ДСТУ ISO 6975:2012 Природный газ. Расширенный анализ. Метод газовой хроматографии (ISO 6975:1997, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20429 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 6975:2012 Природный газ. Расширенный анализ. Метод газовой хроматографии (ISO 6975:1997, IDТ)
Дата начала действия01.07.2013
Дата принятия21.12.2012
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2012 № 1476 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, утверждении пробных национальных стандартов Украины и Изменения № 1 к ДСТУ ISO 11681-1:2005
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа6975:2012
РазработчикНаучно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности (ДП «Науканефтегаз»)


ДСТУ ISO 10715:2009. Природный газ. Руководство по отбору проб

ДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Руководящие указания по прослеживаемости при анализе (ISO 14111:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 1. Руководство по специализированному анализу (ISO 6974-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистическая обработка данных (ISO 6974-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок (ISO 6974-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 4. Определение азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторного и потокового процесса с использованием двух колонок (ISO 6974-4:2000, IDT )

ДСТУ ISO 6974-5:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 5. Определение азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 и С6+ для лабораторного и потокового процесса с использованием трех колонок (ISO 6974-5:2000, IDT )

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Розширений аналіз Метод газової хроматографії (ISO 6975:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6975:2012

Відповідає офіційному тексту Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2013


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: ДП «Науканафтогаз», ДП «Укрметртестстандарт»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Лур’є, д-р геол.-мінер. наук (науковий керівник); М. Рожнов, канд. хім. наук; Л. Голоколос; М. Чуб; І. Шереметьев

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 грудня 2012 р. № 1476 з 2013-07-01

3  Національний стандарт відповідає ISO 6975:1997 Natural gas - Extended analysis - Gas- Chromatographic method (Природний газ. Розширений аналіз. Метод газової хроматографії)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6975:1997 Natural gas - Extended analysis - Gas- Chromatographic method' (Природний газ. Розширений аналіз. Метод газової хроматографії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твер­дих речовин» та ТК 133 «Природний газ».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-    слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-    вилучено довідковий метеріал до ISO 6975:1997 «Передмову»;

-   до розділів 1, 2, 3, 4 долучено «Національні пояснення» та «Національні примітки», виділені у тексті рамкою;

-   стандарт доповнено національним додатком НА, у якому подано перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті;

-   замінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до ДСТУ 3651-97.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 6975:1997

Цей стандарт наводить вимоги, яким має відповідати точний метод для повного та роз­ширеного аналізування природного газу.

Аналітичні методи охоплюють введення природного газу до насадкових або капілярних колонок на одному або кількох газових хроматографах. Компоненти, що виходять з колонок, визначають за допомогою детектора за теплопровідністю (ДТП) або полуменево-іонізаційного детектора (ПІД).

Порівняно з іншими аналітичними методами, розширене аналізування методом газової хро­матографії надає детальну інформацію щодо окремих компонентів у природному газі. Це дає змогу кількісно виміряти вміст окремих компонентів фракції С6+ та обчислити фізичні властивості. Хоча вищі вуглеводні впливають на фізичні властивості, такі як теплота згоряння та густина, менше ніж на 0,3 % та 0,004 % відповідно, їх потрібно виявляти для оцінювання псевдозначень фракції С6+.

Крім цього, для обчислення точки рівноваги паровидної фази часто необхідно знати де­тальний склад суміші, особливо вуглеводнів з вуглецевим числом вище ніж 6.

Одночасне виявлення бензолу та інших ароматичних сполук є необхідним для споживачів природного газу, оскільки ці компоненти впливають на деякі процеси.ДСТУ ISO 6975:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Розширений аналіз. Метод газової хроматографії

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Расширенный анализ. Метод газовой хроматографии

NATURAL GAS Extended analysis. Gas-Chromatographic method


Чинний від 2013-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод кількісного аналізування таких компонентів природного газу: гелій водень аргон кисень азот

діоксид вуглецю насичені вуглеводні від С1 до С5 фракції вуглеводнів від С6+ та вище ароматичні сполуки, такі як бензол і толуол.

