ДСТУ EN 12916:2006 Нефтепродукты. Определение ароматических углеводородов в средних дистиллятах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектором показателя преломления (EN 12916:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12916:2006 Нефтепродукты. Определение ароматических углеводородов в средних дистиллятах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектором показателя преломления (EN 12916:2000, IDT)
Дата начала действия01.07.2008
Дата принятия06.04.2006
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 06.04.2006 № 107 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12916:2006
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної

рідинної хроматографії з детектором показника заломлення

(EN 12916:2000, IDT)

ДСТУ EN 12916:2006

Видання офіційне Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ДСТУ EN 12916:2006

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» ТК 38

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Вихрестюк, канд. хім. наук (науковий керівник), І. Будзинська, канд. хім. наук, Ю. (щук, д-р техн. наук, Л. Костюк, О. Лукічев, С. Лютий

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01

3  Національний стандарт ДСТУ EN 374-1:2005 ідентичний з EN 12916:2000 Mineralölerzeugnisse — Bestimmung von aromatischen Kohlenwasse stoffgruppen in Mitteldestillaten-HPLC-Verfahren mit Brechungsindex — Detektor (Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дис­тилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення)

з  окремими доповненнями, і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, 8-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залиша­ються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) забо­ронено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з німецької мови (de)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1   Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3   Терміни та визначення понять

4   Суть методу

5   Реактиви та допоміжні продукти

6   Прилади

7   Відбирання проб

8   Готування приладів до випробовування

9   Калібрування

10   Проведення випробовування

11   Порядок обчислювання

12   Подання результатів випробувань

13   Точність методу

14   Протокол випробовування

15   Додаток А Рекомендації щодо підбирання та використовування хроматографічних колонок

16   Додаток НА Вміст ароматичних вуглеводнів у типових зразках дизельного палива нафтопереробних заводів України

17  Додаток НБ Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12916:2000 Mineralölerzeugnisse — Bestimmung von aromatischen Kohlenwasse stoffgruppen in MitteldestiIlaten-HPLC-Verfahren mit Brechungsindex — Detektor (Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучений попередній довідковий матеріал (Передмова);

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання приведено відповідно до серії стандартів ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

—  до тексту стандарту долучено «Національну примітку» а також до розділу 1 долучено «Національну примітку» з правил безпечної роботи під час користування стандартом, виділені рамкою;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— стандарт доповнено «Національними примітками», які виділено у тексті стандарту рамкою;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— введено у розділі 11 нумерацію формул;

— долучено довідковий національний додаток НА та НБ;

— стандарт доповнено додатком із прикладами вмісту моно-, бі-, три-, тетра- та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у типових зразках дизельних палив нафтопереробних заводів України.

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

 

ДСТУ EN 12916:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАФТОПРОДУКТИ

Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Определение ароматических углеводородов средних дистиллятов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектором показателя преломления

PETROLEUM PRODUCTS

Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates High performance liquid chromatography method with refractive index detection

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту моно-, бі-, три-, тетрациклічних і поліциклічних ароматичних вуглеводнів у дизельних паливах і дистилятах нафтових олив, температура кипіння яких перебуває в межах від 150 °С до 400 °С. Загальний вміст ароматичних вуглеводнів визначають як суму окремих груп ароматичних вуглеводнів.

Азото-, сірко- і кисневмісні сполуки, а також ді- та поліалкени можуть заважати процесу визначання вищезгаданих ароматичних вуглеводнів.

Примітка 1. У цьому стандарті вміст ароматичних вуглеводнів визначають як масову частку у відсотках.

Примітка 2. Точність даного методу було підтверджено для дизельних палив та компонентів змішування, що мають масову частку момоциклічних від 4 % до 40 %, біциклічних від 0 % до 20 % та трициклічних від 0 % до 6 % ароматичних вуглеводнів за загальним вмістом ароматичних вуглеводнів від 4 % до 65 % .

Примітка 3. Цей стандарт забезпечує визначання вмісту ароматичних вуглеводнів, традиційно базуючись на Тк характеристиці вимивання із встановленої хроматографічної колонки відносно модельних ароматичних слолук. Кожний тип ароматичних вуглеводнів кількісно визначають порівнянням зі стандартами відповідних ароматичних сполук, що для слолук у даній пробі в даних обставинах не є обов'язковим. Інші способи визначання можуть по-іншому класифікувати різні типи ароматичних вуглеводнів та давати Тхне кількісне визначення.

