ДСТУ 4132-2002 Насосы центробежные общепромышленного применения. Требования к проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и эксплуатации. Свод правил

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19978 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4132-2002 Насосы центробежные общепромышленного применения. Требования к проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и эксплуатации. Свод правил
Дата начала действия01.01.2004
Дата принятия28.12.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.12.2002 № 31
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4132-2002
РазработчикНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения (ВНИИАЭН)


ГОСТ 13267-73 Машины электрические вращающиеся и непосредственно соединяемые с ними неэлектрические. Высоты оси вращения и методы контроля

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15.001-88. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 23360-78 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения. С поправкой

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.303-84 Единая система коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. С изменениями № 1, 2 и поправкой

ДСТУ 3012-95 Подшипники качения и скольжения. Термины и определения

ДСТУ 3021-95 Испытания и контроль качества продукции. Термины и определения

ДСТУ 3063-95 Насосы. Классификация. Термины и определения

ДСТУ 3278-95 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные термины и определения

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Вимоги до проектування, виготовляння, постачання,
монтажування та експлуатування
Звід правил

ДСТУ 4132-2002

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом атомного і енергетичного насособудування (ВНДІАЕН) ТК 21

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 р. № 31

3 Цей стандарт відповідає АРІ 610, 1981 Centrifugal pumps for general refinery services (Насоси відцентрові, призначені для загального очищання) в частині загальних вимог щодо насосів загальнопромислового призначення

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: О. Швіндін; Б. Іванов; В. Недоспасов; Г. Малік; Л. Скирдаченко; А. ФедорінаЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять та позначення

4 Основні положення

5 Загальні вимоги щодо проектування

6 Загальні вимоги щодо основних конструкцій

7 Комплектувальне та допоміжне обладнання

8 Контролювання і випробовування

9 Підготування насосів до відвантажування, маркування, покривання, консервування, пакування

10 Транспортування та зберігання

11 Вимоги до монтажування, передавання в експлуатацію і під час експлуатування насосів і насосних агрегатів

12 Гарантії

Додаток А Матеріали деталей залежно від числа pH води

Додаток Б Умови транспортування та зберігання

Додаток В Бібліографія

ДСТУ 4132-2002

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
 

Вимоги до проектування, виготовляння, постачання, монтажування та експлуатування
 Звід правил

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
 ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Требования к проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и эксплуатации
 Свод правил

CENTRIFUGAL PUMPS FOR GENERAL
 INDUSTRIAL APPLICATIONS
Design, manufacture, delivery, installation
 requirements code

Чинний від 2004-01-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на новоспроектовані та модернізовані насоси загальнопромислового застосування (промислового, міського та сільськогосподарського водопостачання, теплової енергетики, теплових мереж), а також для подавання нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, насоси, що їх застосовують на нафтобазах, нафтоналивних пунктах, автозаправних станціях та насосні агрегати на їх основі з приводом від електродвигунів з постійною частотою обертання до 60 с-1 (3600 об/хв) і встановлює принципи уніфікування, загальні технічні вимоги, норми і правила проектування, виготовляння, постачання, монтажування і експлуатування.

Стандарт не поширюється на насоси та насосні агрегати призначені для АЕС, пожежо- і вибухонебезпечних хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництв нафтовидобутку, газової промисловості, морські, шахтні, для завислих речовин (масні і фекальні), харчової промисловості, побутові та спеціальні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти і нормативні документи:

ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3063-95 Насоси. Класифікація. Терміни та визначення

ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні тер­міни та визначення

ДСТУ 3503-97 Насоси. Основні технічні показники та характеристики рідинних насосів. Терміни, визначення та позначення

ДСТУ ISO 9001 -95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення. Виробництва, монтажу та обслуговування

ДСТУ ISO 9002-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування

ДСТУ ISO 9003-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору и обозначения

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 5152-84 Набивки сальниковые. Технические условия

ГОСТ 6134-87 Насосы динамические. Методы испытаний

ГОСТ 6636-69 Нормальные линейные размеры

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 11284-75 Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры

ГОСТ 12080-66 Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 12081-72 Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты

ГОСТ 13267-73 Машины электрические вращающиеся и непосредственно соединяемые с ними неэлектрические. Высоты оси вращения и методы контроля

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 23360-78 Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 27854-88 Насосы динамические. Ряды основных параметров

ISO 2858-75 Насосы центробежные с осевым входом (номинальное давление 16 бар). Обозначение, номинальные параметры и размеры

ISO 3069:2000(Е) End-suction centrifugal pumps — Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing (Центробежные насосы с осевым всасыванием. Размеры полостей для торцовых уплотнений и мягкой набивки)

ISO 3661:1977 End-suction centrifugal pumps — Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing (Насосы центробежные с осевым входом. Размеры фундаментных плит и установочные размеры)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