СОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004 Система управления охраной труда на предприятиях электроэнергетики Минтопэнерго Украины. Положение

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19072 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004 Система управления охраной труда на предприятиях электроэнергетики Минтопэнерго Украины. Положение
Дата начала действия27.11.2004
Дата принятия27.10.2004
Дата отмены действия 11.06.2015
СтатусНедействующий
Новый документПоложение о Системе управления охраной труда на предприятиях электроэнергетики, утв. приказом от 09.02.2015 № 73
На заменуГКД 34.03.103-96
Утверждающий документПриказ от 27.10.2004 № 678
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.03.107-2004
РазработчикГосударственное предприятие ДонОРГРЕС
Принявший органГосударственное предприятие ДонОРГРЕС
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 11.06.2015 № 362


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

 

СОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

Положення

 

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

(ОЕП «ГРІФРЕ»)

Київ 2004

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27 жовтня 2004 року  № 678

Про затвердження та введення в дію галузевого керівного документа «Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України. Положення»

З метою здійснення постійного контролю за додержанням працівниками електроенергетичних підприємств вимог з охорони праці та запобігання не­щасним випадкам на виробництві

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію галузевий керівний документ „Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України. Положення» (далі - Положення, що додається), який набирає чинності через 30 днів з дати підписання цього наказу.

2. Госпрозрахунковому підрозділу Науково-інженерний енергосервісний центр інституту „Укрсільенергопроект” (Білоусов В. І.) внести Положення до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго.

3. Керівникам енергетичних компаній, підприємств, установ та організацій замовити Об’єднанню енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» необхідну кількість примірників Положення та оплатити необхідні витрати на його розробку та тиражування.

4. Об’єднанню енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г. П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Положення енергетичним компаніям, підприємствам, установам і організаціям відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики Шевцова М. І.

 

Перший заступник Міністра                                   О. Шеберстов

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО ДП «ДонОРГРЕС»

3 ВИКОНАВЦІ В. В. Новіков, E. С. Погуляєв

4 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України, M. І. Шевцов

Департаментом із надзвичайних ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго України, І. О. Ященко

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. І. Улітіч

Об’єднанням енеріетичних підприємств ОЕП «ГРІФРЕ», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  Наказом Міністерства палива та енергетики України № 678 від 27.10.2004 p., О. М. Шеберстов

6 ЗАМІСТЬ ГКД 34.03.103-96 «Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення»

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ  2009 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива та енергетики України

від «27» жовтня 2004 р. № 678

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

Положення

Чинний від 27 листопада 2004 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей галузевий нормативний документ «Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України. Положення» (далі - Положення) регламентує основні напрямки створення єдиної системи управління охороною праці в електроенергетиці.

1.2 Положення поширюється на суб’єктів електроенергетики, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України та щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 Відповідно до цього Положення розробляються Положення про систему управління охороною праці на підприємствах, а також у підрозділах підприємств електроенергетики: електростанцій, електричних і теплових мереж, Національної енергетичної компанії «Укренерго», енергоремонтних, налагоджувальних, автотранспортних тощо (далі - структурні одиниці).

1.4 Орієнтовний розподіл обов’язків між учасниками управ­ління охороною праці наводиться у додатку А цього Положення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Положенні є посилання на такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про охорону праці» від 21.11.02 р. № 229-ІV;

- ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохорон- праці України від 17.02.99 № 27, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.04.99 за № 248/3541;

- ДНАОП 0.00-4.21-93 «Типове положення про службу охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронгіраці України від 03.08.93 № 73 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 № 82, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 30.09.93 за № 140, із змінами та доповненнями від 20.08.96 за № 461/1486;

- ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 18.11.96 за № 667/1692;

- ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.02.94 за № 20/229;

- ДНАОП 0.03-8.06-94 «Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.94 № 263/121, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від25.01.95 за № 18/554;

- ДНАОП 0.00-4.29-97 «Типове положення про кабінет охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.07.97 № 191, зареєстроване в Міністерстві юстиції У країни від 08.01.97 за № 458/2262.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Положенні наведені нижче терміни використовують­ся у таких значеннях:

Керівник структурної одиниці - директор (начальник), який здійснює управління структурною одиницею підприємства.

Об’єкт електроенергетики - вживається в значенні, визна­ченому в Законі України «Про електроенергетику».

Охорона праці - вживається в значенні, визначеному в Законі України «Про охорону праці».

Роботодавець - вживається в значенні, визначеному в Кодек­сі Законів про працю України.

Структурна одиниця - виробничий підрозділ, який здійснює свою господарську діяльність на підставі Положення про виробничий підрозділ та в межах прав, делегованих йому підприємством.

Суб’єкти електроенергетики - вживаються в значенні, визначеному в Законі України «Про електроенергетику».

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com