ДСТУ EN 10083-3:2007 Стали улучшаемые. Часть 3. Технические условия поставки легированных сталей (EN 10083-3:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18953 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10083-3:2007 Стали улучшаемые. Часть 3. Технические условия поставки легированных сталей (EN 10083-3:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия06.07.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 06.07.2007 № 147 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10083-3:2007
РазработчикТехнический комитет "Прокат сортовой, фасонный и специальные профили" (ТК 2)
Принявший органТехнический комитет "Прокат сортовой, фасонный и специальные профили" (ТК 2)


ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10027-1:2004 Сталь. Системы обозначения. Часть 1. Названия стали. Основные символы (EN 10027-1:1992, IDТ)

ДСТУ EN 10027-2:2004 Сталь. Системы обозначения. Часть 2. Система нумерации (EN 10027-2:1992, IDT)

ДСТУ EN 10045-1:2006 Материалы металлические. Испытания на ударный изгиб по Шарпи. Часть 1. Метод испытания (EN 10045-1:1990, IDT)

ДСТУ EN 10045-1:2006 Материалы металлические. Испытания на ударный изгиб по Шарпи. Часть 1. Метод испытания (EN 10045-1:1990, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10204-2001 Изделия металлические. Виды документов контроля (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 6506-1:2007 Материалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 1. Метод испытаний (ISO 6506-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6506-1:2007 Материалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 1. Метод испытания (ISO 6506-1:2005, IDT). Поправка № 1


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ПОЛІПШУВАНІ

Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей
(EN 10083-3:2006, IDT)

ДСТУ EN 10083-3:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» НДІ «УкрНДІМет» УкрДНТЦ «Енергосталь»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Лавренова; І. Михайлова, канд. техн. наук; Я. Пихтін (керівник розроблення); Е. Пчельникова; Г. Снімщикова; Д. Сталінський, д-р техн. наук; Г. Шебеко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 липня 2007 р. № 147 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10083-3:2006 Steels for quenching and tempering — Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels (Сталі поліпшувані. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація і познаки

4.1 Класифікація

4.2 Познаки

5 Відомості для оформлювання замовлення

5.1 Обов’язкова інформація

5.2 Додаткова інформація

6 Виробничий процес

6.1 Загальні положення

6.2 Розкиснювання

6.3 Термообробляння і якість поверхні у стані постачання

6.4 Розподіл за плавками

7 Технічні вимоги

7.1 Хімічний склад, прогартовуваність і механічні властивості

7.2 Оброблюваність

7.3 Придатність заготовки та прутків для порізування

7.4 Структура

7.5 Відсутність внутрішніх дефектів

7.6 Якість поверхні

7.7 Розміри, допуски на розміри і форму

8 Контролювання

8.1 Методи контролювання і види документів контролю

8.2 Частота контролювання

8.3 Випробовування за спеціальними вимогами

9 Відбирання проб і підготовляння випробних зразків

9.1 Відбирання і підготовляння проб для контролювання хімічного складу

9.2 Місце відбирання проб й орієнтування зразків для контролювання механічних властивостей

9.3 Місце відбирання проб й орієнтування зразків для контролювання твердості та прогартовуваності

9.4 Маркування проб і випробних зразків

10 Методи випробовування

10.1 Хімічний склад

10.2 Механічні випробовування

10.3 Контролювання твердості й прогартовуваності

10.4 Повторні випробовування

11 Маркування, ідентифікування та пакування

Додаток А Додаткові вимоги

Додаток В Порівняння назв марок сталі, специфікованих у цьому стандарті й ISO 683-1:1987 з іншими назвами марок сталі, попередньо стандартизованих у національних стандартах

Додаток С Вихідні значення максимального діаметра за умов заданої твердості стрижня для сталей, що містять бор

Додаток D Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10083-3:1995 Steels for quenching and tempering — Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels (Сталі поліпшувані. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту «Сталі загартовані й відпущені. Частина 3. Технічні умови на постачання бористої сталі» замінено на «Сталі поліпшуванні. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей» згідно з оригіналом;

— вилучено довідковий матеріал «Вступ»;

— слова «цей Європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація».

