ГКД 34.12.302-96 Организация и проведение компьютерного контроля знаний. Рекомендации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.12.302-96 Организация и проведение компьютерного контроля знаний. Рекомендации
Дата начала действия01.06.1996
Дата принятия07.10.1995
Дата отмены действия 15.02.2017
СтатусНедействующий
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.12.302-96
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ЛьвовОРГРЭС"
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ЛьвовОРГРЭС"
Дополнительные данные Отменен приказом Минэнергоуголь от 15.02.2017 № 121. Согласно ГИД 34.01.101-2009 использовать как рекомендательный документ


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УКРАИНЫ
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Рекомендації

ГКД 34.12.302-96

Харків
Видавництво «ІНДУСТРІЯ»
2009

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО Підприємством «ЛьвівОРГРЕС», Ладижинською ДРЕС

ВИКОНАВЦІ Долгоносов Н.С., Соляник С.М.

УЗГОДЖЕНО Управлінням кадрів із соціальних питань Міненерго України, Мішкоріз Є.Г.

Управлінням електричних станцій і теплових мереж, Турос А.Є.

Українським науково-виробничим об’єднанням «Енергопрогрес», Удод Є.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО 07.10.1995, Міністерством енергетики та електрифікації України, Лучніков В А.

РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Міністерством енергетики та електрифікації України
7 жовтня 1995

ГКД 34.12.302-96
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Рекомендації

Чинний від 1996-06-01

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

У документі надаються рекомендації щодо організації контролю знань експлуатаційного персоналу блочної електростанції з використанням комп’ютерної технології в пунктах тренажерної підготовки персоналу. Дані матеріали можуть бути використані при організації комп’ютерного контролю знань в пунктах тренажерної підготовки на неблочних елект­ростанціях, на підприємствах електричних і теплових мереж, а також при організації змагань з професійної майстерності. Надаються рекомендації з використання технічних засобів контролю і функцій кваліфікаційної комісії, а також з організації контролю знань у спеціалістів. У зв’язку із різноманітністю програм комп’ютерного контролю на конкретних об’єктах можуть використовуватись різні варіанти побудови систем контролю.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному документі використовуються посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Про пожежну безпеку»;

ГКД 34.12.102-95 «Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання». - К.: Міненерго України, 1995;

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань праців­ників з питань охорони праці. -К.: Держнаглядохоронпраці, 1994;

Положення про пункт тренажерної підготовки експлуатаційного пер­соналу енергоиідприємств. - К.: Міненерго України, 1994.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Існуюча система контролю знань експлуатаційного персоналу електростанцій, яка заснована на усному опитуванні працівників членами комісії з перевірки знань, потребує удосконалення. Особливо це видно на прикладі контролю знань працівників з великим досвідом роботи, які показують під час опитування ніби непогані знання, але в самій роботі допускають грубі помилки. Рішення проблеми підвищення ефективності контролю знань у експлуатаційного персоналу є основою підвищення надійності і економічності роботи обладнання енергопідприємств.

3.2. Досвід функціонування створених на енергопідприємствах пунктів тренажерної підготовки персоналу (ПТПП) показує, що необхідний ефект може бути досягнено під час проведення контролю знань за допомогою технічних засобів навчання, що імітують технологічний процес роботи енергообладнання. Серед таких технічних засобів найбільш цікавими є засоби навчання на персональних комп’ютерах з точки зору їх дешевизни, тиражованості і високих моделюючих та контролюючих можливостей. При цьому для контролю знань доцільно використовувати технічні засоби конкретних ПТПП в складі комп’ютерних кабінетів (КК), комп’ютерних постів (КП), а також тренажери та навчально-тренувальні полігони.

3.3. Галузевими нормативними документами з навчання та організації роботи з персоналом на підприємствах передбачається створення в складі енергопідприємств ПТПП, діяльність і задачі яких регламентуються «По­ложенням про пункт тренажерної підготовки експлутаційного персоналу енергопідприємств». У міру розповсюдження таких ПТПП ефективність контролю знань у працівників буде підвищуватись.

3.4. Якість підготовки і підтримки кваліфікації персоналу в ПТПП визначається за допомогою контролю знань, який поділяється на:

- вхідний контроль, в результаті якого визначається вихідний рівень знань;

- проміжний контроль за результатами вивчення учбових тем з нав­чальної програми ПТПП;

- вихідний контроль, який забезпечує перевірку теоретичних знань і практичних навичок у рамках конкретної посади і робочого місця;

- плановий контроль знань, правил і інструкцій;

- контроль знань правил охорони праці.

3.5. Рекомендації з організації комп’ютерного контролю знань, що наводяться в цій роботі, базуються на чинних законах України «Про охо­рону праці», «Про пожежну безпеку», а також на державних галузевих нормативних документах з навчання, інструктажу та перевірки знань на виробництві.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com