ДСТУ Б EN 14195:2015 Профили металлические для гипсокартонных систем. Определения, требования и методы испытаний (EN 14195:2005+АС:2006, IDT). Проект, окончательная редакция

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 14195:2015 Профили металлические для гипсокартонных систем. Определения, требования и методы испытаний (EN 14195:2005+АС:2006, IDT). Проект, окончательная редакция
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия27.07.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.07.2015 № 177 О принятии национальных стандартов, гармонизированных с европейскими нормативными документами
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14195:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского (УкрНИИпроектстальконструкция)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского (УкрНИИпроектстальконструкция)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПРОФІЛІ МЕТАЛЕВІ ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ

ВИЗНАЧЕННЯ, ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

(EN 14195:2005+АС:2006, IDT)

ДСТУ Б EN 14195:201Х

(проект, остаточна редакція)

 

Видання офіційне

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

201Х

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» (ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського»), ТК 301 «Металобудівництво», ПК-1 «Проектування металевих конструкцій»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.Адріанов (науковий керівник); І.Волков; В.Гордєєв, д.т.н.; В.Трохимець; О.Шимановський, д.т.н.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від «___ »___________ 20__ №____

3 Національний стандарт відповідає EN 14195:2005: Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods (Металеві профілі для гіпсокартонних систем. Визначення, вимоги та методи випробувань) з внесеною технічною поправкою EN 14195:2005/АС:2006.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14195:2005+АС:2006 Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, regurements and test metods (Металеві профілі для гіпсокартонних систем. Визначення, вимоги та методи випробувань) з внесеною технічною поправкою EN 14195:2005/АС:2006. Цю технічну поправку враховано безпосередньо у тексті, а саме в розділі 1 «Сфера застосування», вилучено останнє речення "This document does not cover load-bearing steel framing components and metal framing components for suspended ceilings according to EN13964" («Цей документ не охоплює несучі сталеві профілі та металеві профілі для підвісних стель згідно з EN 13964».)

EN 14195 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 241 «Gypsum and gypsum based products» («Гіпс та гіпсові вироби»), секретаріат якого перебуває при AFNOR.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту та верхні рядки написів в рисунках і таблицях ДСТУ Б EN 14195:201Х викладені українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 301 «Металобудівництво»/ПК-1 «Проектування металевих конструкцій».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Передмова», «Національний

вступ» та "Бібліографічні дані" оформлено згідно з вимогами національної

стандартизації України;

з «Передмови» до EN 14195:2005 у «Національний вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин».

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства України.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14195:2005 та відповідних національних стандартів України (за їх наявності), наведено в додатку НА.

Копії міжнародних та регіональних стандартів, на які є посилання в EN 14195:2005, і які на прийнятті в Україні як національні стандарти, можна отримати в головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОФІЛІ МЕТАЛЕВІ ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ СИСТЕМ ВИЗНАЧЕННЯ, ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

METAL FRAMING COMPONENTS FOR GYPSUM PLASTERBOARD SYSTEMS DEFINITIONS,
REGUREMENTS AND TEST METODS

Чинний від ___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей документ визначає характеристики металевих профілів, призначених для використання при проведенні будівельних робіт разом з гіпсо-картонними листами згідно з EN 520 та у вторинній обробці згідно з EN 14190 для ненесучих елементів. Це, наприклад, перегородки, стінові та стельові облицювання, обшивки балок, колон, каналів та шахт ліфтів.

Він охоплює наступні робочі характеристики: реакція на вогонь та міцність при згині (границя текучості), які повинні визначатися за належними європейськими методами випробувань.

Документ визначає еталонні методи випробувань для технічних специфікацій.

Документ визначає методи оцінювання відповідності виробу вимогам, зазначеним у цьому документі.

Цей стандарт встановлює також додаткові технічні характеристики, важливі для застосування та прийняття виробів у будівельній галузі, а також еталонні випробування цих характеристик.

У стандарт включено метод позначення профілів, який охоплює усі різновиди використовуваних нині металевих профілів, не звертаючись до засобів раціоналізації їх форми, поперечного перерізу або розмірів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Посилання на наступні документи необхідні для застосування цього стандарту. Якщо посилання датоване, то використовується тільки зазначена редакція. Якщо посилання не датоване, то використовується остання редакція зазначеного документа (включаючи всі зміни).

