ДСТУ 4612:2006 Магистральные трубопроводы. Защита антикоррозионная. Термины и определения понятий

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19920 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4612:2006 Магистральные трубопроводы. Защита антикоррозионная. Термины и определения понятий
Дата начала действия01.01.2007
Дата принятия29.06.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.06.2006 № 177 Об утверждении национальных стандартов, изменений к национальным стандартам, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта Украины от 28.12.2005 N 379
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4612:2006
РазработчикНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа (НИПИАСУтрансгаз)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Магістральні трубопроводи

ЗАХИСТ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ

Терміни та визначення понять

ДСТУ 4612:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Філія «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» Дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (філія «НДПІАСУтрансгаз» ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»)

РОЗРОБНИКИ: В. Березинець, канд. техн. наук; М. Гінзбург, д-р техн. наук (керівник розробки); Ю. Гужов; С. Коваленко; В. Колодяжний; І. Корніловська; Ю. Кузьменко; Б. Педько; О. Пітірімов; В. Попов; О. Сичова; І. Требульова; Р. Фролов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 177

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАГІСТРАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ

ЗАХИСТ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ

Терміни та визначення понять

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Термины и определения понятий

PIPE MAINS

CORROSION PROTECTION

Terms and definitions

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять, які стосуються протикорозійного захисту магістральних трубопроводів нафтогазової галузі, а саме: загальних понять протикорозійного захисту, методів та засобів захисту від корозії, характеристик корозійного стану та його контролю..

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується протикорозійного захисту магістральних трубопроводів, а також для робіт у сфері стандартизації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2491-94 Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визначення

ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 4219:2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Цей стандарт установлює один застандартизований термін для кожного поняття. Для деяких термінів застандартизовано терміни-синоніми та скорочення. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів. Терміни, їхні синоніми та короткі форми виділено напівгрубим шрифтом. Терміни-синоніми, які не дозволено вживати, подано світлим курсивом з позначкою (Нд).

Нерекомендовані для застосування в нових нормативних документах терміни-синоніми подано з позначкою (Нр у нових Нд).

3.2 Частину терміна, узяту в круглі дужки, у вузькоспеціалізованих документах можна не вживати, застосовуючи його коротку форму, якщо це не спричиняє неоднозначного розуміння тексту, у якому вжито цю коротку форму.

3.3 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві чи кілька терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок, і т. д. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланнями на той самий номер терміностатті.

3.4 Наявність квадратних дужок лише в терміні певної термінологічної статті означає, що в ньому суміщено два чи кілька термінів-синонімів.

3.5 У суміщених терміностаттях терміни-дієслова подано у фігурних дужках.

3.6 Терміни, у яких згідно з українським правописом відбувається на початку слова чергування в- з у-, подано через похилу риску; наприклад, встановлені/установлені вимоги. В абетковому покажчику варіанти терміна подано окремо.

3.7 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять в інших нормативних документах та технічній документації, у разі потреби, їх можна змінювати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.8 У разі вживання повних форм термінів, установлених цим стандартом, у визначеннях інших термінів їх підкреслено за першої появи. Розрив лінії підкреслення означає, що у визначенні вжито різні терміни.

3.9 Для термінів, установлених цим стандартом, як довідкові подано англійські (en) і російські (ru) терміни-відповідники, узяті з міжнародних, міждержавних, національних і галузевих стандартів, енциклопедій, словників та науково-технічної літератури.

3.10 Як довідкові, в додатку А наведено загальнотехнічні терміни, використані в цьому стандарті.

3.11 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток Б), а також абеткові покажчики англійських (додаток В) і російських (додаток Г) термінів-відповідників.

3.12 Для повноти терміносистеми у цьому стандарті наведено терміни та їх визначення, запозичені з інших стандартів з посиланням на них. Якщо визначення запозиченого терміна має іншу редакцію чи його доповнено іншими ознаками, посилання на стандарт, звідки запозичено термін, має вигляд «див. також ...».

3.13 Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Д.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