ДСТУ EN ISO 13998:2007 Одежда защитная. Фартуки, брюки и жилеты от порезов и проколов ручными ножами (EN ISO 13998:2003, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 13998:2007 Одежда защитная. Фартуки, брюки и жилеты от порезов и проколов ручными ножами (EN ISO 13998:2003, IDT)
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия06.07.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 06.07.2007 № 147 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13998:2007
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Одяг захисний
ФАРТУХИ, ШТАНИ ТА ЖИЛЕТИ ВІД ПОРІЗІВ І ПРОКОЛІВ РУЧНИМИ НОЖАМИ

(EN ISO 13998:2003, IDТ)
ДСТУ EN ISO 13998:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв і Національний науково-дослідний Інститут охорони праці, Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: К. Болгарєва; Н. Дудка; Т. Кащеева; С. Марченко; Н. Михайлова, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 липня 2007 р. № 147 з 2009-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 18 серпня 2010 р. № 379 змінено позначення стан­дарту

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 13998:2003 Protective clothing —Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives (Одяг захисний. Фартухи, штани та жилети від порізів і проколів ручними ножами)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікування за рівнем експлуатаційних властивостей

5 Загальні вимоги

5.1 Безпечність

5.2 Розміри

5.3 Мінімальний розмір захисної зони

5.4 Кріплення та обмежувальні пристрої для фартухів, роздільних фартухів та захисних штанів

5.5 Вимоги ергономіки

5.6 Маса

5.7 Стійкість до порізу

5.8 Опір порізу для одягу 1-го рівня

5.9 Межа міцності для металевих кілець

5.10 Проникність води (необов’язковий)

6 Випробовувальне обладнання

6.1 Точність інструментів для вимірювання

6.2 Калібри для вимірювання проміжків

6.3 Прилад для випробовування різальним ударом

6.4 Прилад для вимірювання межі міцності

6.5 Прилад для вимірювання опору порізу

6.6 Водонепроникність

7 Методи випробовування

7.1 Загальні положення

7.2 Зразки для випробовування

7.3 Безпечність

7.4 Розміри

7.5 Вимірювання розмірів захисних зон

7.6 Кріплення та випробовування обмежувальних пристроїв для фартухів і захисних жилетів

7.7 Ергономічні випробовування

7.8 Визначання маси

7.9 Випробовування на проникнення ножа

7.10 Випробовування на стійкість до порізу

7.11 Визначення межі міцності

7.12 Визначення водопроникності

8 Маркування

9 Інформація, яку надає виробник

10 Піктограми

Додаток А Рекомендації щодо оцінювання ризику й вибору різноманітних розмірів фартухів та інших видів одягу

А.1 Сфера застосування

А.2 Зміст

А.3 Оцінювання ризику

А.4 Профілі ножа

А.5 Рівні експлуатаційних властивостей РРЕ та типи одягу

A.6 Розмір фартуха та припасування

А.6.1 Загальні вимоги

А.6.2 Мінімальний обхват тіла фартухом

А.6.3 Бретелі для фартухів

А.6.4 Одяг 2-го рівня експлуатаційних властивостей з розширеними ділянками захисту

Додаток В Випробовування недосконалих зварювань

B.1 Сфера застосування

В.2 Зміст

В.З Поверхня, яку випробовують

В.4 Принцип випробовування

В.5 Пристрої для перевіряння межі міцності

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що стосуються основних вимог або інших положень Директив ЄС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN IS013998:2003 Protective clothing—Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives (Одяг захисний. Фартухи, штани та жилети від порізів і про­колів ручними ножами).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт розроблено для уніфікації з європейськими вимогами до захисного одягу.

Цей стандарт установлює вимоги до технічних характеристик фартухів, штанів та жилетів, призна­чених для захисту працівників від порізів та проколів ручними ножами, і визначає методи випробову­вання.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» відповідно до вимог національної сис­теми стандартизації;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення» щодо назви стандартів українською мовою, яке виділено в тексті рамкою;

— у розділі 3 наведено «Національні примітки» щодо термінів та визначення понять, які викорис­товують у нормативних документах в Україні, та виділено в тексті рамками;

— у додатку ZA наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— змінено нумерацію сторінок;

— замінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

Познаки в EN ISO 13998:2003

m

S

kg*m2

kg

mm

min

h

N

kg-m-3

kPa

9

J

ml

Познаки в цьому стандарті

м

с

кг*м2

кг

мм

хв

год

H

кг-м-3

кПа

г

Дж

мл

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
ФАРТУХИ, ШТАНИ ТА ЖИЛЕТИ ВІД ПОРІЗІВ І ПРОКОЛІВ РУЧНИМИ НОЖАМИ

ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ
ФАРТУКИ, БРЮКИ И ЖИЛЕТЫ ОТ ПОРЕЗОВ И ПРОКОЛОВ РУЧНЫМИ НОЖАМИ

PROTECTIVE CLOTHING
APRONS, TROUSERS AND VESTS PROTECTING AGAINST CUTS AND STABS BY HAND KNIVES

Чинний від 2009-01-01

0 ВСТУП

Захисні фартухи, штани та жилети, призначені для захисту від порізів та проколів, застосовують під час роботи, коли ніж переміщують поблизу тіла користувача, особливо під час роботи з ручними ножами на бойнях, у галузях промисловості, що переробляють м’ясо, рибу і ракоподібних, у великих установах, які постачають продовольчі товари, під час ручного оброблення м’яса дикої і домашньої птиці. Захисні фартухи, штани та жилети, призначені для захисту від порізів та проколів, необхідно застосовувати для захисту тіла працівників з ручними ножами у пластмасовій, шкіряній, текстильній та паперовій галузях промисловості, під час укладання покриттів для підлоги та Інших подібних опе­рацій.

Фартухи 1-го рівня експлуатаційних властивостей, штани та жилети, як зазначено у цьому стан­дарті, повинні забезпечувати частковий захист і їх необхідно використовувати під час виконання лег­кої роботи, де не передбачено потужних різальних ударів у напрямку тіла.

Фартухи 2-го рівня експлуатаційних властивостей, штани та жилети, як зазначено у цьому стан­дарті, необхідно використовувати на бойнях, у м’ясопереробній промисловості, коли рухи вузькими пласкими ножами не виконують у напрямку тіла. їх також необхідно використовувати, якщо рухи ши­рокими пласкими ножами виконують у напрямку тіла.

Треба враховувати вимоги законів та інших стандартів у сфері охорони здоров’я І гігієни в хар­човій та м'ясопереробній промисловості, де може бути використано особливості конструкції, конструк­ційних матеріалів, методів очищення захисних фартухів, штанів та жилетів, а також відповідних пасків і застібок.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на захисні штани, фартухи та жилети, які використовують під час роботи з ручними ножами, а також на інші предмети одягу, що забезпечують захист ділянок тіла у разі нещасних випадків. Цей стандарт встановлює технічні вимоги до конструкції, вимоги для визначення

Видання офіційне

стійкості до проникнення ножа, стійкості до ріжучого удару, вимоги до калібрування, ергономічних ха­рактеристик, безпеки, водопроникності, очищення та дезінфекції, марковання, інструкції із застосуван­ня захисних фартухів, штанів та жилетів. Він також встановлює класифікацію рівнів захисту та відповідні методи випробовувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з Інших публікацій через датовані й недатовані посилання. ЦІ нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій подано нижче. Для датованих посилань подальші зміни або перегляд будь-якої із цих публікацій стосуються цього стан­дарту лише в тому разі, якщо їм надано чинності разом зі зміною або переглядом. Для недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

EN 340:1993 Protective clothing — General requirements

EN 1082-1:1996 Protective clothing — Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives — Part 1: Chain mail gloves and arm guards

EN ISO 13997 Protective clothing — Mechanical properties — Determination of resistance to cutting by sharp objects (ISO 13997:1999)

EN 20811:1992 Textiles — Determination of resistance to water penetration — Hydrostatic pressure test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340:1993 Одяг захисний. Загальні вимоги (Впроваджено як національний стандарт України ДСТУ

EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDT))

EN 1082-1:1996 Захисний одяг. Рукавички і захисні пристосування від порізів і проколів ручни­ми ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички І захисні пристосування (Впроваджено як національ­ний стандарт України ДСТУ EN 1082-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеці­альні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички та захисні пристосування (EN 1082-1:1996, IDT))

EN ISO 13997 Захисний одяг Механічні властивості. Визначення стійкості до порізів гострими об’єктами (ISO 13997:1999) (Впроваджено як національний стандарт України ДСТУ ISO 13997-2001 Одяг захисний. Механічні властивості. Визначення опору порізу гострими предметами (IS0 13997:1999, IDT))

EN 20811:1992 Текстильні матеріали. Визначення опору проникнення води. Випробовування гідростатичним тиском (Впроваджено як національний стандарт України ДСТУ EN 20811:2004 Матеріали текстильні. Визначення тривкості до проникнення води. Випробування гідростатичним методом (EN 20811:1992, IDT)).

БІБЛІОГРАФІЯ

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment— Index and synopsis (Графічні позначення, які використовують на обладнанні. Індекси та пояснення).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com