ДСТУ ІЕС 60055-2:2009 Кабели с бумажной изоляцией в металлической оболочке с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, кроме газонаполненных под давлением и маслонаполненных кабелей, на номинальное напряжение до 18/30 кВ включительно. Часть 2. Общие положения и требования к конструкции (ІЕС 60055-2:1981, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17828 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ІЕС 60055-2:2009 Кабели с бумажной изоляцией в металлической оболочке с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, кроме газонаполненных под давлением и маслонаполненных кабелей, на номинальное напряжение до 18/30 кВ включительно. Часть 2. Общие положения и требования к конструкции (ІЕС 60055-2:1981, IDT)
Дата начала действия01.01.2011
Дата принятия12.03.2009
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 12.03.2009 № 108 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов"
Вид документаДСТУ IEC (Государственный Стандарт Украины IEC)
Шифр документа60055-2:2009
РазработчикЗавод «Южкабель»
Принявший органЗавод «Южкабель»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

КАБЕЛІ З ПАПЕРОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ В МЕТАЛЕВІЙ ОБОЛОНЦІ

З МІДНИМИ ЧИ АЛЮМІНІЄВИМИ СТРУМОПРОВІДНИМИ ЖИЛАМИ, КРІМ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ПІД ТИСКОМ І

МАСЛОНАПОВНЕНИХ КАБЕЛІВ, НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 18/30 кВ ВКЛЮЧНО

Частина 2. Загальні положення та вимоги до конструкції

(ІЕС 60055-2:1981, IDT)

ДСТУ ІЕС 60055-2:2009

 

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Публічне акціонерне товариство «Завод «Південкабель»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Антонець, канд. техн. наук; Л. Василець, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Золотарьов, д-р техн. наук; В. Карпушенко, канд. екон. наук; О. Таран; Є. Чопов

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 березня 2009 р. № 108 з 2011-01-01

3  Національний стандарт відповідає ІЕС 60055-2:1981 Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables) — Part 2: General and construction requirements (Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу до 18/30 кВ включно (з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів). Частина 2. Загальні положення та вимоги до конструкції) зі змінами ІЕС 60055-2/Amd 1:1989 та ІЕС 60055-2/Amd 2:2005

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60055-2:1981 Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables) — Part 2: General and construction requirements (Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу до 18/30 кВ включно (з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів). Частина 2. Загальні положення та вимоги до конструкції) зі змінами ІЕС 60055-2/Amd 1:1989 та ІЕС 60055-2/Amd 2:2005.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  вилучено попередній довідковий матеріал ІЕС 60055-2:1981 «Передмову»;

—  внесений змінами Amd 1:1989 і Amd 2:2005 текст позначено подвійною рискою на березі;

—  долучено національні додатки НА і НБ;

—  до розділу С.10 «Нормативні посилання» у додатку С та до додатка НА долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

—  слова «частина 1» замінено на «ІЕС 60055-1»;

—  нумерацію та назви структурних елементів і таблиць, нумерацію формул і позначення нормативних документів оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

 

ДСТУ ІЕС 60055-2:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ З ПАПЕРОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ В МЕТАЛЕВІЙ ОБОЛОНЦІ З МІДНИМИ ЧИ АЛЮМІНІЄВИМИ

СТРУМОПРОВІДНИМИ ЖИЛАМИ, КРІМ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ПІД ТИСКОМ І МАСЛОНАПОВНЕНИХ КАБЕЛІВ,

НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 18/30 кВ ВКЛЮЧНО

Частина 2. Загальні положення та вимоги до конструкції

КАБЕЛИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

С МЕДНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ,

КРОМЕ ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЕЙ,

НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 18/30 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Часть 2. Общие положения и требования к конструкции

PAPER-INSULATED METAL-SHEATHED CABLES FOR RATED VOLTAGES UP TO 18/30 kV

(WITH COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTORS AND EXCLUDING GAS-PRESSURE AND OIL-FILLED CABLES)

Part 2. General and construction requirements

Чинний від 2011-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги та вимоги до конструкції кабелів із просоченою паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними або алюмінієвими струмопровідними жилами (крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів) на номінальну напругу (U0/U) від 0,6/1 кВ до 18/30 кВ.

