СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405:2005 Порядок продления срока эксплуатации подогревателей высокого и низкого давлений с наработкой более 30 лет. Положение

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МПЕ 40.1.17.405:2005 Порядок продления срока эксплуатации подогревателей высокого и низкого давлений с наработкой более 30 лет. Положение
Дата начала действия22.11.2005
Дата принятия23.09.2005
СтатусДействующий
На заменуРД 34.17.428-90
Утверждающий документПриказ от 23.09.2005 № 484
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.17.405:2005
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦIЇ

ПІДІГРІВНИКІВ ВИСОКОГО ТА НИЗЬКОГО ТИСКІВ З НАПРАЦЮВАННЯМ ПОНАД 30 РОКІВ

Положення

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ

2005 

1 ЗАМОВЛЕНО: Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2 РОЗРОБЛЕНО: Відкритим акціонерним товариством з пус­ку, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ: В. П. Пастернак, П. В. Гладиш

4 УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра палива та енергетики України, Ю. В. Продан, Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Тітенко, Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч, Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерством палива та енергетики України, І. В. Плачков

6 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінпаливенерго від 23 вересня 2005 р. №484

7 НА ЗАМІНУ: РД 34.17.428-90 «Положение о порядке продления срока эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет»

8 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ: 2010 р.

 Зміст

Вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Скорочення

4  Загальні положення

5  Порядок обстеження

6   Організація проведення експертизи з оцінки можливості експлуатації ПВТ і ПНТ після напрацювання 30 років

Додаток А. Форма рішення експертно-технічної комісії 

ВСТУП

«Положення про порядок продовження терміну екс­плуатації підігрівників високого і низького тисків з напра- цюванням понад ЗО років» розроблено на заміну РД 34.17.428-90 «Положение о порядке продления срока эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет», яке не відповідає сучасному стану обладнання і завданню продов­ження його експлуатації після досягнення ним встановле­ного строку експлуатації.

Обсяги і методи контролю основного металу та звар­них з’єднань, які закладені в цьому Положенні, враховують вимоги РД 34.17.428 «Положение о порядке продления сро­ка эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет», «По­ложення про технічне діагностування енергетичного облад­нання підприємств Міністерства промислової політики України» та ГКД 34.20.507 «Технічна експлуатація елект­ричних станцій і мереж. Правила».

Положення відрізняється від попереднього орієнтацією на продовження експлуатації підігрівників високого і низь­кого тисків, після досягнення ними встановленого терміну експлуатації, до вичерпання індивідуального ресурсу металу.

В разі отримання незадовільних результатів контролю ПВТ і ПНТ можуть бути допущені до подальшої експлуа­тації лише за узгодженням зі спеціалізованою організацією.

Затверджено Наказ Міністерства палива та енергетики України від 23 вересня 2005 р. № 484

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІДІГРІВНИКІВ ВИСОКОГО ТА НИЗЬКОГО ТИСКІВ З НАПРАЦЮВАННЯМ ПОНАД 30 РОКІВ

Положення

Чинний з 22 листопада 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ установлює організа­ційно-технічні заходи щодо забезпечення надійної експлуа­тації підігрівників високого та низького тисків (ПВТ, ПНТ) і призначений для застосування енергетичними компанія­ми, підприємствами та організаціями, які належать до сфе­ри управління Мінпаливенерго та щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави.

1.2 Положення про порядок продовження терміну екс­плуатації підігрівників високого та низького тисків з на- працюванням понад 30 років (далі - Положення) визначає порядок експлуатаційного контролю металу ПВТ і ПНТ, які відпрацювали понад 30 років, з метою створення умов для їх надійної і безпечної подальшої роботи.

1.3 Вимоги Положення поширюються на ПВТ і ПНТ всіх типів, які експлуатуються на електростанціях України.

1.4 Контроль металу підігрівників проводиться під час планових (за необхідності інших) зупинок обладнання і, як правило, поєднується з черговим технічним опосвідченням.

Згідно з СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 «Контроль ме­талу і продовження терміну експлуатації основних елемен­тів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція» допускається зміщення строків обсте­ження обладнання в більшу або в меншу сторону до 5% від паркового ресурсу або визначеного строку експлуатації.

Рішення про перенесення строків обстеження ПВТ і ПНТ в меншу сторону приймає технічний керівник (голов­ний інженер) підприємства (організації).

Рішення про перенесення строків обстеження в більшу сторону приймається у виключних випадках і обов’язково повинно бути узгоджене з головною спеціалізованою орга­нізацією.

1.5 Відповідальність за проведення контролю металу ПВТ і ПНТ в обсягах і в терміни, визначені Положенням, покладається на керівника підприємства (організації) влас­ника устаткування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В Положенні є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность (Посудини і апарати. Норми і методи розрахунку на міцність)

ГОСТ 24755-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность укрепления отверстий (Посудини і апарати. Норми і методи розрахунку на міцність укріплення отворів)

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної екс­плуатації посудин, що працюють під тиском

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електрич­них станцій і мереж. Правила. Затверджений Мінпалив- енерго, наказ від 13.06.2003 р. № 296

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401-2004 Контроль металу і про­довження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція. Затверджений Мінпаливенерго, наказ від 16.12 №800

Положення про технічне діагностування енергетичного обладнання підприємств Міністерства промислової політи­ки України. Затверджений Мінпромполітики, наказ від 30.12.1999 р. №449

ОСТ 108.031.09-85 Котлы стационарные и трубопро­воды пара и горячей воды. Нормы расчёта на прочность. Методы определения толщины стенки (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Методи визначення товщини стінки)

ОСТ 108 271.17-76 Подогреватели поверхностные низ­кого и высокого давления (Підігрівники поверхневі низько­го і високого тиску)

Циркуляр № Ц-03-84(т) «О проведении ультразвуковой дефектоскопии змеевиков ПВД» (Про проведення ультра­звукової дефектоскопії змійовиків ПВТ)

Циркуляр № Ц-01-87(т) «О проведении контроля ме­талла трубной системы подогревателей высокого давления» (Про проведення контролю металу трубної системи підіг­рівників високого тиску)

РТМ-Іс-89 Сварка, термообработка и контроль труб­ных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (Зварювання, термообробка і контроль трубних систем котлів і трубопроводів при мон­тажі і ремонті обладнання електростанцій)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com