Примітка 4. Наявність метилових естерів жирних кислот (M0KK) заважає визначанню трициклічних ароматичних вуглеводнів. Якщо даний метод використовують для характеристики дизельного палива з вмістом МЕЖК, то одержують завищений вміст трициклічних ароматичних вуглеводнів.

ЗАСТОРОГА! Застосовування цього стандарту пов’язано з використовуванням небезпечних речовин, виробничих процесів та приладів. Цей стандарт не передбачає всіх проблем безпеки, пов’язаних з його використовуванням. Користувач цього стандарту є відповідальний за завчасне прийняття відповідних заходів безпеки, гігієни праці та за необхідність користування обмежувальними інструкціями.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримуватися вимог (1—3) додатку НБ та правил безпечно) роботи. які викладено в інструкціях з експлуатування приладів та допоміжних пристроїв.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

ISO 1042:1998 Laborglasgeräte — Messkolben

EN ISO 3170:1988 Flüssige Mineralöle — Manuelle Probenahme (ISO 3170:1988 einschließlich Amendment 1:1998)

EN ISO 3171:1988 Flüssige Mineralöle —Automatische Pipeline-Probenahme (ISO 3171:1988).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1042:1998 Лабораторні прилади зі скла. Вимірювальні колби

EN ISO 3170:1988 Нафтопродукти рідкі. Ручне відбирання проб (ISO 3170:1988, разом із поправкою 1:1998)

EN ISO 3171:1988 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із нафтопроводу (ISO 3171:1988).

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1  неароматичні вуглеводні (Nichtaromatishe Kohlenwasserstoffe)

Неароматичними вуглеводнями є такі сполуки, які на певній полярній розподільчій колонці мають менший час утримування, ніж більшість моноциклічних ароматичних вуглеводнів

3.2  моноциклічнІ ароматичні вуглеводні (МЦАВ) (Mono-aromatische Kohlenwasserstoffe {MAH))

Це такі сполуки, які на певній полярній розподільчій колонці мають довший час утримування, ніж

більшість неароматичних вуглеводнів, але коротший час утримування, ніж більшість біциклічних ароматичних вуглеводнів

3.3  біциклічні ароматичні вуглеводні (БЦАВ) (Di-aromatische Kohlenwasserstoffe (DAH))

Це такі сполуки, які на певній полярній розподільчій колонці мають довший час утримування, ніж більшість моноциклічних ароматичних вуглеводнів, але коротший час утримування, ніж більшість трициклічних ароматичних вуглеводнів

3.4  трициклічні (ТЦАВ) та тетрациклічні (Т) ароматичні вуглеводні (ТЦАВ+Т) (Tri+-aromatische Kohlenwasserstoffe {Т+АН))

Це такі сполуки, які на певній полярній розподільчій колонці мають довший час утримування, ніж більшість біциклічних ароматичних вуглеводнів

3.5   поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПЦАВ) (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe {РоL-АН))

Це сума бі-, три- і тетрациклічних ароматичних вуглеводнів

3.6  загальний вміст ароматичних вуглеводнів {Gesamtgehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen)

Сума всіх MOHO-, бі-, три- і тетрациклічних ароматичних вуглеводнів визначає загальний вміст ароматичних вуглеводнів.

Примітка, властивості ароматичних та неароматичних сполук щодо вимивання з певної попярної розподільчої колонки не визначали спеціально для цього стандарту. Опубліковані та неопубліковані дані вказують на те. що кожна група вуглеводнів має такі головні компоненти:

a)  неароматичні вуглеводні: циклічні та нециклічні алкани (парафіни та нафтени), моноалкени (у разі наявності);

b)  МЦАВ: гомологи бензолу, тетраліни, індани та вищі фенілнафтени (наприклад октагідрофенантрени). тіофени. стироли та споріднені поліапкеки;

c)  БЦАВ: нафталіни, біфеніли. індени. флуорени, аценафтени, бензхіофени та дибензтіофени;

d)  ТЦАВ+Т: фенантрени. флуорантени. хризени. трифеніли, бензантрацени.

Національна примітка

У дизельному паливі тетрациклічні ароматичні вуглеводні (флуорантени. хризени, бензантрацени) повинні бути відсутні.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com