Копії європейських і міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ПОЛІПШУВАНІ
Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей

СТАЛИ УЛУЧШАЕМЫЕ
Часть 3. Технические условия поставки легированных сталей

STEELS FOR QUENCHING AND TEMPERING
Part 3. Technical delivery conditions for alloy steels

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт EN 10083-3 доповнює стандарт EN 10083-1 і містить технічні вимоги постачання для таких виробів:

— напівпродукте після гарячого деформування, наприклад блюмів, заготовок, слябів (див. примітки 2 і 3 до EN 10083-1:2006, розділ 1);

— прутків (див. примітку 2 до EN 10083-1:2006, розділ 1);

— катанки;

— широкої штаби;

— гарячекатаної стрічки і тонкого листа/товстого листа;

— поковок (див. примітку 2 до EN 10083-1:2006, розділ 1).

Ці вироби виготовляють із поліпшуваних легованих сталей і сталей для полуменевого та індукційного гартування, які постачаються в одному із станів термообробляння, наведених для відповідних видів продукції в таблиці 1, рядки 2-6, а також в одному із зазначених в таблиці 2 станів поверхні.

Ці сталі призначено переважно для виготовляння деталей машин, що підлягають поліпшуванню, полуменевому або індукційному гартуванню.

Вимоги щодо механічних властивостей, наведені в цьому стандарті, поширюються тільки на роз­міри, наведені в таблиці 8.

Примітка. Цей стандарт не поширюється на прутки сталеві калібровані. Вимоги до прутків сталевих каліброваних містяться в EN 10277-1 і EN 10277-5.

В особливих випадках під час оформлювання замовлення і запиту можуть узгоджуватися відхили або доповнення до цього стандарту (див. додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1 : Method of test at ambient temperature

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1 : Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1 : Test method

EN 10083-1:2006 Steels for quenching and tempering — Part 1 : General technical delivery conditions

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plate and wide flats

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10221 Surface quality classes for hot-rolled bars and rods — Technical delivery conditions

CR 10261 ECISS Information Circular 11 — Iron and steel — Review of available methods of chemical analysis

EN 10308 Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars

EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)

EN ISO 642 Steel — Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)

EN ISO 643 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003)

EN ISO 3887 Steels — Determination of depth of decarburization (ISO 3887:2003)

EN ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6506-1:2005)

EN ISO 6508-1:2005 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1 : Test method (scales А, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)

EN ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтягнення. Частина 1. Методи випробування (за кімнатної температури) (Упроваджено в Україні як ДСТУ EN 10002-1:2006)

EN 10020 Сталі та класифікація (Упроваджено в Україні як ДСТУ EN 10020-2002)

EN 10027-1 Сталь. Системи позначення. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (Упровадже­но в Україні як ДСТУ EN 10027-1:2004)

EN 10027-2 Сталь. Системи позначення. Частина 2. Система нумерації (Упроваджено в Україні як ДСТУ EN 10027-2:2004

)EN 10045-1 Металеві матеріали. Випробування на ударний вигин Шарпі. Частина 1. Методи кон­тролювання (Упроваджено в Україні як ДСТУ EN 10045-1:2006)

EN 10083-1:2006 Поліпшувані сталі. Частина 1. Загальні технічні умови постачання

EN 10160 Ультразвукове контролювання листової продукції, товщина якої рівна або більше ніж6 мм (метод відбиття)

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, ширина штаба та профілі. Частина 2. Лист і широка штаба

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (Упроваджено в Україні як ДСТУ EN 10204-2001)

EN 10221 Класи якості поверхні для гарячекатаних прутків і катаного дроту. Технічні умови постачання

CR 10261 ECISS Інформаційний бюлетень 11. Чавун і сталь. Огляд наявних методів хімічного ана­лізування

EN 10308 Неруйнівні методи контролювання. Ультразвукове контролювання сталевих прутків

EN ISO 377 Сталь і вироби зі сталі. Відбирання і підготовляння проб для механічного випробо­вування (ISO 377:1997)

EN ISO 642 Сталь. Контролювання прогартовуваності методом торчового гартування (тест Джоміні) (ISO 642:1999)

EN ISO 643 Сталі. Мікрографічне визначання розміру зерна (ISO 643:2003)

EN ISO 3887 Сталі. Визначання глибини зневуглецьованого шару (ISO 3887:2003)

EN ISO 6506-1 Металеві матеріали. Визначання твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод ви­пробування (ISO 6506-1:2005) (Упроваджено в Україні як ДСТУ ISO 6506-1:2007)

EN ISO 6508-1:2005 Металеві матеріали. Визначання твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005)

EN ISO 14284 (ISO 14284:1996) Сталь і чавун. Відбирання » підготовляння проб для контролювання хімічного складу.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com