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури навколишнього середовища

EN 10326 Стрічка та листи з конструкційної сталі з безперервним гарячим покриттям. Технічні умови постачання

EN 10327 Стрічка та листи з низьковуглецевої сталі з безперервним гарячим покриттям, призначені для холодного формування. Технічні умови постачання

EN 13501-1 Класифікація будівельних виробів та конструкційних елементів за пожежною безпекою. Частина 1. Класифікація за допомогою результатів випробування на вогневий вплив

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

При застосуванні цього документа використовуються наступні терміни та визначення.

3.1 ненесучий елемент

Елемент, який не передає вертикальні сили і вплив якого на стійкість будівлі не враховується

3.2 металевий профіль

Корозійностійкий сталевий елемент холодним формуванням перетворений в профіль (див. приклади у додатку С).

3.3 номінальна товщина

Товщина сталі зазначена виробником металевого профілю, включаючи металізаційне поверхневе покриття.

3.4 товщина основи листа

Товщина сталі без урахування поверхневого покриття

3.5 полиця

Частина профілю, до якої зазвичай кріпиться лист гіпсокартону, в залежності від розташування профілю. Див. рис. 6.

3.6 стінка

Центральна і з'єднувальна частина профілю між полицями стійки (наприклад, з двотавру) та опорного швелера (див. таблицю С.1).

3.7 насічка

Механічна обробка поверхні профілю для полегшення встановлення гвинтів.

3.8 номінальна ширина/висота

Ширина і висота профілів, встановлені виробником

3.9 згин

Кривизна для надання форми та/або для зміцнення, наприклад, між полицею і стінкою (див. рис. 3, 4, 5)

4 ВИМОГИ

4.1. Реакція на вогонь

Металеві елементи будівельних конструкцій, які можуть зазнавати впливу вогню і металеві профілі не вкриті органічним матеріалом, без випробувань класифікуються як євроклас А1 (як такі, що не сприяють поширенню вогню.

Якщо металеві профілі вкриті органічним матеріалом і мають відповідати обов’язковим вимогам, необхідно згідно з EN 13501-1 провести випробування та класифікувати ці елементи, використовуючи метод імітації умов кінцевого використання.

ПРИМІТКА. У деяких профілів стінка відсутня (наприклад, L-подібні профілі).

 

EUROPEAN STANDARD

This European Standard was approved by CEN on 10 June 2004.

ICS 77.140.70; 91.100.10 English version

Metal framing components for gypsum plasterboard systems -

Definitions, requirements and test methods

EN 14195

February 2005

1. Scope

This document specifies the characteristics of metal framing components intended to be used in building construction works in conjunction with gypsum plasterboard conforming to EN 520 and secondary processing conforming to EN 14190 where the assembly is non- loadbearing. These include, for example, partitions, wall and ceiling linings and the cladding of beams, columns, ducts and lift shafts.

It covers the following performance characteristics: reaction to fire, flexural (yield) strength to be measured according to the corresponding European test methods.

It defines the reference test methods for technical specifications.

It provides for the evaluation of conformity of the product to this document.

This EN also covers additional technical characteristics that are of importance for the use and acceptance of the product by the construction industry and the reference tests for these characteristics.

A method of designation has been incorporated to cover the multiplicity of metal sections currently in use, without recourse to a means of rationalization of their shape, profile or dimensions.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 10002-1, Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient temperature.

EN 10326, Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steel - Technical delivery conditions.

EN 10327, Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming - Technical delivery conditions.

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 non-loadbearing element

element which does not transfer vertical forces and whose contribution to the stability of the building is not taken into account

3.2 metal section

corrosion protected steel member, cold rolled to form profiles (see examples in Annex C)

3.3 nominal thickness

thickness of steel stated by the producer of the metal section including metallic surface coating

3.4 core thickness

thickness of steel excluding surface coating

3.5 flange

part of section to which plasterboard is usually attached, depending upon the position of the section. See Figure 6

3.6 web

central and connecting part of section between flanges of a stud and channel section (See Table C.1)

3.7 knurling

mechanical treatment to assist the positioning of screws on the surface of the section

3.8 nominal width/depth

width and depth of sections stated by the producer

3.9 bend

curvature to impart shape and/or strength, for example, between flange and web (see Figures 3, 4, and 5)

4 Requirements

4.1 Reaction to fire

When the intended use of metal framing components is for fire exposed situations in building construction works and if metal framing components are not coated with an organic material, they shall be classified in Euroclass A1 (no contribution to fire) without testing.

If metal framing components are coated with an organic material and subject to regulatory requirements, they shall be tested and classified in accordance with EN 13501-1 using a method replicating end use conditions.

NOTE Some sections have no web. e.g. L.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com