалі, або посилатися на відповідні національні стандарти, наведені у таблиці 8.

Таблиця 8 – Відповідні Євронормі національні стандарти

Євронорма

Відповідний національний стандарт в

ФРГ

Франції

Англії

Італії

Бельгії

Швеції

EU 18

1)

NFA 03-111

2)

UNI- EU 18

NBNA 03-001

3)

1) Немає стандарту DIN, який би відповідав EU 18. Відомості про готування і відбирання зразків містяться у відповідних стандартах на постачання, наприклад, для конструкційних сталей у DIN 17100, для жароміцних сталей у DIN 17155 і для в’язких у холодному стані в DIN 17280.

2) Немає британського стандарту, який би відповідав EU 18. Відомості про готування і відбирання зразків містяться у відповідних стандартах на постачання, наприклад:

— для конструкційних сталей у BS 4360;

— для сталей, призначених для напірних резервуарів у BS 1501.

3) У Швеції для відбирання зразків для випробовування на розтяг для кожного виробу є свій стандарт. Це такі стандарти: SS 110119, SS 110125, SS 110128, SS 110131, SS 110135 – SS 110138.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com