Цей стандарт не поширюється на підводні кабелі й кабелі спеціальної призначеності.

Примітка. Методи випробування і відповідні вимоги встановлено в ІЕС 60055-1.

1.2  Максимально допустимі значення робочої температури

Значення температури, наведені в таблиці нижче, застосовні до просочування в’язкою сумішшю або нестічною сумішшю й подано як рекомендовані (засновані на широко застосовуваних значеннях) для проведення випробовувань згідно з ІЕС 60055-1.

Якщо прийнято інші максимальні тривало допустимі значення робочої температури, значення температури випробування потрібно відповідно змінити.

Номінальна напруга кабелів U0/U, кВ

Найбільша напруга для обладнання Um, кВ

Максимальна тривало допустима температура на жилах кабелів, °С

з радіальнім полем

з поясною ізоляцією

0,6/1

1,2

80

80

1,8/3 і 3/3

3,6

80

80

3,6/6 і 6/6

7,2

80

80

6/10 і 8,7/10

12

70

65

8,7/15

17,5

70

12/20

24

65

18/30

36

65*

*Тільки для кабелів з паперовою ізоляцією, просоченою нестічною сумішшю. Температуру кабелів, просочених в'язкою сумішшю, не визначено.

Примітка 1. Значення температури, наведені у цій таблиці, застосовні тільки для кабелів, прокладених переважно гори­зонтально (за умови, що просочувальна суміш не стікає). Струмові навантаження у встановленому тривалому режимі роботи, які виникають за цих значень температури, наведено в додатку C для довідки.

Примітка 2. Якщо кабелі, прокладені в ґрунті, використовують постійно (коефіцієнт навантаження 100 %) за максимальної тривало допустимої температурі на жилі, наведеної в таблиці вище, то початковий питомий тепловий опір ґрунту, що оточує кабель, з часом може збільшитися внаслідок його висихання. У цьому разі температура жили може значно перевищити максимально допустиме значення. Якщо такі умови можливо передбачити, то під час експлуатування треба вжити відповідних заходів.

1.3  Максимальну допустиму температуру на жилах під час коротких замикань ще не визначено.

2  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.

2.1  номінальна напруга (rated voltages)

U0 — номінальна напруга промислової частоти між жилою та екраном або металевою оболонкою, на яку розраховано кабель;

U — номінальна напруга промислової частоти між фазними жилами, на яку розраховано кабель

2.2  найвища напруга для електроустатковання; Um (highest voltages for equipment; Um)

Найвищі напруги для електроустатковання Um наведено в таблиці до 1.2. Усі значення, за винятком 1,2 кВ, наведено в стандартах таких серій:

—  ІЕС 60038 ІЕС standard voltages (Стандартні напруги згідно з ІЕС) (таблиця 3);

—  ІЕС 60071-1 Insulation co-ordination — Part 1: Terms, definitions, principles and rules (Узгодженість ізоляції. Частина 1. Терміни, визначення понять, принципи і правила) (таблиця 1)

2.3  тривалість замикання на землю (earth fault duration)

Категорія А: до цієї категорії належать мережі, у яких замикання на землю відбувається короткочасно протягом не більше ніж 1 хв.

Категорія В: до цієї категорії належать мережі, які за умов пробою продовжують працювати протягом порівняно короткого часу з однією заземленою фазою. Відповідно до ІЕС 60183:1984 Guide to the selection of high-voltage cables (Настанови щодо вибирання високовольтних кабелів) цей період не повинен перевищувати 1 год. У цьому стандарті для кабелів дозволено триваліший період, але не більше ніж 8 год для кожного окремого замикання. Загальна тривалість замикань на землю за один рік не повинна перевищувати 125 год.

Категорія С: усі системи, що не належать до категорій А і В.

У таблиці 22 наведено рекомендації щодо вибирання кабелю для конкретних конструкцій

2.4  орієнтовне значення (approximate value)

Значення, яке не нормують і не перевіряють; його застосовують, наприклад, під час розраховування інших розмірних параметрів

2.5  розрахункові діаметри (fictitious diameters)

Значення, наведені в додатку А, які дають змогу визначити товщину різних покривів кабелю

2.6  правила округлення (rounding rules)

Для усіх розмірів, результатів вимірювань і обчислень застосовують правила округлення, наведені в додатку В.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com