Методами газової хроматографії визначають концентрації компонентів у таких діапазонах: кисень:                                              від 0,001 % (п/п)               до 0,5 % (п/п)

гелій:                       від 0,001 % (п/п)                            до 0,5 % (п/п)

водень:                    від 0,001 % (п/п)                            до 0,5 % (п/п)

аргон:                      від 0,001 % (п/п)                            до 0,5 % (п/п)

азот:                        від 0,001 % (п/п)                             до 40 % (п/п)

діоксид                    від 0,001 % (п/п)                             до 40 % (п/п)

вуглецю:                  від 50 % (п/п) до 100 % (п/п)

метан:                      від 0,02 % (n/n)                               до 15 % (n/n)

етан:                        від 0,001 % (n/n)                               до 5 % (n/n)

пропан:                    цей метод дає змогу вимірювати концентрації компонентів вуглеводнів

важкі                        від 10-6 (n/n) до їхнього максимального значення, що відповідає вимозі,

вуглеводні: щоб газ не містив вуглеводневий конденсат за будь-якого тиску в інтер­валі від 1-102 кПа до 7  103 кПа.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ n/n - молярна частка.


Цей метод не застосовний для визначання вмісту сполук кисню (водяна пара, метанол, гліколі) або сполук сірки.Неможливо провести однозначну ідентифікацію вуглеводнів вищих за С6. Навіть якщо «пік» газової суміші відомих компонентів показує де вони елююють, не можна точно стверджувати, що такий компонент є єдиним з таким часом утримування. Неідентифіковані компоненти класифіку­ють відповідно до вуглецевого числа на основі відповідного аналізу Оскільки останнє є вимуше­ним спрощенням, то неможливо отримати достовірну кількісну оцінку.

Цей метод розповсюджується на гексани, а також на випадки, коли розкладання складу та (або) проведення повного аналізу є необхідним.

Метод не застосовний до газів щільної фази (тиск яких перевищує критичний тиск конденсації) або до проб газу, що містять будь-який вимірюваний вуглеводневий конденсат, воду або техно­логічну рідину, наприклад метанол або гліколі (див. ISO 6570-1, ISO 10715).

Малоймовірно, що гази, які підготовлені для передавання, містять вуглеводні, важчі за С12, у концентраціях вище межі їх виявлення. Проби, які відбирають ближче до верху свердловини, перш ніж газ потрапить на газопереробні заводи, можуть містити вуглеводні до С16 або вищі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нор­мативних документів.

ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions

ISO 6142:1981 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Weighing methods ISO 6143:1981 Gas analysis - Determination of composition of calibration gas mixtures - Comparison methods

ISO 6326-1:1989 Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 1: General introduction ISO 6326-2:1981 Gas analysis - Determination of sulfur compounds in natural gas - Part 2: Gas chromatographic method using an electrochemical detector for the determination of odoriferous sulfur compounds

ISO 6326-3:1989 Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 3: Determination of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur by carbonyl sulfide sulfur by potentiometry

ISO 6326-4:1994 Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 4: Gas chromatographic method using a flame photometric detector for the determination of hydrogen sulfide, carbonyl sulfide and sulfur-containing odorants

ISO 6326-5:1989 Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener combustion method

ISO 6570-1:1983 Natural gas - Determination of potential hydrocarbon liquid content - Part 1: Principles and general requirements

ISO 6974-1 :-1) Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2:-1) Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 2: Measuring system characteristics and statistics for data treatment

ISO 6974-3:-1) Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 3: Determination of hydrogen, helium, inert gases and hydrocarbons up to C8 ISO 6974-4:-1) Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 4:Determination of nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons (C1 up to C5 and C6+) for a laboratory and on-line measuring system

ISO 6974-5:-1) Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 5: Determination of nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons (C1 up to C5 and C6+) for a laboratory and on-line process application ISO 10715-1997 Natural gas - Sampling guidelines ISO 14111-1997 Natural gas - Guidelines to traceability in analysis.


Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