НАПБ Б.01.017-2011 Правила пожарного наблюдения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНАПБ Б.01.017-2011 Правила пожарного наблюдения
Дата принятия07.04.2011
Дата отмены действия 01.09.2015
СтатусНедействующий
Новый документНАПБ Б.01.017-2015
Утверждающий документПриказ от 07.04.2011 г. № 351 "Об утверждении Правил пожарного наблюдения"
Вид документаНАПБ (Нормативный акт по пожарной безопасности)
Шифр документаБ.01.017-2011
РазработчикМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций744/19482
Дата регистрации в Министерстве Юстиций22.06.2011
Принявший органМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА
З ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
07.04.2011 N 351

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 червня 2011 р. за N 744/19482

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо проектування, монтажу, технічного обслуговування та приймання в експлуатацію систем передавання тривожних сповіщень, а також спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.

1.2. Пожежне спостерігання є невід'ємною функцією пожежної автоматики, за допомогою якого забезпечуються:

прийом від приймально-контрольних приладів пожежної автоматики об'єктів сигналів про пожежу і несправність та їх передача за допомогою системи передавання тривожних сповіщень до центрів приймання тривожних сповіщень;

обробляння, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання;

передача в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до відповідної точки доступу МНС України;

оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали про пожежі, що надходять від пультів пожежного спостерігання.

1.3. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та форми господарювання, які здійснюють спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів, виконують роботи з проектування, монтажу, технічного обслуговування систем пожежної автоматики та передавання тривожних сповіщень та експлуатують ці системи.

II. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

єдина база даних об'єктів спостерігання МНС України (далі - ЄБД) - програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюються реєстрація, оброблення і збереження інформації про центри приймання тривожних сповіщень та об'єкти спостерігання;

замовник робіт - суб'єкт господарювання, який замовляє виконання робіт, надання послуг та здійснює розрахунки за них;

монтувальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з монтажу пожежної автоматики та (або) систем передавання тривожних сповіщень;

об'єкт спостерігання - об'єкт, на якому здійснюється спостерігання за пожежною автоматикою;

обслуговуюча організація - суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики об'єктів;

оперативно-диспетчерська служба оперативно-координаційного центру (далі - ОДС ОКЦ) - підрозділ Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУ(У) МНС України), який приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації (у тому числі сповіщення про пожежу) і вживає подальших заходів щодо оперативного реагування на них;

пожежна автоматика (далі - ПА) - сукупність технічних засобів для виявлення ознак горіння, оповіщування про їх виникнення, локалізування або ліквідування пожежі без втручання людини;

проектувальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з проектування пожежної автоматики та/або систем передавання тривожних сповіщень;

пультова організація - суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів;

сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному виглядах;

спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (пожежне спостерігання) - сукупність організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння і передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що у системі пожежної автоматики виявлено несправність;

система передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС) - устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї та більше систем пожежної автоматики одного чи більше центрів приймання тривожних сповіщень;

система централізованого пожежного спостерігання (далі - СЦПС) - система державного рівня, що включає в себе комплекс технічних засобів, призначених для реєстрування та зберігання інформації про об'єкти спостерігання, приймання сигналів пожежної тривоги від центів приймання тривожних сповіщень, обробляння та передавання їх до відповідного за територіальністю ОДС ОКЦ;

точка доступу - устатковання приймання сигналів пожежної тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ та забезпечує з'єднання за допомогою системи передачі тривожних сповіщень центрів приймання тривожних сповіщень пультової організації з центром приймання тривожних сповіщень ОДС ОКЦ;

тривожні сповіщення - сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених систем пожежної автоматики. До тривожних сповіщень належать сигнали пожежної тривоги та несправності;

устатковання індикації (пульт пожежного спостерігання) - устатковання, розміщене в центрі приймання тривожних сповіщень, яке оповіщує про стан тривоги систем пожежної автоматики відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

центр приймання тривожних сповіщень (далі - ЦПТС) - віддалений центр з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем пожежної автоматики, до яких належать пункти приймання пожежної тривоги та пункти приймання попереджень про несправність;

центр спостерігання МНС України (далі - ЦС МНС України) - визначена МНС установа (підприємство), що належить до сфери управління МНС, який організовує та забезпечує роботу СЦПС, здійснює ведення єдиної бази об'єктів спостерігання МНС України.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com